Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 64
 • 11

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) П70

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Гарады Гродзенскай губерніі ў сферы прадпрымальніцтва ў другой палове XIX - пачатку ХХ ст.
  / І. Ф. Кітурка // Працэсы ўрбанізацыі ў Беларусі : XIX - пачатак XXI ст. : зборнік навуковых артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэд. тома Я. А. Роўба [и др.]. – Гродна : ГрДУ, 2010. – С. 151-162. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 12

  полный текст

  ББК 63.3 (4Беі) Г20

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Гародня часоў Антонія Тызенгаўза: палітычны, эканамічны, культурны цэнтр ВКЛ
  / І. Ф. Кітурка // Гарадзенскія чытанні : зборнік матэрыялаў / ДУК "Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я. Ф. Карскага" ; рэдкал.: А. Ч. Лойка [и др.] ; склад. Л. Турмасава. – Гродна : Гродзенская друкарня, 2011. – С. 200-210. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 13

  полный текст

  ББК 63.(4Беи)

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Гаспадарчае становішча дзяржаўных уладанняў у Беларусі паводле матэрыялаў люстрацыі 1765 г.
  / І. Ф. Кітурка // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Сер. гуманітарных навук. – 2001. – № 3. – С. 88-94. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 14

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) К45

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Гісторыя Беларусі
  : дапам. па аднайменному курсу для студ. негіст. спец. / І. Ф. Кітурка ; Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы", Ін-т паслядыпломнай адукацыі УА "Гродзенскі дзярж. ун-т імя Я. Купалы". – Гродна : ГрДУ, 2007. – 252 с. – ISBN 978-985-417-895-0 : 3280р., 34экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 15

  полный текст

  ББК 63.(4Беи)

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Да пытання аб сацыяльна-эканамічным развіцці Магілёва і Магілёўскай эканоміі ў (1764-1772)
  / І. Ф. Кітурка // Мінулая і сучасная гісторыя Магілёва : зборнік навуковых прац II Міжнар. навук. канф., Магілёў, 29-30 чэрвеня 2001 г. / уклад. І.А. Пушкін. – Магілёў : УПКП "Магілёўская абласная узбуйненая друкарня", 2001. – С. 106-111. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 16

  полный текст

  ББК 65.(4Беі)

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Да пытання пра перыядызацыю эканамічнай гісторыі Беларусі другой паловы 17-18 ст.
  / І. Ф. Кітурка // Гістарычны альманах : Навуковы гістарычны і краязнаўчы часопіс. – 2002. – № 7. – С. 91-99. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 17

  полный текст

  ББК 63.4(4Беі) Г51

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Дзяржаўная мытная служба ВКЛ пасля першага падзелу Рэчы Паспалітай: спробы ўпарадкавання (1772-1775)
  / І. Ф. Кітурка // Гістарычна-археалагічны зборнік. Вып. 32 / НАН Беларусі, Ін-т гісторыі ; гал. рэд. А. А. Каваленя ; рэд. кал.: В. В. Даніловіч [и др.]. – Мінск : Беларуская навука, 2017. – С. 127-137. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 18

  полный текст

  ББК 63.

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Дзяржаўная мытная служба ВКЛ у 1791–1794 гг.: апошнія гады існавання
  / І. Ф. Кітурка // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя і археалогія. Філасофія. Паліталогія. – 2020. – Т. 12. – № 3. – С. 6-17. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 19

  полный текст

  ББК 63.

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Дзяржаўная эканамічная палітыка на землях Беларусі ў XVII - першай палове XVIII стст. Заканчэнне. Пачатак у № 3
  / І. Ф. Кітурка // Земля Беларуси. – 2014. – № 4. – С. 24-28. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 20

  полный текст

  ББК 63.

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Дзяржаўная эканамічная палітыка на землях Беларусі ў XVII - першай палове XVIII стст. Пачатак . Працяг будзе
  / І. Ф. Кітурка // Земля Беларуси. – 2014. – № 3. – С. 35-41. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<1234567>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека