Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 72
 • 51

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні
  : зборнік навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. Д. М. Лебядзевіч ; рэд. рада: І. В. Жук [и др.]. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2015. – 299 с. – ISBN 978-985-90468-12-16 : 100000р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 52

  полный текст

  ББК 81.41 С47

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  «Сказанне пра Барыса i Глеба» і праблема беларуска-польскіх сувязяў
  / У. I. Каяла // Славянскія мовы, літаратуры і культуры: этнас у святле гісторыі і сучаснасці : Зб. навук. прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; пад рэд. С.Ф. Мусіенка. – Гродна : ГрДУ, 2003. – С. 25-29. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 53

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Слова пра паход Ігаравы ў празаічным перакладзе Янкі Купалы
  / У. I. Каяла, І. У. Каяла // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : матэрыялы навук. канф., Гродна, 24 кастрычніка 2003 г. / Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсітэт iмя Янкі Купалы ; рэд. рада: У. I. Каяла, П. У. Сцяцко, Т. І. Тамашэвіч. – Гродна : ГрДУ, 2003. – С. 24-28. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 54

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. С48

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Слова пра паход Ігаравы ў празаічным перакладзе Янкі Купалы
  / У. I. Каяла, І. У. Каяла // Слова класічная вышыня : (да 130-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа) : зб. навук. прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ЮрСаПринт, 2012. – С. 109113. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 55

  ББК 83.3(4Беі) К31

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Станаўленне і развіццё жанру беларускай байкі
  / У. I. Каяла ; Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ГрДУ, 2002. – 123 с. – 1130р., 35экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 56

  ББК 83.3(4Беі) К31

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Станаўленне і развіццё жанру беларускай байкі
  / У. I. Каяла ; Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ГрДУ, 2002. – 123 с. – 662р., 5экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 57

  полный текст

  ББК 81.41 Ф42

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Старажытная беларуская літаратура: усходнеславянскі кантэкст
  / У. I. Каяла // Феномен памежжа. Славянскія мовы, літаратуры і культуры: этнас у святле гісторыі і сучаснасці : зб. навук. прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: А. І. Білюценка, Я. Панькоў, С.Ф. Мусіенка. – Гродна : ГрДУ, 2009. – С. 39-46. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 58

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі) П70

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Старажытная беларуская літаратура: усходнеславянскі канэкст
  / У. I. Каяла // Працы кафедры беларускай літаратуры. Вып. III : зборнік навуковых артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; пад агульнай рэд. Д. М. Лебядзевіча ; рэдкал.: Д. М. Лебядзевіч [і інш.]. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2016. – С. 18-26. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 59

  ББК 83.3(4Беі) С77

  Старажытная літаратура ўсходніх славян XI-XIII стагоддзяў
  : Хрэстаматыя / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; уклад., аўт. прадм.., перакл. У. I. Каяла, Ж. В. Некрашэвіч-Кароткая, У. Г. Кароткі. – Гродно : ГрДУ, 2004. – 250 с. – ISBN 985-417-552-9 : 4881р., 100экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 60

  полный текст

  ББК 80.4 Ш22

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Творчасць А.Р. Пшчолкі ў беларускай крытыцы
  / У. I. Каяла // Шануючы спадчыну Я. Карскага... : чацвёртыя навуковыя чытаннi. У 2 ч. Ч. 2 / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; Рэдкал. С. Я. Кострыца ; Рэдкал.: М. І. Канюшкевіч. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 1994. – С. 167-171. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 61

  полный текст

  ББК 83. А43

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Традыцыі візантыйскай агіяграфіі ў літаратуры ўсходніх славян
  / У. I. Каяла // Актуальныя праблемы сучаснага літаратурнага працэсу : матэрыялы Рэсп. навук.-практ. канф. , Брэст, 21 лютага 2012 г. – Брэст : БрДУ імя А. С. Пушкіна, 2013. – С. 83-86. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 62

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол)5-8 Ожешко Э. Т28

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Традыцыі літаратуры Старажытнай Русі ў беларускай літаратуры XI-XVIIстст.
  / У. I. Каяла // Творчество Элизы Ожешко в эстетическом пространстве современности : сборник научных статей / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; под ред. С. Ф. Мусиенко ; ред. кол.: С. Ф. Мусиенко, Е. П. Нелепко, Е. И. Билютенко. – Гродно : ГрГУ, 2011. – С. 302-307. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 63

  полный текст

  Традыцыі літаратуры Старажытнай Русі ў старабеларускай літаратуры
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01-01 02 Літаратуразнаўства 1-21 05 01-03 02 Літаратуразнаўства / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 30.06.15. – 2015. – УД-2015_Филфак_д/о-515. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 64

  полный текст

  ББК 83.3(0) В25

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Традыцыі фальклору ў станаўленні жанру сусветнай байкі
  / У. I. Каяла // Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе (Проблемы теоретической и исторической поэтики): в 2 ч. Ч. 1 : материалы Международной научной конференции, Гродно, 15-17 апреля 1997 г. / Гродненский гос. ин-т им. Янки Купалы ; ред. кол. Т. Е. Автухович [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 1997. – С. 78-82. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 65

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол)6-8 Налковская Т29

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Тэма сямейнага выхавання ў працах Сімяона Полацкага
  / У. I. Каяла // Творчасць Зоф`і Налкоўскай і славянскія культуры : Матэрыялы міжнар. навук. канф., 17-18 мая 2004 г., Гродна / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; пад рэд. С.Ф. Мусіенка. – Гродна : ГрДУ, 2005. – С. 187-193. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 66

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол)5-8Мицкевич А. М47

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Уплыў візантыйскай агіяграфічнай літаратуры на літаратуру ўсходніх славян
  / У. I. Каяла // Мелодии, краски, запахи "малой родины" Адама Мицкевича : сборник научных работ / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; ред. кол.: С. Ф. Мусиенко [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2008. – С. 197-202. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 67

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Францыск Скарына - усходнеславянскі першадрукар, асветнік, гуманіст
  / У. I. Каяла // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : (да 130-годдзя з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Янкі Купалы) 20-21 красавіка 2012 г. : зборнік навуковых артыкулаў / рэд. рада: І. В. Жук [и др.]. – Гродна : ГрДУ, 2013. – С. 250-254. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 68

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) Ш70

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Хрысціянізацыя Белай Русі на старонках старажытных летапісаў
  / У. I. Каяла // Polsko-bialoruskie zwiazki jezykowe, literackie, historyczne i kulturowe = Польска-беларускія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі. T. XI : materialy XVI Miedzynarodowej Konferencji Naukowej "Droga ku wzajemnosci". Bialystok 25-26 IX 2009 = Матэрыялы XVI Міжнароднай навуковай канферэнцыі "Шлях да ўзаемнасці", Беласток, 25-26 IX 2009 / Grodzienski Panstwowy un-t im. J.Kupaly, Katedra filologii bialoruskiej un-tu w Bialymstoku ; pod red. B. Siegienia, M. Kondratiuka. – Bialystok : Wyd. Un-tu w Bialymstoku, 2009. – С. 263-269. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 69

  полный текст

  ББК 86.37 Х95

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Хрысціянскія матывы ў "Аповесці мінулых гадоў"
  / У. I. Каяла // Хрысціянства ў гістарычным лёсе беларускага народа : зборнік навуковых артыкулаў / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы", Ін-т гісторыі НАН Беларусі ; рэдкал.: С. В. Марозава, Э. С. Ярмусік. – Гродна : ГрДУ, 2008. – С. 373-377. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 70

  полный текст

  ББК 74.261.9 А43

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Царкоўна-палемічная публіцыстыка канца XVI - першай паловы XVII стагоддзяў
  / У. I. Каяла // Актуальныя праблемы выкладання літаратуры ў сярэдняй і вышэйшай школе : матэрыялы рэсп. навукова-практыч. канф. 11 мая 1999 г. / адказ. рэд.: М. І. Мішчанчук, М. У. Мікуліч. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 1999. – С. 16-22. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 71

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) Ш70

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Царкоўна-палемічная публіцыстыка канца XVI - першай паловы XVII стагоддзяў у кантэксце славянскіх літаратур
  / У. I. Каяла // Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemnosci : матэрыялы XV міжнар. навук. канф., Гродна, 13 - 14 лістапада 2008 года / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: і інш., I.П. Крэнь. – Гродна : ГрДУ, 2009. – С. 296-300. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 72

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 М58

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Янка Купала - байкапісец
  / У. I. Каяла // Міжнародныя Купалаўскія чытанні : матэрыялы навуковай канферэнцыі, Гродна, 25-27 лістапада 1997 г. / Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсітэт iмя Янкі Купалы ; рэд. кал.: Д. М. Лебядзевіч, М. У. Мікуліч, А. М. Пяткевіч. – Гродна : ГрДУ, 1999. – С. 95-102. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<123
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека