Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 79
 • 41

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)5-8 Багдановіч М. М15

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Нямецкая літаратура і Максім Багдановіч
  / У. I. Каяла // Максім Багдановіч : энцыклапедыя / пад навук. рэд. М. В. Труса ; склад.: М. В. Трус, І. У. Саламевіч. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2011. – С. 384. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 42

  полный текст

  ББК 81.411.3 М74

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Палітычная байка 50 — 80-х гг. і праблемы яе вывучэння
  / У. I. Каяла // Мова і літаратура ў сярэдняй і вышэйшай школе: актуальныя праблемы выкладання : матэр. рэсп. навуковай канф. 27 красавіка 2000 г., Гродна, РБ / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; пад рэд. М. У. Мікуліч. – Гродна : ГрДУ, 2000. – С. 262-267. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 43

  полный текст

  ББК 83.3 Х79

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Паэзія Яна Вісліцкага: традыцыі і наватарства
  / У. I. Каяла // Хоревские чтения. Вып. 2. Память культуры: Гродно в жизни и творчестве Зофьи Налковской. Т. 1 : сб. науч. раб. / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; отв. ред. С. Ф. Мусиенко ; ред. кол. И. В. Жук ; ред. кол.: С. В. Гончар, Е. П. Нелепко. – Гродно : ЮрСаПринт, 2015. – С. 152-158. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 44

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) P80

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Песня пра зубра Міколы Гусоўскага: асноўныя праблемы, мэты, ідэі
  / У. I. Каяла // Polsko-bialoruskie zwiazki jezykowe, literackie, historyczne i kulturowe: materialy XIV Miedzynarodowej Konferencji Naukowej "Droga ku wzajemnosci". Bialystok 20 - 21 wrzesnia 2013 / pod red. M. Kondratiuk. – Bialystok : Wyd. Un-tu w Bialymstoku, 2014. – С. 195-200. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 45

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Праблема дабра і зла ў кнігах Бібліі
  / У. I. Каяла // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: У. I. Каяла. – Гродна : ГрДУ, 2010. – С. 268-272. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 46

  полный текст

  ББК 86.37 Х95

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Праблема хрысціянізацыі Белай Русі паводле старажытных летапісаў
  / У. I. Каяла // Хрысціянства ў гістарычным лёсе беларускага народа : зб. навуковых артыкулаў. у 2 ч. Ч. 1 / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: Э. С. Ярмусік, С. У. Сілава, С. В. Марозава. – Гродна : ГрДУ, 2009. – С. 37-39. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 47

  полный текст

  ББК 83.3 Х79

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Праблематыка і паэтыка паэмы Міколы Гусоўскага "Песня пра зубра"
  / У. I. Каяла // Хоревские чтения. Вып. 1 : сб. науч. раб. / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; отв. ред. С. Ф. Мусиенко. – Гродно : ЮрСаПринт, 2014. – С. 55-59. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 48

  полный текст

  ББК 74.268.3Беі А43

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Праблемы выкладання старажытнай беларускай літаратуры
  / У. I. Каяла, І. У. Каяла // Актуальныя праблемы выкладання мовы і літаратуры ў сярэдняй і вышэйшай школе : Матэрыялы рэспубліканскай навуковай канф., 16 красавіка 2004 года., г.Гродна / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. І. У. Каяла. – Гродна : ГрДУ, 2004. – С. 138-144. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 49

  полный текст

  ББК 83.3(4БЕЛА.) К31

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Праблемы станаўлення i развiцця жанру беларускай байкi
  : аўтарэф. дыс....канд. фiлалаг. навук: 10.01.01 / У. I. Каяла ; Брэсцкі дзярж. ун-т. – Брэст, 1997. – 21 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 50

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі) П70

  Працы кафедры беларускай літаратуры. Вып. II
  / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; пад агульнай рэд. Д. М. Лебядзевіча ; Рэдкал.: І. В. Жук [и др.]. – Гродна : ЮрСаПрінт, 2015. – 166 с. – ISBN 978-985-45897-46 : 48000р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<12345678>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека