Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 79
 • 11

  полный текст

  ББК 83. К90

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Баркалабаўская і Магілёўская хронікі: параўнальны аспект
  / У. I. Каяла // Куляшоўскія чытанні : матэрыялы Мiжнар. навук.-практ. канф., Магілеў, 26-27 красавiка 2012 г. – Магілеў : МДУ iмя А. А. Куляшова, 2012. – С. 142-145. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 12

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі) П70

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Беларуска-літоўскія летапісы ў школьным вывучэнні
  / У. I. Каяла // Працы кафедры беларускай літаратуры. Вып. II / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; пад агульнай рэд. Д. М. Лебядзевіча ; Рэдкал.: І. В. Жук [и др.]. – Гродна : ЮрСаПрінт, 2015. – С. 6-72. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 13

  ББК 83.3(4) У34

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Беларуская байка: вытокі і ўплывы (Ф. Багушэвіч, А. Абуховіч)
  / У. I. Каяла // Узаемадзеянне еўрапейскіх літаратур: праблемы творчых метадаў XIX - XX ст.ст. : матэрыялы міжнароднай навуковай канференцыі / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы. – Гродна : 1994. – С. 70-75. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 14

  полный текст

  ББК 83.

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Літаратурны помнік " Слова пра паход Ігаравы...". " Слова аб палку Ігаравым ..." у перакладзе Янкі Купалы
  / У. I. Каяла // Беларуская мова і літаратура. Сер. "У дапамогу педагогу" : У дапамогу педагогу. – 2005. – № 1. – С. 57-64. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 15

  полный текст

  ББК 76.

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Тэма сямейнага і школьнага выхавання ў творах Сімяона Полацкага
  / У. I. Каяла // Беларуская мова і літаратура : У дапамогу педагогу. – 2006. – № 2. – С. 54-60. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 16

  полный текст

  ББК 83.(4Беі)

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Патрыятычны і гуманістычны пафас прадмоў Сымона Буднага і Васіля Цяпінскага (XI клас)
  / У. I. Каяла // Беларуская мова і літаратура : У дапамогу педагогу. – 2007. – № 7. – С. 28-30. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 17

  полный текст

  ББК 83.

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Агіяграфічная літаратура. "Жыціе Еўфрасінні Полацкай" - першае жыціе старабеларускай літаратуры (камбінаваны ўрок у Х класе)
  / У. I. Каяла // Беларуская мова і літаратура : У дапамогу педагогу. – 1996. – № 2. – С. 15-21. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 18

  полный текст

  ББК 83.

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Школьны тэатр Беларусі XVIII стагоддзя: камбінаваны ўрок у Х класе
  / У. I. Каяла // Беларуская мова і літаратура : У дапамогу педагогу. – 1996. – № 4. – С. 13-22. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 19

  полный текст

  ББК 74. Л64

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Вывучэнне прадмоў Сымона Буднага і Васіля Цяпінскага ў IX класе
  / У. I. Каяла // Літаратурная адукацыя ў Беларусі на сучасным этапе: новыя падыходы і тэндэнцыі : зб. навук. прац. – Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2008. – С. 88-90. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 20

  полный текст

  ББК 74.261.9 А43

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Вывучэнне тэмы Полацкай зямлі ў "Слове пра паход Ігаравы"
  / У. I. Каяла // Актуальныя праблемы выкладання літаратуры ў сярэдняй і вышэйшай школе : матэрыялы рэсп. навукова-практыч. канф. 11 мая 1999 г. / адказ. рэд.: М. І. Мішчанчук, М. У. Мікуліч. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 1999. – С. 12-16. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<12345678>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека