Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 137
 • 51

  полный текст

  ББК 71. К90

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Лірычная проза
  / Р. К. Казлоўскі // Культура Беларусі : энцыклапедыя. Т. 5. Л - М / рэдкал.: В. В. Калістратава [и др.]. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2014. – С. 110. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 52

  полный текст

  ББК 83.

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Літаратура, тэатр, навука і друк як складнікі беларускай дзяржаўнасці ў публіцыстыцы З. Бядулі
  / Р. К. Казлоўскі // На Нёманскай хвалі : Літаратурны альманах. – 2019. – № 6. – С. 191-198. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 53

  полный текст

  ББК 83.0 А22

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Мадыфікацыя і інтэрпрэтацыя жанру мініяцюры ў мастацкай прозе Фёдара Янкоўскага
  / Р. К. Казлоўскі // Автор как проблема теоретической и исторической поэтики. в 2 ч. ч. 1 : сб. науч. ст. / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; ред. кол.: А. Варда, Б. Ф. Егоров, Т. Е. Автухович. – Гродно : ГрГУ, 2008. – С. 219-225. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 54

  полный текст

  Малыя беларускія жанры
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01-01 02 Літаратуразнаўства / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 30.06.15. – 2015. – УД-2015_Филфак_з/о-493. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 55

  полный текст

  Малыя беларускія жанры
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01-01 02 Літаратуразнаўства / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 23.06.16. – 2016. – УД-2016_Филфак_д/о-197. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 56

  полный текст

  ББК 81. Л59

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Малыя жанры прозы Барыса Сачанкі: эстэтычны аспект
  / Р. К. Казлоўскі // Лингвистика и методика в высшей школе. Вып. 12 : сборник научных работ / Гродненский гос. ун-т им. Янки Купалы ; отв. ред. С. В. Гончар ; редкол.: И. В. Лисовская, А. И. Богдевич. – Гродно : ЮрСаПринт, 2020. – С. 17-22. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 57

  полный текст

  ББК 81. Л59

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Малыя жанры прозы Янкі Брыля: эстэтычны аспект
  / Р. К. Казлоўскі // Лингвистика и методика в высшей школе. Вып. 13 : сборник научных работ / Гродненский гос. ун-т им. Янки Купалы ; отв. ред. С. В. Гончар ; редкол.: О. А. Пантелеенко, Я. В. Разводовская. – Гродно : ЮрСаПринт, 2021. – С. 40-46. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 58

  полный текст

  ББК 83.

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Малыя празаічныя жанры ў беларускай літаратуры пачатку XX стагоддзя
  / Р. К. Казлоўскі // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія і сацыялогія. Культуралогія. Мастацтвазнаўства. Педагогіка. Псіх. – 2002. – № 1. – С. 138-144. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 59

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Мастацкае асэнсаванне канцэпту «малая радзіма» ў зборніку паэзіі «Бэзавы дом» Людмілы Кебіч
  / Р. К. Казлоўскі // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зборнік навуковых прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; гал. рэд. А. С. Садоўская ; рэдкал.: М. А. Даніловіч [і інш.]. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2019. – С. 59-63. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 60

  полный текст

  ББК 81. В74

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Мастацкае асэнсаванне рэалій малой радзімы ў зборніку паэзіі «Бэзавы дом» Людмілы Кебіч
  / Р. К. Казлоўскі // Вопросы лингводидактики : сборник научных статей. Вып. 4 / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы", Филологический факультет ; ред. кол.: В. С. Истомин [и др.]. – Гродно : ЮрСаПринт, 2019. – С. 55-59. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<...234567891011...>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека