Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 64
 • 1

  полный текст

  ББК 63.(4Беі)

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Аграрная гісторыя Беларусі другой паловы 17 - 18 ст. у беларускай савецкай гісторыяграфіі: здабыткі і стэрэатыпы
  / І. Ф. Кітурка // Гістарычны альманах : Навуковы гістарычны і краязнаўчы часопіс. – 2004. – № 10. – С. 134-140. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 2

  полный текст

  ББК 63. С69

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Аграрныя рэформы ў дзяржаўных уладаннях ВКЛ у другой палове XVIII ст.: уплыў асветніцтва і заходнееўрапейскага вопыту
  / І. Ф. Кітурка // Соціально-економічні трансформаціі в Украіні та Білорусі в XVI–XVIII ст.: фактор реформ. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2016. – С. 134-168. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 3

  полный текст

  ББК 63.

  Голубеў, В.
  Антоній Тызенгаўз - стваральнік мануфактур, асветнік і меценат
  / В. Голубеў, І. Ф. Кітурка // Філаматы: бюлетэнь Рэспубліканскага грамадскага аб'яднання "Таварыства аматараў ведаў (філаматаў)". – 2003. – № 2(5). – С. 74-95. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 4

  полный текст

  ББК 63.3 (4Беі) Г20

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Антоній Тызенгаўз у справе мадэрнізацыі гарадзенскай сталовай эканоміі (другая палова XVIII ст.)
  / І. Ф. Кітурка // Гарадзенскія чытанні : зборнік матэрыялаў / ДУК "Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я. Ф. Карскага" ; рэдкал.: А. Ч. Лойка [и др.] ; склад. Л. Турмасава. – Гродна : Гродзенская друкарня, 2011. – С. 150-159. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 5

  полный текст

  ББК 63.4(4Беі) Г51

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Арганізацыя дзейнасці мытнай службы ВКЛ у 1775–1791 гг.
  / І. Ф. Кітурка // Гістарычна-археалагічны зборнік. Вып. 34 / НАН Беларусі, Ін-т гісторыі ; гал. рэд. А. А. Каваленя ; рэдкал.: В. В. Даніловіч [и др.]. – Мінск : Беларуская навука, 2019. – С. 94-101. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 6

  полный текст

  ББК 63. Р69

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Архіў скарбовай камісіі ВКЛ як асноўны збор крыніц па вывучэнні мытнай справы ў ВКЛ у другой палове XVIII ст.
  / І. Ф. Кітурка // Романовские чтения -10, посвященные 80-летию со дня основания исторического факультета : сб.статей Междунар. науч. конф., Могилев, 27-28 ноября 2014 г. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2015. – С. 114-116. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 7

  полный текст

  ББК 63.

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Асветніцтва і аграрныя рэформы ў Вялікім Княстве Літоўскім у другой палове XVIII ст.
  / І. Ф. Кітурка // Arche. – 2011. – № 6. – С. 203-230. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 8

  полный текст

  ББК 63

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Традыцыі і навацыі ў дзейнасці дзяржаўнай мытнай службы ВКЛ у другой палове ХVІІІ ст. (на прыкладзе працэдуры мытнага кантролю)
  / І. Ф. Кітурка // Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Сер. 2, Гісторыя. Эканоміка. Права. – 2022. – № 2. – С. 5-14. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 9

  полный текст

  ББК 63

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Стварэнне і развіццё дзяржаўнай мытнай службы ВКЛ у другой палове XVIII ст.: гістарыяграфія пытання
  / І. Ф. Кітурка // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.А. Куляшова. Серыя A. Гуманітарныя навукі: гісторыя, філасофія, філалогія. – 2021. – № 2. – С. 13-23. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 10

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі)

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  "Гандлёвы дзённік" ("Dziennik handlowy") як крыніца па эканамічнай гісторыі Менска апошняй чвэрці XVIII ст.
  / І. Ф. Кітурка // Мінск і мінчане : дзесяць стагоддзяў гісторыі (да 510- годдзя атрымання Менскам магдэбургскага права) : матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Мінск, 4-5 верасня 2009 г. / НАН Беларусі ; рэдкал.: А. А. Каваленя [і інш.]. – Мінск : Беларуская навука, 2010. – С. 57-64. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 11

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) П70

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Гарады Гродзенскай губерніі ў сферы прадпрымальніцтва ў другой палове XIX - пачатку ХХ ст.
  / І. Ф. Кітурка // Працэсы ўрбанізацыі ў Беларусі : XIX - пачатак XXI ст. : зборнік навуковых артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэд. тома Я. А. Роўба [и др.]. – Гродна : ГрДУ, 2010. – С. 151-162. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 12

  полный текст

  ББК 63.3 (4Беі) Г20

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Гародня часоў Антонія Тызенгаўза: палітычны, эканамічны, культурны цэнтр ВКЛ
  / І. Ф. Кітурка // Гарадзенскія чытанні : зборнік матэрыялаў / ДУК "Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я. Ф. Карскага" ; рэдкал.: А. Ч. Лойка [и др.] ; склад. Л. Турмасава. – Гродна : Гродзенская друкарня, 2011. – С. 200-210. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 13

  полный текст

  ББК 63.(4Беи)

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Гаспадарчае становішча дзяржаўных уладанняў у Беларусі паводле матэрыялаў люстрацыі 1765 г.
  / І. Ф. Кітурка // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Сер. гуманітарных навук. – 2001. – № 3. – С. 88-94. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 14

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) К45

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Гісторыя Беларусі
  : дапам. па аднайменному курсу для студ. негіст. спец. / І. Ф. Кітурка ; Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы", Ін-т паслядыпломнай адукацыі УА "Гродзенскі дзярж. ун-т імя Я. Купалы". – Гродна : ГрДУ, 2007. – 252 с. – ISBN 978-985-417-895-0 : 3280р., 34экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 15

  полный текст

  ББК 63.(4Беи)

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Да пытання аб сацыяльна-эканамічным развіцці Магілёва і Магілёўскай эканоміі ў (1764-1772)
  / І. Ф. Кітурка // Мінулая і сучасная гісторыя Магілёва : зборнік навуковых прац II Міжнар. навук. канф., Магілёў, 29-30 чэрвеня 2001 г. / уклад. І.А. Пушкін. – Магілёў : УПКП "Магілёўская абласная узбуйненая друкарня", 2001. – С. 106-111. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 16

  полный текст

  ББК 65.(4Беі)

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Да пытання пра перыядызацыю эканамічнай гісторыі Беларусі другой паловы 17-18 ст.
  / І. Ф. Кітурка // Гістарычны альманах : Навуковы гістарычны і краязнаўчы часопіс. – 2002. – № 7. – С. 91-99. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 17

  полный текст

  ББК 63.4(4Беі) Г51

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Дзяржаўная мытная служба ВКЛ пасля першага падзелу Рэчы Паспалітай: спробы ўпарадкавання (1772-1775)
  / І. Ф. Кітурка // Гістарычна-археалагічны зборнік. Вып. 32 / НАН Беларусі, Ін-т гісторыі ; гал. рэд. А. А. Каваленя ; рэд. кал.: В. В. Даніловіч [и др.]. – Мінск : Беларуская навука, 2017. – С. 127-137. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 18

  полный текст

  ББК 63.

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Дзяржаўная мытная служба ВКЛ у 1791–1794 гг.: апошнія гады існавання
  / І. Ф. Кітурка // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя і археалогія. Філасофія. Паліталогія. – 2020. – Т. 12. – № 3. – С. 6-17. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 19

  полный текст

  ББК 63.

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Дзяржаўная эканамічная палітыка на землях Беларусі ў XVII - першай палове XVIII стст. Заканчэнне. Пачатак у № 3
  / І. Ф. Кітурка // Земля Беларуси. – 2014. – № 4. – С. 24-28. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 20

  полный текст

  ББК 63.

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Дзяржаўная эканамічная палітыка на землях Беларусі ў XVII - першай палове XVIII стст. Пачатак . Працяг будзе
  / І. Ф. Кітурка // Земля Беларуси. – 2014. – № 3. – С. 35-41. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 21

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) К45

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Дзяржаўныя ўладанні на землях Беларусі ў другой палове XVII - XVIII ст.
  : палітыка гаспадарчага аднаўлення і развіцця : манаграфія / І. Ф. Кітурка ; Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы", Ін-т паслядыпломнай адукацыі УА "Гродзенскі дзярж. ун-т імя Я. Купалы" ; рэд. В. Ф. Голубеў. – Гродна : ГрДУ, 2003. – 172 с. – ISBN 985-417-490-5 : 3112р., 3экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 22

  полный текст

  ББК 63.

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  "За вольнасць і больш заплацяць..." Спрэчкі пра аграрныя рэформы ў ВКЛ у другой палове XVIII ст.
  / І. Ф. Кітурка // Спадчына. – 2002. – № 4. – С. 65-71. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 23

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) З38

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Заходнееўрапейскі вопыт у мадэрнізацыі сельскай гаспадаркі ВКЛ у другой палове XVIII ст.: ідэі і рэалізацыя (на прыкладзе Гарадзенскай эканоміі)
  / І. Ф. Кітурка // Заходні рэгіён Беларусі вачыма гісторыкаў і краязнаўцаў : зборнік навуковых артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы", М-ва адукацыі РБ. Ін-т гісторыі НАН Беларусі ; рэдкал.: У. І. Навіцкі, В. А. Белазаровіч, I.П. Крэнь. – Гродна : ГрДУ, 2006. – С. 218-228. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 24

  полный текст

  ББК 63.(4Беи)

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Заходнееўрапейскі вопыт у спробах мадэрнізацыі эканомікі ВКЛ у другой палове XVIII ст.
  / І. Ф. Кітурка // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. – 2009. – № 4(55) Ч.1. – С. 97-104. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 25

  полный текст

  ББК 63. Б43

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Інвентар 1742 г. Брэсцкай і Кобрынскай эканомій як унікальная крыніца па эканамічнай гісторыі Беларусі
  / І. Ф. Кітурка // Беларускі гістарычны зборнік = Bialoruskie Zeszyty Historyczne. Т. 40. – Bialystok : 2013. – С. 31-52. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 26

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) Б43

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Інфраструктура мытнай каморы ў ВКЛ у другой палове XVIII ст.: спроба рэканструкцыі
  / І. Ф. Кітурка // Беларусь у кантэксце еўрапейскай гісторыі: асоба, грамадства, дзяржава : зборнік навуковых артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; гал. рэд.: А. А. Каваленя, І. Ф. Кітурка ; рэдкал.: В. Л. Лакіза [і інш.]. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2021. – С. 230-232. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 27

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) А98

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Крэўскае староства ў апошняй чвэрці XVIII ст.: некаторыя аспекты сацыяльна-эканамічнага развіцця і дэмаграфічнага становішча (паводле матэрыялаў з фонду Слізняў НГАБ у Гродне)
  / І. Ф. Кітурка // Ашмяншчына : праблемы рэгіянальнай гісторыі Беларусі : зб. навук. арт. – Мінск : Беларуская навука, 2011. – С. 238-245. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 28

  полный текст

  ББК 63.

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Люстрацыя камор як інструмент кантролю за дзейнасцю мытнай службы ВКЛ у другой палове XVIII ст.
  / І. Ф. Кітурка // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя і археалогія. Філасофія. Паліталогія. – 2017. – Т. 9. – № 2. – С. 6-17. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 29

  полный текст

  ББК 63. Б43

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Люстрацыя мастоў і грэбляў 1779 г. ва ўладаннях Ашмянскага старасты Тадэвуша Коцела як частка агульнадзяржаўнага мерапрыемства па ўпарадкаванні гандлёвых шляхоў
  / І. Ф. Кітурка // Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі : Ашмяны і Ашмянскі рэгіён : з. навук. арт. – Мінск : Беларуская навука, 2015. – С. 228-239. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 30

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) Б43

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Мадэрнізацыя інстытутаў дзяржаўнага кіравання Вялікага Княства Літоўскага ў другой палавіне XVIII ст. на прыкладзе стварэння дзяржаўнай мытнай службы
  / І. Ф. Кітурка // Беларусь у кантэксце еўрапейскай гісторыі: асоба, грамадства, дзяржава : зб. навук. арт., прысвеч. 80-годдзю Гродзен. дзярж. ун-та імя Янкі Купалы і 65-годдзю гіст. адукацыі ў Гродзен. дзярж. ун-це імя Янкі Купалы : у 2 ч. Ч. 1 / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; гал. рэд.: А. А. Каваленя, І. Ф. Кітурка ; рэдкал.: В. В. Даніловіч [і інш.]. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2019. – С. 17-20. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 31

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) Г20

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Месца і роля каралеўскіх гарадоў у эканамічных рэформах ВКЛ у другой палове XVIII ст.
  / І. Ф. Кітурка // Гарады Беларусі ў кантэксце палітыкі, эканомікі, культуры : зб. навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: І. В. Соркіна, В. А. Белазаровіч, I.П. Крэнь. – Гродна : ГрДУ, 2007. – С. 74-79. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 32

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі)

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Мінск і мінчане на старонках " Нашай Нівы" ( 1906-1909 гг. )
  / І. Ф. Кітурка // Мінск і мінчане : дзесяць стагоддзяў гісторыі (да 940- годдзя горада) : матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Мінск, 7-9 верасня 2007 г. / НАН Беларусі ; рэдкал.: А. А. Каваленя [и др.]. – Мінск : Беларуская навука, 2008. – С. 223-229. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 33

  полный текст

  ББК 63.

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Міхаіл Клеафас Агінскі і яго прапановы па ўдасканаленні працы Скарбовай камісіі Вялікага Княства Літоўскага
  / І. Ф. Кітурка // Беларускі гістарычны часопіс. – 2015. – № 10. – С. 13-19. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 34

  полный текст

  ББК 63.

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Мытны служачы ў ВКЛ у другой палавіне ХVІІІ ст. (па дадзеных архіўных матэрыялаў)
  / І. Ф. Кітурка // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя і археалогія. Філасофія. Паліталогія. – 2019. – Т. 11. – № 3. – С. 6-17. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 35

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) А43

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Мытныя дакументы другой паловы ХVIII ст. як унікальныя крыніцы па гісторыі мытні і гістарычнай тапаграфіі Беларусі
  / І. Ф. Кітурка // Актуальныя праблемы крыніцазнаўства айчыннай гісторыі : матэрыялы міжнарод. навук.-практ. канф., прысвечанай 450-годдзю віцебскага гарадскога права і 100- годдзю выдання першай кнігі зборніка" Полоцко-Витебская старина," Вітебск, 6 - 7 кастр. 2011г. / Установа адукацыі "Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава" ; адказны рэд. А. М. Дулаў ; рэдкал.: Д. В. Юрчак, і інш. – Віцебск : УА "ВДУ імя П. М. Машэрава", 2011. – С. 49-52. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 36

  полный текст

  ББК 63.1(4Беі) Г51

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Накірункі даследавання гісторыі Гарадніцы другой паловы XVIII ст.: крыніцазнаўчы аспект
  / І. Ф. Кітурка // Гістарыяграфія і крыніцы па гісторыі гарадоў і працэсаў урбанізацыі ў Беларусі : зб. навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ГрДУ, 2009. – С. 202-208. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 37

  полный текст

  ББК 63.4(4Беі) Г51

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  "Не магу быць проста сведкам эпохі" (да 60-годдзя В.Ф.Голубева) [Дадатак: Бібліяграфічны паказальнік. Спіс публікацый В.Ф.Голубева]
  / І. Ф. Кітурка, А. Мацук // Гістарычна-археалагічны зборнік. Вып. 32 / НАН Беларусі, Ін-т гісторыі ; гал. рэд. А. А. Каваленя ; рэд. кал.: В. В. Даніловіч [и др.]. – Мінск : Беларуская навука, 2017. – С. 8-25. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 38

  полный текст

  ББК 63.(4Беі)

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Нескарыстаная альтэрнатыва развіцця Берасцейскай і Кобрынскай эканомій у другой палове 18 ст.
  / І. Ф. Кітурка // Гістарычны альманах : Навуковы гістарычны і краязнаўчы часопіс. – 2001. – № 5. – С. 68-77. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 39

  полный текст

  ББК 63. Р17

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Павел Урбан аб праблеме вывучэння гісторыі Беларусі ў БССР: погляд беларускай эміграцыі
  / І. Ф. Кітурка // Развитие методологических исследований и подготовка кадров историков в Республике Беларусь, Российской Федерации и Республике Польша : сборник научных статей / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; под науч. ред. А. Н. Нечухрина ; ред. кол.: А. Н. Нечухрин [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2012. – С. 293-298. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 40

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) Г51

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Пісьмовыя крыніцы пра пажары і пажарную справу ў гарадах ВКЛ у другой палове XVIII ст.
  / І. Ф. Кітурка // Гістарычная ўрбаністыка : асновы метадалогіі і крыніцазнаўчая база : зборнік навуковых артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: І. В. Соркіна [и др.]. – Гродна : ГрДУ, 2011. – С. 181-189. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 41

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі)4 С19

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Прававое становішча сялянства паводле Статута ВКЛ 1588г.
  / І. Ф. Кітурка // Леў Сапега (1557 -1633 гг.) і яго час : зборнік навуковых артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: В. Галубовіч, С. В. Марозава. – Гродна : ГрДУ, 2007. – С. 85-90. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 42

  полный текст

  ББК 63. У45

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Реформирование таможенной системы ВКЛ в 1772-1775 г.
  / І. Ф. Кітурка // Украіна і Велике князівство Литовське в XIV-XVIII: політичні, економічні, міжнаціональні та соціокультурні відносини в загальноєвропейському вимірі : тези доповідей IV Міжнар. наук канф., Кіев, 16-19 вересня 2015 р. – Кіев : 2015. – С. 36-39. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 43

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) Б43

  Шукайла, М. Я.
  Роля палітычных партый у станаўленні беларускай дзяржаўнасці ў навуковай спадчыне прафесара І. І. Коўкеля
  / М. Я. Шукайла, І. Ф. Кітурка // Беларусь у кантэксце еўрапейскай гісторыі: асоба, грамадства, дзяржава : зб. навук. арт., прысвеч. 80-годдзю Гродзен. дзярж. ун-та імя Янкі Купалы і 65-годдзю гіст. адукацыі ў Гродзен. дзярж. ун-це імя Янкі Купалы : у 2 ч. Ч. 1 / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; гал. рэд.: А. А. Каваленя, І. Ф. Кітурка ; рэдкал.: В. В. Даніловіч [і інш.]. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2019. – С. 85-87. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 44

  полный текст

  ББК 63.

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Рэарганізацыя мытнай службы ВКЛ як прыклад фарміравання дзяржаўнай адміністрацыйнай сістэмы ў другой палове XVIII ст.
  / І. Ф. Кітурка // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. – 2014. – № 4. – С. 61-65. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 45

  полный текст

  ББК 63. Ш79

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  "Рэчыцкае Палессе" Ч.Пяткевіча як крыніца па гісторыі і этнаграфіі Рэчыцкай зямлі
  / І. Ф. Кітурка // Шостыя Міжнародные Доўнараўскія чытанні : матерыялы Міжнар. навук.-канф., Рэчыца, 14-15 лістапада 2007 г.: у 2 ч. Ч. 2 : Рэчыца ў часе і прасторы: 795 год заснавання горада. – Гомель : Гомельскi дзярж. ун-т iмя Ф. Скарыны, 2008. – С. 108-118. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 46

  полный текст

  ББК 63.

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Сацыяльна-эканамічная гісторыя Беларусі XVII-XVIII стст. у працах М В. Доўнар-Запольскага
  / І. Ф. Кітурка // Даследчык гісторыі трох народаў: М.В. Доўнар-Запольскі : зборнік навуковых артыкулаў і дакументаў / пад рэд. В. М. Лебедзевай. – Гомель-Рэчыца : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2000. – С. 224-230. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 47

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі)5 К45

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Сацыяльна-эканамічныя крызісы і палітыка гаспадарчага аднаўлення і развіцця ў дзяржаўных уладаннях Беларусі (другая палова XVII - XVIII ст.)
  : аўтарэф. дыс. ... канд. гіст. навук : 07.00.02 / І. Ф. Кітурка ; НАН Беларусі, Ін-т гісторыі. – Мінск, 2002. – 20 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 48

  полный текст

  ББК 85.113(4Беі) С99

  Куль-Сяльверстава, Святлана Яўгенаўна
  Свяцк Гурскіх (Радзівілкі)
  / С. Я. Куль-Сяльверстава, С. У. Словік, І. Ф. Кітурка // Сядзібы і паркі Гродзеншчыны. Вып. II / навук. рэд. і аўтар уступу С. Я. Куль-Сяльверстава ; склад. С. У. Словік. – Гродна : 2004. – С. 20-40. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 49

  полный текст

  ББК 63.

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Справа Іахіма Кліковіча, суперінтэнданта Юрбаргскай сплаўной каморы, як адлюстраванне праблем у арганізацыі мытнай службы ВКЛ у другой палове XVIII ст.
  / І. Ф. Кітурка // Беларускі гістарычны часопіс. – 2016. – № 6. – С. 11-17. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 50

  полный текст

  ББК 63.

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Спробы мадэрнізацыі эканомікі ВКЛ у другой палове XVIII ст.
  / І. Ф. Кітурка // Bialoruskie Zeszyty Historyczne. – 2005. – № 20. – С. 33-48. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


12>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека