Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 67
 • 1

  полный текст

  ББК 63.(4Беі)

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Аграрная гісторыя Беларусі другой паловы 17 - 18 ст. у беларускай савецкай гісторыяграфіі: здабыткі і стэрэатыпы
  / І. Ф. Кітурка // Гістарычны альманах : Навуковы гістарычны і краязнаўчы часопіс. – 2004. – № 10. – С. 134-140. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 2

  полный текст

  ББК 63. С69

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Аграрныя рэформы ў дзяржаўных уладаннях ВКЛ у другой палове XVIII ст.: уплыў асветніцтва і заходнееўрапейскага вопыту
  / І. Ф. Кітурка // Соціально-економічні трансформаціі в Украіні та Білорусі в XVI–XVIII ст.: фактор реформ. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2016. – С. 134-168. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 3

  полный текст

  ББК 63.

  Голубеў, В.
  Антоній Тызенгаўз - стваральнік мануфактур, асветнік і меценат
  / В. Голубеў, І. Ф. Кітурка // Філаматы: бюлетэнь Рэспубліканскага грамадскага аб'яднання "Таварыства аматараў ведаў (філаматаў)". – 2003. – № 2(5). – С. 74-95. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 4

  полный текст

  ББК 63.3 (4Беі) Г20

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Антоній Тызенгаўз у справе мадэрнізацыі гарадзенскай сталовай эканоміі (другая палова XVIII ст.)
  / І. Ф. Кітурка // Гарадзенскія чытанні : зборнік матэрыялаў / ДУК "Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я. Ф. Карскага" ; рэдкал.: А. Ч. Лойка [и др.] ; склад. Л. Турмасава. – Гродна : Гродзенская друкарня, 2011. – С. 150-159. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 5

  полный текст

  ББК 63.4(4Беі) Г51

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Арганізацыя дзейнасці мытнай службы ВКЛ у 1775–1791 гг.
  / І. Ф. Кітурка // Гістарычна-археалагічны зборнік. Вып. 34 / НАН Беларусі, Ін-т гісторыі ; гал. рэд. А. А. Каваленя ; рэдкал.: В. В. Даніловіч [и др.]. – Мінск : Беларуская навука, 2019. – С. 94-101. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 6

  полный текст

  ББК 63. Р69

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Архіў скарбовай камісіі ВКЛ як асноўны збор крыніц па вывучэнні мытнай справы ў ВКЛ у другой палове XVIII ст.
  / І. Ф. Кітурка // Романовские чтения -10, посвященные 80-летию со дня основания исторического факультета : сб.статей Междунар. науч. конф., Могилев, 27-28 ноября 2014 г. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2015. – С. 114-116. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 7

  полный текст

  ББК 63.

  Кітурка, Ірына Фёдараўна
  Асветніцтва і аграрныя рэформы ў Вялікім Княстве Літоўскім у другой палове XVIII ст.
  / І. Ф. Кітурка // Arche. – 2011. – № 6. – С. 203-230. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 8

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) Б43

  Беларусь у кантэксце еўрапейскай гісторыі: асоба, грамадства, дзяржава
  : зб. навук. арт., прысвеч. 80-годдзю Гродзен. дзярж. ун-та імя Янкі Купалы і 65-годдзю гіст. адукацыі ў Гродзен. дзярж. ун-це імя Янкі Купалы : у 2 ч. Ч. 1 / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; гал. рэд.: А. А. Каваленя, І. Ф. Кітурка ; рэдкал.: В. В. Даніловіч [і інш.]. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2019. – 424 с. – ISBN 978-985-582-318-7 : 18,14р., 3экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 9

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) Б43

  Беларусь у кантэксце еўрапейскай гісторыі: асоба, грамадства, дзяржава
  : зб. навук. арт., прысвеч. 80-годдзю Гродзен. дзярж. ун-та імя Янкі Купалы і 65-годдзю гіст. адукацыі ў Гродзен. дзярж. ун-це імя Янкі Купалы : у 2 ч. Ч. 2 / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; гал. рэд.: А. А. Каваленя, І. Ф. Кітурка ; рэдкал.: В. В. Даніловіч [и др.]. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2019. – 344 с. – ISBN 978-985-582-319-4 : 17,9р., 3экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 10

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) Б43

  Беларусь у кантэксце еўрапейскай гісторыі: асоба, грамадства, дзяржава
  : зборнік навуковых артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; гал. рэд.: А. А. Каваленя, І. Ф. Кітурка ; рэдкал.: В. Л. Лакіза [і інш.]. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2021. – 444 с. – ISBN 978-985-582-457-3 : 36,59р., 3экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


1234567>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека