Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 140
 • 71

  полный текст

  ББК 80. Ф51

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Мастацкая спецыфіка рэлігійнага ў паэзіі Людмілы Кебіч
  / Р. К. Казлоўскі // Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны : (матэрыялы і даследаванні) : зб. навук. арт. Вып. 7. Памяці прафесара Ігара Васільевіча Жука / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; гал. рэд. М. А. Даніловіч, А. Э. Сабуць ; рэд. кал.: Р. К. Казлоўскі [і інш.]. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2018. – С. 81-86. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 72

  полный текст

  ББК 83. Ч77

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Мастацкі свет паэзіі Людмілы Кебіч
  / Р. К. Казлоўскі // Чтение : рецепция и интерпретация : сборник научных статей. В 2 ч. Ч. 2 / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; ред. кол.: Т. Е. Автухович [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2011. – С. 63-68. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 73

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол)5-8 Ожешко Э. Т28

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Менталітэт беларуса ў іншаэтнічным асяродку (на прыкладзе "Сібірскіх абразкоў" Максіма Гарэцкага)
  / Р. К. Казлоўскі // Творчество Элизы Ожешко в эстетическом пространстве современности : сборник научных статей / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; под ред. С. Ф. Мусиенко ; ред. кол.: С. Ф. Мусиенко, Е. П. Нелепко, Е. И. Билютенко. – Гродно : ГрГУ, 2011. – С. 324-330. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 74

  полный текст

  ББК 71. К90

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Мініяцюра
  / Р. К. Казлоўскі, В. В. Давідовіч // Культура Беларусі : энцыклапедыя. Т. 5. Л - М / рэдкал.: В. В. Калістратава [и др.]. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2014. – С. 501-504. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 75

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Мініяцюра ў беларускай прозе ХХ стагоддзя: жанравыя асаблівасці
  / Р. К. Казлоўскі // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : матэрыялы навук. канф., Гродна, 24 кастрычніка 2003 г. / Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсітэт iмя Янкі Купалы ; рэд. рада: У. I. Каяла, П. У. Сцяцко, Т. І. Тамашэвіч. – Гродна : ГрДУ, 2003. – С. 229-236. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 76

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол)5-8Мицкевич А. М47

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Мініяцюра ў мастацкай прозе Фёдара Янкоўскага
  / Р. К. Казлоўскі // Мелодии, краски, запахи "малой родины" Адама Мицкевича : сборник научных работ / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; ред. кол.: С. Ф. Мусиенко [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2008. – С. 300-305. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 77

  полный текст

  ББК 83.3(0) В40

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Мініяцюра ў прозе Барыса Сачанкі. Эстэтычнае ў мастацкай канцэпцыі малых празаічных жанраў
  / Р. К. Казлоўскі // Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе (проблемы теоретической и исторической поэтики): В 2 ч. Ч. 2 : материалы Межд. науч. конф. 14-16 апреля 1999 г. г. Гродно / Гродненский гос. ун-т им. Янки Купалы ; отв. ред. Т. Е. Автухович. – Гродно : ГрГУ, 2000. – С. 89-101. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 78

  полный текст

  ББК 81.001.2 Я41

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Мініяцюра ў прозе Максіма Гарэцкага
  / Р. К. Казлоўскі // Язык. Общество. Культура. В 2 ч. Ч.1 : материалы междунар. науч. конф., 12-13 октября 2005 г., Гродно / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; ред. кол.: В. С. Истомин, Н. И. Власюк. – Гродно : ГрГУ, 2006. – С. 88-99. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 79

  полный текст

  ББК 74.261.9 А43

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Мініяцюра ў прозе Янкі Брыля
  / Р. К. Казлоўскі // Актуальныя праблемы выкладання літаратуры ў сярэдняй і вышэйшай школе : матэрыялы рэсп. навукова-практыч. канф. 11 мая 1999 г. / адказ. рэд.: М. І. Мішчанчук, М. У. Мікуліч. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 1999. – С. 65-71. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 80

  полный текст

  Міравы кантэкст старажытнай беларускай літаратуры
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 06 Рамана-германская філалогія / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 31.12.15. – 2015. – УД-2015_Филфак_д/о-719. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<...45678910111213>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека