Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 77
 • 1

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) P80

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  " Песня пра зубра " М. Гусоўскага : асноўныя праблемы, мэты, ідэі
  / У. I. Каяла // Polsko-bialoruskie zwiazki jezykowe, literackie, historyczne i kulturowe: materialy XIV Miedzynarodowej Konferencji Naukowej "Droga ku wzajemnosci". Bialystok 20 - 21 wrzesnia 2013 / pod red. M. Kondratiuk. – Bialystok : Wyd. Un-tu w Bialymstoku, 2014. – С. 195-200. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 2

  полный текст

  ББК 83.

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Агіяграфічная літаратура. "Жыціе Еўфрасінні Полацкай" - першае жыціе старабеларускай літаратуры (камбінаваны ўрок у Х класе)
  / У. I. Каяла // Беларуская мова і літаратура : У дапамогу педагогу. – 1996. – № 2. – С. 15-21. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 3

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол)5 Т28

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Адам Міцкевіч і Францішак Багушэвіч: ля вытокаў станаўлення баечнага жанру
  / У. I. Каяла // Творчество Адама Мицкевича и современная мировая культура : сборник научных работ / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; под ред. С. Ф. Мусиенко ; ред. кол.: Е. И. Билютенко, О. Е. Панькова, С. Ф. Мусиенко. – Гродно : Ламарк, 2010. – С. 146-150. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 4

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі) Р96

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Адам Міцкевіч і Францішак Багушэвіч як байкапісцы (да праблемы станаўлення жанру байкі ў новай беларускай літаратуры)
  / У. I. Каяла // Рэгіянальныя асаблівасці літаратуры : Пісьменнікі Гродзеншчыны : зборнік навуковых артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; навук. рэд. У. I. Каяла. – Гродна : ГрДУ, 2010. – С. 42-46. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 5

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі) Р96

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Алегарычная творчасць М.Карыцкага: вытокі і уплывы
  / У. I. Каяла // Рэгіянальныя асаблівасці літаратуры : Пісьменнікі Гродзеншчыны : зборнік навуковых артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; навук. рэд. У. I. Каяла. – Гродна : ГрДУ, 2010. – С. 5-13. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 6

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Аповесць мінулых гадоў : роля цудаў і знаменняў у гісторыі славянскай дзяржавы
  / У. I. Каяла // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэд. рада: С. А. Габрусевіч [і інш.]. – Гродна : ГрДУ, 2007. – С. 179-183. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 7

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) Р80

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Архіепіскап беларускі Георгій Каніскі і яго драма-маралітэ "Уваскрэсенне мёртвых"
  / У. I. Каяла // Polsko-bialoruskie zwiazki jezykowe, literackie, historyczne i kulturowe = Польска-беларускія моўныя літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі. T. VIII : materialy X Miedzynarodowej Konferencji Naukowej "Droga ku wzajemnosci". Bialystok 15-16 VII 2005 / Katedra filologii bialoruskiej un-tu w Bialymstoku, Grodzienski Panstwowy un-t im. J.Kupaly ; pod red. M. Kondratiuka, B. Siegienia. – Bialystok : Wyd. Un-tu w Bialymstoku, 2006. – С. 23-30. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 8

  полный текст

  ББК 83.3(0)

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Асаблівасці станаўлення і развіцця жанру беларускай байкі
  / У. I. Каяла // Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе (проблемы теоретической и исторической поэтики): в 2 ч. Ч. 2 : материалы Международной научной конференции, Гродно, 15-17 апреля 1998 г. / Гродненский гос. ин-т им. Янки Купалы ; ред. кол. Т. Е. Автухович [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 1998. – С. 72-75. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 9

  полный текст

  ББК 83.3(4П)5-8 Ажэшка Т28

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Б. Друцкі-Падбярэскі як пісьменнік-сатырык
  / У. I. Каяла // Творчасць Элізы Ажэшкі і беларуская культура : зборнiк навуковых прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы", Кафедра польскай філалогіі ; пад рэд. С. П. Мусіенкі. – Гродна : ГрДУ, 2002. – С. 213-220. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 10

  полный текст

  ББК 74.261.9 Б43

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  Байкі К. Крапівы: сучаснае прачытанне
  / У. I. Каяла // Беларуская літаратура ў ВНУ і школе : праблемы вывучэння і выкладання / адказны рэд. М. У. Мікуліч. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 1999. – С. 66-70. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


12345678>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека