Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 64
 • 51

  полный текст

  ББК 92. Э68

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Тызенгаўза рэформа
  / І. Ф. Кітурка // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. У 6 т. Т. 6. Кн. 1. Пузелi - Усая / гал. рэд. Г. П. Пашкоў ; рэд. кал.: Г. П. Пашкоў [и др.]. – Мінск : БелЭн, 2001. – С. 548. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 52

  полный текст

  ББК 63.3

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Удзел мытнай службы ВКЛ у фарміраванні дзяржаўнага бюджэту ў другой палове XVIII ст.
  / І. Ф. Кітурка // Беларускі гістарычны часопіс. – 2022. – № 10. – С. 37-46. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 53

  полный текст

  ББК 63.

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Уплыў Французскага асветніцтва на рэфарматарскую дзейнасць Анатолія Тызенгауза (другая палова XVIII ст.)
  / І. Ф. Кітурка // Французская рэвалюцыя і лёсы свету : матэрыялы Міжнар. навук. - практ. канф., Мінск, 21- 22 красавіка, 1999 г. / пад рэд.: У. С. Кошалева, У. Н. Сідарцова. – Мінск : БДУ, 1999. – С. 48-52. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 54

  полный текст

  ББК 83.3(4П) P80

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Эканамічная і палітычная дзейнасць Антонія Тызенгаўза ў польскай і беларускай гістарыяграфіі
  / І. Ф. Кітурка // Polsko-bialoruskie zwiazki jezykowe, literackie, historiczne i kulturowe. T. 2 : materialy VII miedzynarodowej konferencji naukowej "Droga ku wzajemnosci", Bialystok 16-18 VII 1999 / katedra filologii bialoruskiej un-tu w Bialymstoku; pod red. M.Kondratiuka. – Bialystok : Wyd. Un-tu w Bialymstoku, 2000. – С. 317-324. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 55

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) S60

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Эканамічная літаратура другой паловы XVIII ст. аб неабходнасці і шляхах рэфармавання сельскай гаспадаркі Вялікага Княства Літоўскага
  / І. Ф. Кітурка // Silva rerum nova : Штудыі ў гонар 70-годдзя Георгія Я. Галенчанкі / уклад.: А. І. Дзярновiч, А. А. Семянчук. – Vilnius : Aidai, 2009. – С. 162-168. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 56

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) А43

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Эканамічныя крызісы другой паловы ХVII – першай паловы XVIII ст. і шляхі іх пераадольвання ў вывучэнні і выкладанні гісторыі Беларусі
  / І. Ф. Кітурка // Актуальныя праблемы гісторыі Беларусі: стан, здабыткі і супярэчнасці, перспектывы развіцця : Матэрыялы рэспубліканскай навуковай канферэнцыі. 3-4 мая 2002 года. Гродна: У 4 ч. Ч.4 / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; пад рэд. I.П. Крэнь, І. А. Змітровіч, У. Навіцкі. – Гродна : ГрДУ, 2003. – С. 39-42. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 57

  полный текст

  ББК 63. Г51

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Эканамічныя рэформы Антонія Тызенгаўза ў вывучэнні і выкладанні эканамічнай гісторыі Беларусі XVIII ст.
  / І. Ф. Кітурка // Гістарычная навука ў Белдзяржуніверсітэце на рубяжы тысячагоддзяў : матэрыялы Рэсп. навук.-практ. канф., прысвеч. 65-годдзю заснавання гіст. фак. Белдзяржуніверсітэта, Мінск, 26 лістап. 1999 г. – Мінск : БДУ, 2000. – С. 55-57. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 58

  полный текст

  Экономическая история Беларуси
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-25 01 08 Бухгалтарскi ўлiк, аналiз i аўдыт (па напрамках) 1-25 01 08 Бухгалтарскi ўлiк, аналiз i аўдыт (па напрамках) 1-25 01 07 Эканомiка i кiраванне на прадпрыемстве 1-25 01 07 Эканомiка i кiраванне на прадпрыемстве / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 30.06.15. – 2015. – УД-2015_ФИКТ_з/о-353. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 59

  полный текст

  Экономическая история Беларуси
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-25 01 07 Эканомiка i кiраванне на прадпрыемстве / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 26.11.15. – 2015. – УД-2015_ФИКТ_д/о-892. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 60

  полный текст

  Экономическая история Беларуси
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-26 02 02 Менеджмент (па напрамках) / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 26.11.15. – 2015. – УД-2015_ФИКТ_д/о-893. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<1234567>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека