Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 64
 • 21

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) К45

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Дзяржаўныя ўладанні на землях Беларусі ў другой палове XVII - XVIII ст.
  : палітыка гаспадарчага аднаўлення і развіцця : манаграфія / І. Ф. Кітурка ; Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы", Ін-т паслядыпломнай адукацыі УА "Гродзенскі дзярж. ун-т імя Я. Купалы" ; рэд. В. Ф. Голубеў. – Гродна : ГрДУ, 2003. – 172 с. – ISBN 985-417-490-5 : 3112р., 3экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 22

  полный текст

  ББК 63.

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  "За вольнасць і больш заплацяць..." Спрэчкі пра аграрныя рэформы ў ВКЛ у другой палове XVIII ст.
  / І. Ф. Кітурка // Спадчына. – 2002. – № 4. – С. 65-71. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 23

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) З38

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Заходнееўрапейскі вопыт у мадэрнізацыі сельскай гаспадаркі ВКЛ у другой палове XVIII ст.: ідэі і рэалізацыя (на прыкладзе Гарадзенскай эканоміі)
  / І. Ф. Кітурка // Заходні рэгіён Беларусі вачыма гісторыкаў і краязнаўцаў : зборнік навуковых артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы", М-ва адукацыі РБ. Ін-т гісторыі НАН Беларусі ; рэдкал.: У. І. Навіцкі, В. А. Белазаровіч, I.П. Крэнь. – Гродна : ГрДУ, 2006. – С. 218-228. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 24

  полный текст

  ББК 63.(4Беи)

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Заходнееўрапейскі вопыт у спробах мадэрнізацыі эканомікі ВКЛ у другой палове XVIII ст.
  / І. Ф. Кітурка // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. – 2009. – № 4(55) Ч.1. – С. 97-104. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 25

  полный текст

  ББК 63. Б43

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Інвентар 1742 г. Брэсцкай і Кобрынскай эканомій як унікальная крыніца па эканамічнай гісторыі Беларусі
  / І. Ф. Кітурка // Беларускі гістарычны зборнік = Bialoruskie Zeszyty Historyczne. Т. 40. – Bialystok : 2013. – С. 31-52. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 26

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) Б43

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Інфраструктура мытнай каморы ў ВКЛ у другой палове XVIII ст.: спроба рэканструкцыі
  / І. Ф. Кітурка // Беларусь у кантэксце еўрапейскай гісторыі: асоба, грамадства, дзяржава : зборнік навуковых артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; гал. рэд.: А. А. Каваленя, І. Ф. Кітурка ; рэдкал.: В. Л. Лакіза [і інш.]. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2021. – С. 230-232. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 27

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) А98

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Крэўскае староства ў апошняй чвэрці XVIII ст.: некаторыя аспекты сацыяльна-эканамічнага развіцця і дэмаграфічнага становішча (паводле матэрыялаў з фонду Слізняў НГАБ у Гродне)
  / І. Ф. Кітурка // Ашмяншчына : праблемы рэгіянальнай гісторыі Беларусі : зб. навук. арт. – Мінск : Беларуская навука, 2011. – С. 238-245. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 28

  полный текст

  ББК 63.

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Люстрацыя камор як інструмент кантролю за дзейнасцю мытнай службы ВКЛ у другой палове XVIII ст.
  / І. Ф. Кітурка // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя і археалогія. Філасофія. Паліталогія. – 2017. – Т. 9. – № 2. – С. 6-17. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 29

  полный текст

  ББК 63. Б43

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Люстрацыя мастоў і грэбляў 1779 г. ва ўладаннях Ашмянскага старасты Тадэвуша Коцела як частка агульнадзяржаўнага мерапрыемства па ўпарадкаванні гандлёвых шляхоў
  / І. Ф. Кітурка // Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі : Ашмяны і Ашмянскі рэгіён : з. навук. арт. – Мінск : Беларуская навука, 2015. – С. 228-239. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 30

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) Б43

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Мадэрнізацыя інстытутаў дзяржаўнага кіравання Вялікага Княства Літоўскага ў другой палавіне XVIII ст. на прыкладзе стварэння дзяржаўнай мытнай службы
  / І. Ф. Кітурка // Беларусь у кантэксце еўрапейскай гісторыі: асоба, грамадства, дзяржава : зб. навук. арт., прысвеч. 80-годдзю Гродзен. дзярж. ун-та імя Янкі Купалы і 65-годдзю гіст. адукацыі ў Гродзен. дзярж. ун-це імя Янкі Купалы : у 2 ч. Ч. 1 / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; гал. рэд.: А. А. Каваленя, І. Ф. Кітурка ; рэдкал.: В. В. Даніловіч [і інш.]. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2019. – С. 17-20. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<1234567>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека