Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 79
 • 1

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) P80

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  " Песня пра зубра " М. Гусоўскага : асноўныя праблемы, мэты, ідэі
  / У. I. Каяла // Polsko-bialoruskie zwiazki jezykowe, literackie, historyczne i kulturowe: materialy XIV Miedzynarodowej Konferencji Naukowej "Droga ku wzajemnosci". Bialystok 20 - 21 wrzesnia 2013 / pod red. M. Kondratiuk. – Bialystok : Wyd. Un-tu w Bialymstoku, 2014. – С. 195-200. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 2

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол)5 Т28

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Адам Міцкевіч і Францішак Багушэвіч: ля вытокаў станаўлення баечнага жанру
  / У. I. Каяла // Творчество Адама Мицкевича и современная мировая культура : сборник научных работ / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; под ред. С. Ф. Мусиенко ; ред. кол.: Е. И. Билютенко, О. Е. Панькова, С. Ф. Мусиенко. – Гродно : Ламарк, 2010. – С. 146-150. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 3

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі) Р96

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Адам Міцкевіч і Францішак Багушэвіч як байкапісцы (да праблемы станаўлення жанру байкі ў новай беларускай літаратуры)
  / У. I. Каяла // Рэгіянальныя асаблівасці літаратуры : Пісьменнікі Гродзеншчыны : зборнік навуковых артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; навук. рэд. У. I. Каяла. – Гродна : ГрДУ, 2010. – С. 42-46. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 4

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі) Р96

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Алегарычная творчасць М.Карыцкага: вытокі і уплывы
  / У. I. Каяла // Рэгіянальныя асаблівасці літаратуры : Пісьменнікі Гродзеншчыны : зборнік навуковых артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; навук. рэд. У. I. Каяла. – Гродна : ГрДУ, 2010. – С. 5-13. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 5

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Аповесць мінулых гадоў : роля цудаў і знаменняў у гісторыі славянскай дзяржавы
  / У. I. Каяла // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэд. рада: С. А. Габрусевіч [і інш.]. – Гродна : ГрДУ, 2007. – С. 179-183. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 6

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) Р80

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Архіепіскап беларускі Георгій Каніскі і яго драма-маралітэ "Уваскрэсенне мёртвых"
  / У. I. Каяла // Polsko-bialoruskie zwiazki jezykowe, literackie, historyczne i kulturowe = Польска-беларускія моўныя літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі. T. VIII : materialy X Miedzynarodowej Konferencji Naukowej "Droga ku wzajemnosci". Bialystok 15-16 VII 2005 / Katedra filologii bialoruskiej un-tu w Bialymstoku, Grodzienski Panstwowy un-t im. J.Kupaly ; pod red. M. Kondratiuka, B. Siegienia. – Bialystok : Wyd. Un-tu w Bialymstoku, 2006. – С. 23-30. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 7

  полный текст

  ББК 83.3(0)

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Асаблівасці станаўлення і развіцця жанру беларускай байкі
  / У. I. Каяла // Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе (проблемы теоретической и исторической поэтики): в 2 ч. Ч. 2 : материалы Международной научной конференции, Гродно, 15-17 апреля 1998 г. / Гродненский гос. ин-т им. Янки Купалы ; ред. кол. Т. Е. Автухович [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 1998. – С. 72-75. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 8

  полный текст

  ББК 83.3(4П)5-8 Ажэшка Т28

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Б. Друцкі-Падбярэскі як пісьменнік-сатырык
  / У. I. Каяла // Творчасць Элізы Ажэшкі і беларуская культура : зборнiк навуковых прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы", Кафедра польскай філалогіі ; пад рэд. С. П. Мусіенкі. – Гродна : ГрДУ, 2002. – С. 213-220. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 9

  полный текст

  ББК 74.261.9 Б43

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Байкі К. Крапівы: сучаснае прачытанне
  / У. I. Каяла // Беларуская літаратура ў ВНУ і школе : праблемы вывучэння і выкладання / адказны рэд. М. У. Мікуліч. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 1999. – С. 66-70. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 10

  полный текст

  ББК 74.261.9 Б43

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Байкі К. Крапівы ў школьным вывучэнні
  / У. I. Каяла // Беларуская літаратура ў ВНУ і школе : праблемы вывучэння і выкладання / адказны рэд. М. У. Мікуліч. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 1999. – С. 71-75. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 11

  полный текст

  ББК 83. К90

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Баркалабаўская і Магілёўская хронікі: параўнальны аспект
  / У. I. Каяла // Куляшоўскія чытанні : матэрыялы Мiжнар. навук.-практ. канф., Магілеў, 26-27 красавiка 2012 г. – Магілеў : МДУ iмя А. А. Куляшова, 2012. – С. 142-145. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 12

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі) П70

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Беларуска-літоўскія летапісы ў школьным вывучэнні
  / У. I. Каяла // Працы кафедры беларускай літаратуры. Вып. II / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; пад агульнай рэд. Д. М. Лебядзевіча ; Рэдкал.: І. В. Жук [и др.]. – Гродна : ЮрСаПрінт, 2015. – С. 6-72. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 13

  ББК 83.3(4) У34

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Беларуская байка: вытокі і ўплывы (Ф. Багушэвіч, А. Абуховіч)
  / У. I. Каяла // Узаемадзеянне еўрапейскіх літаратур: праблемы творчых метадаў XIX - XX ст.ст. : матэрыялы міжнароднай навуковай канференцыі / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы. – Гродна : 1994. – С. 70-75. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 14

  полный текст

  ББК 83.

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Літаратурны помнік " Слова пра паход Ігаравы...". " Слова аб палку Ігаравым ..." у перакладзе Янкі Купалы
  / У. I. Каяла // Беларуская мова і літаратура. Сер. "У дапамогу педагогу" : У дапамогу педагогу. – 2005. – № 1. – С. 57-64. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 15

  полный текст

  ББК 76.

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Тэма сямейнага і школьнага выхавання ў творах Сімяона Полацкага
  / У. I. Каяла // Беларуская мова і літаратура : У дапамогу педагогу. – 2006. – № 2. – С. 54-60. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 16

  полный текст

  ББК 83.(4Беі)

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Патрыятычны і гуманістычны пафас прадмоў Сымона Буднага і Васіля Цяпінскага (XI клас)
  / У. I. Каяла // Беларуская мова і літаратура : У дапамогу педагогу. – 2007. – № 7. – С. 28-30. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 17

  полный текст

  ББК 83.

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Агіяграфічная літаратура. "Жыціе Еўфрасінні Полацкай" - першае жыціе старабеларускай літаратуры (камбінаваны ўрок у Х класе)
  / У. I. Каяла // Беларуская мова і літаратура : У дапамогу педагогу. – 1996. – № 2. – С. 15-21. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 18

  полный текст

  ББК 83.

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Школьны тэатр Беларусі XVIII стагоддзя: камбінаваны ўрок у Х класе
  / У. I. Каяла // Беларуская мова і літаратура : У дапамогу педагогу. – 1996. – № 4. – С. 13-22. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 19

  полный текст

  ББК 74. Л64

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Вывучэнне прадмоў Сымона Буднага і Васіля Цяпінскага ў IX класе
  / У. I. Каяла // Літаратурная адукацыя ў Беларусі на сучасным этапе: новыя падыходы і тэндэнцыі : зб. навук. прац. – Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2008. – С. 88-90. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 20

  полный текст

  ББК 74.261.9 А43

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Вывучэнне тэмы Полацкай зямлі ў "Слове пра паход Ігаравы"
  / У. I. Каяла // Актуальныя праблемы выкладання літаратуры ў сярэдняй і вышэйшай школе : матэрыялы рэсп. навукова-практыч. канф. 11 мая 1999 г. / адказ. рэд.: М. І. Мішчанчук, М. У. Мікуліч. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 1999. – С. 12-16. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 21

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) Ш70

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Вытокі і станаўленне баечнага жанру ў еўрапейскай літаратуры: беларускі кантэкст
  / У. I. Каяла // Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemnosci : матэрыялы XVII міжнар. навук. канф., Гродна, 18- 19 лістапада 2010 г. [Электронный ресурс] / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: Г. А. Хацкевіч [и др.]. – Гродна : ГрДУ, 2012. – С. 234-237. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 22

  ББК 83.3(2=Бела)3 К31

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Гісторыя старажытнай беларускай літаратуры
  : вучэб.-метад. дапам. па курсе для студ. спец. Г0201 "Беларуская мова і літаратура"; Г0203 "Славянская мова і літаратуры" / У. I. Каяла ; Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы. – Гродна : ГрДУ, 1999. – 82 с., 30экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 23

  полный текст

  ББК 83. Ш70

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Гуманістычна-прававая думка ў кантэксце беларускай літаратуры XVI стагоддзя
  / У. I. Каяла // Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemnosci : матэрыялы ХХ міжнар. навук. канф., Гродна, 23-24 кастр. 2014 г. / Упаўнаважаны па справах рэлігій і нацыянальнасцей Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэд. кал.: Я. Панькоў [і інш.]. – Мінск : БудМедыяПраект, 2015. – С. 160-162. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 24

  полный текст

  ББК 81.

  Да юбілею Святланы Піліпаўны Мусіенкі
  / Я. А. Роўба [і інш.] // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 3, Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2010. – № 1. – С. 12-14. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 25

  полный текст

  ББК 71. К90

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Дзённік
  / У. I. Каяла // Культура Беларусі : энцыклапедыя. Т. 3. Г - З / рэдкал.: Т. У. Бялова [и др.]. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2012. – С. 393-394. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


1234>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека