Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 150
  • 1

    полный текст

    ББК 81.411.3 К78

    Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
    Аб літаратуры і літаратарах: Змітрок Бядуля як крытык і публіцыст
    / Р. К. Казлоўскі // Краявіды роднай мовы. Вып. 2 : зб. навук. арт. (памяці прафесара І.Я. Лепешава) / Мін-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. В. Л. Варановiч ; рэд. кал.: В. Л. Варановiч, М. А. Даніловіч, А. С. Садоўская. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2017. – С. 45-55. 

    Статья


    Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
  • 2

    полный текст

    Азнаямляльная фальклорная
    : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па напрамках) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Утв. 28.04.22. – 2021. – ПП-2022_Филфак_д/о-1379. 

    Учебная программа


    Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
  • 3

    полный текст

    ББК 82.(4Гр)

    Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
    "Ай, вясну-красну загукаць"
    / Р. К. Казлоўскі // Гродно. – 2020. – № 2. – С. 46-47. 

    Статья


    Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
  • 4

    полный текст

    ББК 82.

    Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
    Багач - час веры і надзеі
    / Р. К. Казлоўскі // Гродно. Журнал о городе. – 2017. – № 5. – С. 50-51. 

    Статья


    Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
  • 5

    ББК 82.3(2=БЕЛА) К14

    Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
    Беларускi фальклор: вучэбна-метадычны дапаможнiк для студэнтаў спец. г 0201 - "беларуская мова i лiтаратура"
    / Р. К. Казлоўскі, М. У. Мікуліч. – Мн., 1999. – 22 с. 

    Книга


    Добавить в корзинуМеста хранения
  • 6

    полный текст

    Беларуская літаратура
    : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-23 01 08 Журналістыка (па напрамках) / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 30.06.15. – 2015. – УД-2015_Филфак_д/о-504. 

    Учебная программа


    Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
  • 7

    полный текст

    Беларуская літаратура
    : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-23 01 08 Журналістыка (па напрамках) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Утв. 25.11.20. – 2020. – УД-2020_Филфак_д/о-1001. 

    Учебная программа


    Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
  • 8

    полный текст

    Беларуская літаратура
    : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-23 01 08 Журналістыка (па напрамках) 1-23 01 07 Інфармацыя і камунікацыя / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Утв. 01.07.22. – 2022. – УД-2022_Филфак_д/о-1526. 

    Учебная программа


    Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
  • 9

    полный текст

    ББК 81. Б43

    Рэспубліканская алімпіяда па беларускай мове і літаратуры : аналіз заданняў і парады
    / В. Л. Варановіч [и др.] // Беларуская мова і літаратура. Сер. "У дапамогу педагогу". – 2015. – № 12. – С. 30-37. 

    Статья


    Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
  • 10

    полный текст

    ББК 83.3(4Беі) К14

    Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
    Беларуская празаічная мініяцюра XX стагоддзя
    : Аўтарэф. дыс....канд. філалаг. навук: 10.01.01 / Р. К. Казлоўскі. – Мн., 2002. – 22 с., 2экз. 

    Автореферат


    Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


123456789...>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека