Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 137
 • 41

  полный текст

  ББК 83.3(4П) Л64

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  З глыбіняў паганскіх сутарэнняў: готыка ў творчасці Міколы Касцюкевіча (на прыкладзе апавядання "Лялька")
  / Р. К. Казлоўскі // Літаратура, мова, культура: этнас у святле гісторіі і сучаснасці : матэрыялы "круглага стала" і Міжнароднай навуковай канферэнцыі, 15-18 верасня 1999 г. Гродна / Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсітэт iмя Янкі Купалы ; пад рэд. С. П. Мусіенкі. – Гродна : ГрДУ, 1999. – С. 232-237. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 42

  полный текст

  ББК 74

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Заключны этап рэспубліканскай алімпіяды: аналіз заданняў i парады (IX клас)
  / Р. К. Казлоўскі, Н. П. Цімашэнка // Беларуская мова і літаратура : У дапамогу педагогу. – 2021. – № 7. – С. 38-41. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 43

  полный текст

  ББК 83.3(0) А72

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Ідэйнатэматычны абсяг публіцыстыкі З. Бядулі ў паслякастрычніцкі перыяд
  / Р. К. Казлоўскі // Антропология времени : сб. науч. ст. В 2 ч. Ч. 1 / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; гл. ред. Т. Е. Автухович ; Ред. коллегия: Т. Е. Автухович [и др.]. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2017. – С. 155-163. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 44

  полный текст

  ББК 83.3(0) В40

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Ідэйна-эстэтычная канцэпцыя творчасці Янкі Брыля на мяжы стагоддзяў
  / Р. К. Казлоўскі // Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе. Проблемы теоретической и исторической поэтики: В 2 ч. Ч.2 : Материалы Х Международной научной конференции. 19-21 сентября 2004 г. г. Гродно / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; отв. ред. А. С. Смирнов, Т. Е. Автухович. – Гродно : ГрГУ, 2005. – С. 241-247. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 45

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Інтэрпрэтацыя жанру мініяцюры ў мастацкай прозе Фёдара Янкоўскага
  / Р. К. Казлоўскі // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зборнік навуковых прац, прысвечаны 140-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; гал. рэд. А. С. Садоўская ; рэдкал.: Т. А. Аляшкевіч [и др.]. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2021. – С. 55-61. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 46

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Катэгорыя эстэтычнага ў празаічных мініяцюрах Барыса Сачанкі
  / Р. К. Казлоўскі // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: У. I. Каяла, І. В. Жук. – Гродна : ГрДУ, 2009. – С. 286-291. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 47

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) Ш70

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Катэгорыя эстэтычнага ў празаічных мініяцюрах Янкі Брыля
  / Р. К. Казлоўскі // Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemnosci : матэрыялы ХIV Міжнар. навук. канф., Гродна, 26-27 кастр. 2006 г. / Упаўнаважаны па справах рэлігій і нацыянальнасцей Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; пад рэд. С. П. Мусіенкі, І. П. Крэня ; рэд. кал.: С.Ф. Мусіенка [і інш.]. – Гродна : ГрДУ, 2007. – С. 106-110. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 48

  полный текст

  ББК 87.3(0) Э91

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Культурна-гістарычная існасць беларуса ў іншаэтычным асяродку (на прыкладзе "Сібірскіх абразкоў" М.Гарэцкага)
  / Р. К. Казлоўскі // Этносоциальные и конфессиональные процессы в современном обществе : сборник научных статей / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; ред. кол.: М. А. Можейко [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2012. – С. 292-297. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 49

  полный текст

  ББК 80. Ф51

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Легенды, паданні, сказы Навагрудчыны ў сучасных запісах
  / Р. К. Казлоўскі // Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны (матэрыялы і даследаванні) : зб. навук. арт. (да 100-годдзя з дня нараджэння Максіма Танка) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ЮрСаПринт, 2012. – С. 181-193. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 50

  полный текст

  ББК 81. Л59

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Лірызм і эсэізм малой прозы Янкі Брыля перыяду 60–70-ых гадоў ХХ стагоддзя
  / Р. К. Казлоўскі // Лингвистика и методика в высшей школе. Вып. 9 : сборник научных работ / Гродненский гос. ун-т им. Янки Купалы ; отв. ред. С. В. Гончар ; ред. кол.: Ж. А. Короткевич. – Гродно : ЮрСаПринт, 2017. – С. 32-38. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<123456789...>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека