Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 72
 • 1

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) P80

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  " Песня пра зубра " М. Гусоўскага : асноўныя праблемы, мэты, ідэі
  / У. I. Каяла // Polsko-bialoruskie zwiazki jezykowe, literackie, historyczne i kulturowe: materialy XIV Miedzynarodowej Konferencji Naukowej "Droga ku wzajemnosci". Bialystok 20 - 21 wrzesnia 2013 / pod red. M. Kondratiuk. – Bialystok : Wyd. Un-tu w Bialymstoku, 2014. – С. 195-200. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 2

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол)5 Т28

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Адам Міцкевіч і Францішак Багушэвіч: ля вытокаў станаўлення баечнага жанру
  / У. I. Каяла // Творчество Адама Мицкевича и современная мировая культура : сборник научных работ / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; под ред. С. Ф. Мусиенко ; ред. кол.: Е. И. Билютенко, О. Е. Панькова, С. Ф. Мусиенко. – Гродно : Ламарк, 2010. – С. 146-150. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 3

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі) Р96

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Адам Міцкевіч і Францішак Багушэвіч як байкапісцы (да праблемы станаўлення жанру байкі ў новай беларускай літаратуры)
  / У. I. Каяла // Рэгіянальныя асаблівасці літаратуры : Пісьменнікі Гродзеншчыны : зборнік навуковых артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; навук. рэд. У. I. Каяла. – Гродна : ГрДУ, 2010. – С. 42-46. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 4

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі) Р96

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Алегарычная творчасць М.Карыцкага: вытокі і уплывы
  / У. I. Каяла // Рэгіянальныя асаблівасці літаратуры : Пісьменнікі Гродзеншчыны : зборнік навуковых артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; навук. рэд. У. I. Каяла. – Гродна : ГрДУ, 2010. – С. 5-13. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 5

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Аповесць мінулых гадоў : роля цудаў і знаменняў у гісторыі славянскай дзяржавы
  / У. I. Каяла // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэд. рада: С. А. Габрусевіч [і інш.]. – Гродна : ГрДУ, 2007. – С. 179-183. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 6

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) Р80

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Архіепіскап беларускі Георгій Каніскі і яго драма-маралітэ "Уваскрэсенне мёртвых"
  / У. I. Каяла // Polsko-bialoruskie zwiazki jezykowe, literackie, historyczne i kulturowe = Польска-беларускія моўныя літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі. T. VIII : materialy X Miedzynarodowej Konferencji Naukowej "Droga ku wzajemnosci". Bialystok 15-16 VII 2005 / Katedra filologii bialoruskiej un-tu w Bialymstoku, Grodzienski Panstwowy un-t im. J.Kupaly ; pod red. M. Kondratiuka, B. Siegienia. – Bialystok : Wyd. Un-tu w Bialymstoku, 2006. – С. 23-30. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 7

  полный текст

  ББК 83.3(0)

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Асаблівасці станаўлення і развіцця жанру беларускай байкі
  / У. I. Каяла // Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе (проблемы теоретической и исторической поэтики): в 2 ч. Ч. 2 : материалы Международной научной конференции, Гродно, 15-17 апреля 1998 г. / Гродненский гос. ин-т им. Янки Купалы ; ред. кол. Т. Е. Автухович [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 1998. – С. 72-75. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 8

  полный текст

  ББК 83.3(4П)5-8 Ажэшка Т28

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Б. Друцкі-Падбярэскі як пісьменнік-сатырык
  / У. I. Каяла // Творчасць Элізы Ажэшкі і беларуская культура : зборнiк навуковых прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы", Кафедра польскай філалогіі ; пад рэд. С. П. Мусіенкі. – Гродна : ГрДУ, 2002. – С. 213-220. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 9

  полный текст

  ББК 74.261.9 Б43

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Байкі К. Крапівы: сучаснае прачытанне
  / У. I. Каяла // Беларуская літаратура ў ВНУ і школе : праблемы вывучэння і выкладання / адказны рэд. М. У. Мікуліч. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 1999. – С. 66-70. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 10

  полный текст

  ББК 74.261.9 Б43

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Байкі К. Крапівы ў школьным вывучэнні
  / У. I. Каяла // Беларуская літаратура ў ВНУ і школе : праблемы вывучэння і выкладання / адказны рэд. М. У. Мікуліч. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 1999. – С. 71-75. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 11

  полный текст

  ББК 83. К90

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Баркалабаўская і Магілёўская хронікі: параўнальны аспект
  / У. I. Каяла // Куляшоўскія чытанні : матэрыялы Мiжнар. навук.-практ. канф., Магілеў, 26-27 красавiка 2012 г. – Магілеў : МДУ iмя А. А. Куляшова, 2012. – С. 142-145. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 12

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі) П70

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Беларуска-літоўскія летапісы ў школьным вывучэнні
  / У. I. Каяла // Працы кафедры беларускай літаратуры. Вып. II / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; пад агульнай рэд. Д. М. Лебядзевіча ; Рэдкал.: І. В. Жук [и др.]. – Гродна : ЮрСаПрінт, 2015. – С. 6-72. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 13

  ББК 83.3(4) У34

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Беларуская байка: вытокі і ўплывы (Ф. Багушэвіч, А. Абуховіч)
  / У. I. Каяла // Узаемадзеянне еўрапейскіх літаратур: праблемы творчых метадаў XIX - XX ст.ст. : матэрыялы міжнароднай навуковай канференцыі / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы. – Гродна : 1994. – С. 70-75. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 14

  полный текст

  ББК 83.

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Літаратурны помнік " Слова пра паход Ігаравы...". " Слова аб палку Ігаравым ..." у перакладзе Янкі Купалы
  / У. I. Каяла // Беларуская мова і літаратура. Сер. "У дапамогу педагогу" : У дапамогу педагогу. – 2005. – № 1. – С. 57-64. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 15

  полный текст

  ББК 76.

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Тэма сямейнага і школьнага выхавання ў творах Сімяона Полацкага
  / У. I. Каяла // Беларуская мова і літаратура : У дапамогу педагогу. – 2006. – № 2. – С. 54-60. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 16

  полный текст

  ББК 83.(4Беі)

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Патрыятычны і гуманістычны пафас прадмоў Сымона Буднага і Васіля Цяпінскага (XI клас)
  / У. I. Каяла // Беларуская мова і літаратура : У дапамогу педагогу. – 2007. – № 7. – С. 28-30. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 17

  полный текст

  ББК 83.

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Агіяграфічная літаратура. "Жыціе Еўфрасінні Полацкай" - першае жыціе старабеларускай літаратуры (камбінаваны ўрок у Х класе)
  / У. I. Каяла // Беларуская мова і літаратура : У дапамогу педагогу. – 1996. – № 2. – С. 15-21. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 18

  полный текст

  ББК 83.

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Школьны тэатр Беларусі XVIII стагоддзя: камбінаваны ўрок у Х класе
  / У. I. Каяла // Беларуская мова і літаратура : У дапамогу педагогу. – 1996. – № 4. – С. 13-22. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 19

  полный текст

  ББК 74. Л64

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Вывучэнне прадмоў Сымона Буднага і Васіля Цяпінскага ў IX класе
  / У. I. Каяла // Літаратурная адукацыя ў Беларусі на сучасным этапе: новыя падыходы і тэндэнцыі : зб. навук. прац. – Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2008. – С. 88-90. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 20

  полный текст

  ББК 74.261.9 А43

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Вывучэнне тэмы Полацкай зямлі ў "Слове пра паход Ігаравы"
  / У. I. Каяла // Актуальныя праблемы выкладання літаратуры ў сярэдняй і вышэйшай школе : матэрыялы рэсп. навукова-практыч. канф. 11 мая 1999 г. / адказ. рэд.: М. І. Мішчанчук, М. У. Мікуліч. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 1999. – С. 12-16. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 21

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) Ш70

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Вытокі і станаўленне баечнага жанру ў еўрапейскай літаратуры: беларускі кантэкст
  / У. I. Каяла // Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemnosci : матэрыялы XVII міжнар. навук. канф., Гродна, 18- 19 лістапада 2010 г. [Электронный ресурс] / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: Г. А. Хацкевіч [и др.]. – Гродна : ГрДУ, 2012. – С. 234-237. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 22

  ББК 83.3(2=Бела)3 К31

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Гісторыя старажытнай беларускай літаратуры
  : вучэб.-метад. дапам. па курсе для студ. спец. Г0201 "Беларуская мова і літаратура"; Г0203 "Славянская мова і літаратуры" / У. I. Каяла ; Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы. – Гродна : ГрДУ, 1999. – 82 с., 30экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 23

  полный текст

  ББК 83. Ш70

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Гуманістычна-прававая думка ў кантэксце беларускай літаратуры XVI стагоддзя
  / У. I. Каяла // Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemnosci : матэрыялы ХХ міжнар. навук. канф., Гродна, 23-24 кастр. 2014 г. / Упаўнаважаны па справах рэлігій і нацыянальнасцей Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэд. кал.: Я. Панькоў [і інш.]. – Мінск : БудМедыяПраект, 2015. – С. 160-162. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 24

  полный текст

  ББК 81.

  Да юбілею Святланы Піліпаўны Мусіенкі
  / Я. А. Роўба [і інш.] // Веснік ГрДУ імя Янкі Купалы. Сер. 3, Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2010. – № 1. – С. 12-14. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 25

  полный текст

  ББК 83. Б43

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Зараджэнне баечнага жанру на Віцебшчыне і крылоўскія традыцыі
  / У. I. Каяла // Беларуская мова i лiтаратура ў славянскiм этнакультурным кантэксце : матэрыялы рэсп. навук.-практ. канф., Віцебск, 21-22 кастрычніка 2010 г. – Витебск : ВГУ им. П. М. Машерова, 2010. – С. 175-178. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 26

  полный текст

  ББК 83.3(0) В40

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  І.А. Крылоў і сучасная беларуская байка
  / У. I. Каяла // Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе (Проблемы теоретической и исторической поэтики) : материалы Международной научной конференции, Гродно, 9-12 апреля 1996 г. / Гродненский гос. ун-т им. Янки Купалы ; ред. кол. Т. Е. Автухович, И. В. Егоров, И. В. Жук. – Гродно : 1996. – С. 84-87. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 27

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Р96

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  І.Крылоў і станаўленне беларускага перакладу пачатку ХХ стагоддзя (на прыкладзе байкі І.Крылова "Лебедзь, Шчупак і Рак")
  / У. I. Каяла // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : матэрыялы навуковай канферэнцыі, Гродна, 24 кастрычнiка 2001 г. / Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсітэт iмя Янкі Купалы ; рэд. кал.: А. Э. Астраух [и др.]. – Гродна : ГрДУ, 2002. – С. 224-227. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 28

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Летапісная аповесць пра паход князя Ігара ў 1185 годзе і "Слова пра паход Ігаравы": параўнальная характарыстыка
  / У. I. Каяла // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: У. I. Каяла, І. В. Жук. – Гродна : ГрДУ, 2009. – С. 295-299. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 29

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)5-8 Багдановіч М. М15

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Майкаў
  / У. I. Каяла // Максім Багдановіч : энцыклапедыя / пад навук. рэд. М. В. Труса ; склад.: М. В. Трус, І. У. Саламевіч. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2011. – С. 325. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 30

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) Ш70

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Максім Багдановіч і Ядвігін Ш.: на шляху станаўлення баечнага жанру
  / У. I. Каяла // Шлях да ўзаемнасці : матэрыялы XII Міжнар. навук. канф., Гродна, 11-12 лістап. 2004 г. / Камітэт па справах рэлігій і нацыянальнасцей пры Савеце Міністраў РБ, Гродзенскі аблвыканкам, Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; пад рэд.: С. П. Мусіенкі, П. Скрабко ; рэд. кал.: С.Ф. Мусіенка [і інш.]. – Гродна : ГрДУ, 2006. – С. 51-56. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 31

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)5-8 Багдановіч М. М15

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Маякоўскі
  / У. I. Каяла // Максім Багдановіч : энцыклапедыя / пад навук. рэд. М. В. Труса ; склад.: М. В. Трус, І. У. Саламевіч. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2011. – С. 336. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 32

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) Ш70

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Мясцовае летапісанне Беларусі XIV-XVIII стст.
  / У. I. Каяла // Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemnosci : матэрыялы XVIII Міжнар. навук. канф., Гродна, 15-16 лістапада 2012 г. / рэд. кал.: Я. Панькоў, І. Папоў, Э. С. Ярмусік. – Ліда : Лідская друкарня, 2014. – С. 59-62. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 33

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. С48

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Нацыянальная ідэя ў баечнай творчасці Янкі Купалы
  / У. I. Каяла // Слова класічная вышыня : (да 130-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа) : зб. навук. прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ЮрСаПринт, 2012. – С. 114-119. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 34

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)5-8 Багдановіч М. М15

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Нямецкая літаратура і Максім Багдановіч
  / У. I. Каяла // Максім Багдановіч : энцыклапедыя / пад навук. рэд. М. В. Труса ; склад.: М. В. Трус, І. У. Саламевіч. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2011. – С. 384. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 35

  полный текст

  ББК 81.411.3 М74

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Палітычная байка 50 — 80-х гг. і праблемы яе вывучэння
  / У. I. Каяла // Мова і літаратура ў сярэдняй і вышэйшай школе: актуальныя праблемы выкладання : матэр. рэсп. навуковай канф. 27 красавіка 2000 г., Гродна, РБ / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; пад рэд. М. У. Мікуліч. – Гродна : ГрДУ, 2000. – С. 262-267. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 36

  полный текст

  ББК 83.3 Х79

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Паэзія Яна Вісліцкага: традыцыі і наватарства
  / У. I. Каяла // Хоревские чтения. Вып. 2. Память культуры: Гродно в жизни и творчестве Зофьи Налковской. Т. 1 : сб. науч. раб. / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; отв. ред. С. Ф. Мусиенко ; ред. кол. И. В. Жук ; ред. кол.: С. В. Гончар, Е. П. Нелепко. – Гродно : ЮрСаПринт, 2015. – С. 152-158. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 37

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) P80

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Песня пра зубра Міколы Гусоўскага: асноўныя праблемы, мэты, ідэі
  / У. I. Каяла // Polsko-bialoruskie zwiazki jezykowe, literackie, historyczne i kulturowe: materialy XIV Miedzynarodowej Konferencji Naukowej "Droga ku wzajemnosci". Bialystok 20 - 21 wrzesnia 2013 / pod red. M. Kondratiuk. – Bialystok : Wyd. Un-tu w Bialymstoku, 2014. – С. 195-200. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 38

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Праблема дабра і зла ў кнігах Бібліі
  / У. I. Каяла // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: У. I. Каяла. – Гродна : ГрДУ, 2010. – С. 268-272. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 39

  полный текст

  ББК 86.37 Х95

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Праблема хрысціянізацыі Белай Русі паводле старажытных летапісаў
  / У. I. Каяла // Хрысціянства ў гістарычным лёсе беларускага народа : зб. навуковых артыкулаў. у 2 ч. Ч. 1 / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: Э. С. Ярмусік, С. У. Сілава, С. В. Марозава. – Гродна : ГрДУ, 2009. – С. 37-39. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 40

  полный текст

  ББК 83.3 Х79

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Праблематыка і паэтыка паэмы Міколы Гусоўскага "Песня пра зубра"
  / У. I. Каяла // Хоревские чтения. Вып. 1 : сб. науч. раб. / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; отв. ред. С. Ф. Мусиенко. – Гродно : ЮрСаПринт, 2014. – С. 55-59. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 41

  полный текст

  ББК 74.268.3Беі А43

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Праблемы выкладання старажытнай беларускай літаратуры
  / У. I. Каяла, І. У. Каяла // Актуальныя праблемы выкладання мовы і літаратуры ў сярэдняй і вышэйшай школе : Матэрыялы рэспубліканскай навуковай канф., 16 красавіка 2004 года., г.Гродна / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. І. У. Каяла. – Гродна : ГрДУ, 2004. – С. 138-144. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 42

  полный текст

  ББК 83.3(4БЕЛА.) К31

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Праблемы станаўлення i развiцця жанру беларускай байкi
  : аўтарэф. дыс....канд. фiлалаг. навук: 10.01.01 / У. I. Каяла ; Брэсцкі дзярж. ун-т. – Брэст, 1997. – 21 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 43

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі) П70

  Працы кафедры беларускай літаратуры. Вып. II
  / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; пад агульнай рэд. Д. М. Лебядзевіча ; Рэдкал.: І. В. Жук [и др.]. – Гродна : ЮрСаПрінт, 2015. – 166 с. – ISBN 978-985-45897-46 : 48000р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 44

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) Ш70

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Роля алегорыі ў творчасці Сімяона Полацкага і Міхаіла Карыцкага
  / У. I. Каяла // Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemnosci : матэрыялы ХIV Міжнар. навук. канф., Гродна, 26-27 кастр. 2006 г. / Упаўнаважаны па справах рэлігій і нацыянальнасцей Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; пад рэд. С. П. Мусіенкі, І. П. Крэня ; рэд. кал.: С.Ф. Мусіенка [і інш.]. – Гродна : ГрДУ, 2007. – С. 38-42. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 45

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі) Р96

  Рэгіянальныя асаблівасці літаратуры : Пісьменнікі Гродзеншчыны
  : зборнік навуковых артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; навук. рэд. У. I. Каяла. – Гродна : ГрДУ, 2010. – 129 с. – 7025р., 15экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 46

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні
  : матэрыялы навук. канф., Гродна, 24 кастрычніка 2003 г. / Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсітэт iмя Янкі Купалы ; рэд. рада: У. I. Каяла, П. У. Сцяцко, Т. І. Тамашэвіч. – Гродна : ГрДУ, 2003. – 419 с. – ISBN 985-417-513-8 : 6250р., 5экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 47

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні
  : зб. навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: У. I. Каяла, І. В. Жук. – Гродна : ГрДУ, 2009. – 387 с. – ISBN 978-985-515-115-0 : 11567р., 5экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 48

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні
  : зб. навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэд. рада: С. А. Габрусевіч [і інш.]. – Гродна : ГрДУ, 2007. – 420 с. – ISBN 978-985-417-905-6 : 11500р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 49

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Р96

  Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні
  : матэрыялы навуковай канферэнцыі, Гродна, 24 кастрычнiка 2001 г. / Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсітэт iмя Янкі Купалы ; рэд. кал.: А. Э. Астраух [и др.]. – Гродна : ГрДУ, 2002. – 391 с. – 1991р., 5экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 50

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні
  : зб. навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: У. I. Каяла. – Гродна : ГрДУ, 2010. – 415 с. – ISBN 978-985-515-362-8 : 21438р., 5экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


12>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека