Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 64
 • 31

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) Г20

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Месца і роля каралеўскіх гарадоў у эканамічных рэформах ВКЛ у другой палове XVIII ст.
  / І. Ф. Кітурка // Гарады Беларусі ў кантэксце палітыкі, эканомікі, культуры : зб. навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: І. В. Соркіна, В. А. Белазаровіч, I.П. Крэнь. – Гродна : ГрДУ, 2007. – С. 74-79. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 32

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі)

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Мінск і мінчане на старонках " Нашай Нівы" ( 1906-1909 гг. )
  / І. Ф. Кітурка // Мінск і мінчане : дзесяць стагоддзяў гісторыі (да 940- годдзя горада) : матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Мінск, 7-9 верасня 2007 г. / НАН Беларусі ; рэдкал.: А. А. Каваленя [и др.]. – Мінск : Беларуская навука, 2008. – С. 223-229. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 33

  полный текст

  ББК 63.

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Міхаіл Клеафас Агінскі і яго прапановы па ўдасканаленні працы Скарбовай камісіі Вялікага Княства Літоўскага
  / І. Ф. Кітурка // Беларускі гістарычны часопіс. – 2015. – № 10. – С. 13-19. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 34

  полный текст

  ББК 63.

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Мытны служачы ў ВКЛ у другой палавіне ХVІІІ ст. (па дадзеных архіўных матэрыялаў)
  / І. Ф. Кітурка // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя і археалогія. Філасофія. Паліталогія. – 2019. – Т. 11. – № 3. – С. 6-17. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 35

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) А43

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Мытныя дакументы другой паловы ХVIII ст. як унікальныя крыніцы па гісторыі мытні і гістарычнай тапаграфіі Беларусі
  / І. Ф. Кітурка // Актуальныя праблемы крыніцазнаўства айчыннай гісторыі : матэрыялы міжнарод. навук.-практ. канф., прысвечанай 450-годдзю віцебскага гарадскога права і 100- годдзю выдання першай кнігі зборніка" Полоцко-Витебская старина," Вітебск, 6 - 7 кастр. 2011г. / Установа адукацыі "Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава" ; адказны рэд. А. М. Дулаў ; рэдкал.: Д. В. Юрчак, і інш. – Віцебск : УА "ВДУ імя П. М. Машэрава", 2011. – С. 49-52. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 36

  полный текст

  ББК 63.1(4Беі) Г51

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Накірункі даследавання гісторыі Гарадніцы другой паловы XVIII ст.: крыніцазнаўчы аспект
  / І. Ф. Кітурка // Гістарыяграфія і крыніцы па гісторыі гарадоў і працэсаў урбанізацыі ў Беларусі : зб. навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ГрДУ, 2009. – С. 202-208. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 37

  полный текст

  ББК 63.4(4Беі) Г51

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  "Не магу быць проста сведкам эпохі" (да 60-годдзя В.Ф.Голубева) [Дадатак: Бібліяграфічны паказальнік. Спіс публікацый В.Ф.Голубева]
  / І. Ф. Кітурка, А. Мацук // Гістарычна-археалагічны зборнік. Вып. 32 / НАН Беларусі, Ін-т гісторыі ; гал. рэд. А. А. Каваленя ; рэд. кал.: В. В. Даніловіч [и др.]. – Мінск : Беларуская навука, 2017. – С. 8-25. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 38

  полный текст

  ББК 63.(4Беі)

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Нескарыстаная альтэрнатыва развіцця Берасцейскай і Кобрынскай эканомій у другой палове 18 ст.
  / І. Ф. Кітурка // Гістарычны альманах : Навуковы гістарычны і краязнаўчы часопіс. – 2001. – № 5. – С. 68-77. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 39

  полный текст

  ББК 63. Р17

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Павел Урбан аб праблеме вывучэння гісторыі Беларусі ў БССР: погляд беларускай эміграцыі
  / І. Ф. Кітурка // Развитие методологических исследований и подготовка кадров историков в Республике Беларусь, Российской Федерации и Республике Польша : сборник научных статей / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; под науч. ред. А. Н. Нечухрина ; ред. кол.: А. Н. Нечухрин [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2012. – С. 293-298. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 40

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) Г51

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Пісьмовыя крыніцы пра пажары і пажарную справу ў гарадах ВКЛ у другой палове XVIII ст.
  / І. Ф. Кітурка // Гістарычная ўрбаністыка : асновы метадалогіі і крыніцазнаўчая база : зборнік навуковых артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: І. В. Соркіна [и др.]. – Гродна : ГрДУ, 2011. – С. 181-189. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<1234567>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека