Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 155
 • 1

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) Ш70

  Лебядзевіч, Дзмітрый Мікалаевіч
  Deus ex machina як кампазіцыйны прыём у трагедыі Еўрыпіда "Іпаліт"
  / Д. М. Лебядзевіч // Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemnosci : матэрыялы XXII міжнар. навук. канф., Гродна, 28 кастрычніка 2016 г. / Упаўнаважаны па справах рэлігій і нацыянальнасцей Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы", і інш. ; рэд. кал.: Я. Панькоў [і інш.]. – Гродна : Гродзенская друкарня, 2017. – С. 71-75. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 2

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)5-8 Багдановіч М. Б14

  Лебядзевіч, Дзмітрый Мікалаевіч
  Авідзій
  / Д. М. Лебядзевіч // Максім Багдановіч : энцыклапедыя / пад навук. рэд. М. В. Труса ; склад.: М. В. Трус, І. У. Саламевіч. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2011. – С. 13. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 3

  полный текст

  ББК 81.411.3 М74

  Лебядзевіч, Дзмітрый Мікалаевіч
  Авідзій і беларуская літаратура (Матэрыял да ўрока ў 10 класе)
  / Д. М. Лебядзевіч // Мова і літаратура ў сярэдняй і вышэйшай школе: актуальныя праблемы выкладання : матэр. рэсп. навуковай канф. 27 красавіка 2000 г., Гродна, РБ / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; пад рэд. М. У. Мікуліч. – Гродна : ГрДУ, 2000. – С. 140-144. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 4

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол)5-8 Міцкевіч А. З11

  Лебядзевіч, Дзмітрый Мікалаевіч
  Адам Міцкевіч і антычнасць (паводле беларускіх перакладаў)
  / Д. М. Лебядзевіч // "З краю Навагрудскага..." (малая айчына ў жыцці і творчасці Адама Міцкевіча) : зб. навук. прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; пад рэд. С. П. Мусіенкі. – Гродна : ГрДУ, 2006. – С. 256-262. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 5

  полный текст

  Айчынае красамоўства
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01-01 03 Рыторыка / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 31.12.15. – 2015. – УД-2015_Филфак_д/о-717. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 6

  ББК 80. Ф51

  Лебядзевіч, Дзмітрый Мікалаевіч
  Актывізацыя самастойнай працы студэнтаў-філолагаў пры навучанні антычнай літаратуры
  / Д. М. Лебядзевіч // Філалагічная адукацыя . Вып.1 : навукова-метадычны зборнік / М-ва адукацыі РБ, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт ; гал. рэд. А. І. Бельскі ; рэдкал.: Г. М. Валочка, Д. М. Лебядзевіч, I. Я. Лепешаў. – Мінск : БДУ, 2009. – С. 19-24. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 7

  полный текст

  ББК 81.41 С47

  Лебядзевіч, Дзмітрый Мікалаевіч
  «Александрыя» ў замежнай і беларускай літаратуры
  / Д. М. Лебядзевіч // Славянскія мовы, літаратуры і культуры: этнас у святле гісторыі і сучаснасці : Зб. навук. прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; пад рэд. С.Ф. Мусіенка. – Гродна : ГрДУ, 2003. – С. 10-15. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 8

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) Ш70

  Лебядзевіч, Дзмітрый Мікалаевіч
  "Александрыя" ў сусветнай літаратуры: вытокі, версіі і традыцыі
  / Д. М. Лебядзевіч // Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemnosci : матэрыялы XV міжнар. навук. канф., Гродна, 13 - 14 лістапада 2008 года / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: і інш., I.П. Крэнь. – Гродна : ГрДУ, 2009. – С. 292-296. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 9

  полный текст

  ББК 83.3(0) В40

  Лебядзевіч, Дзмітрый Мікалаевіч
  Анакрэантычныя матывы ў паэзіі Максіма Багдановіча
  / Д. М. Лебядзевіч // Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе (Проблемы теоретической и исторической поэтики) : материалы Международной научной конференции, Гродно, 9-12 апреля 1996 г. / Гродненский гос. ун-т им. Янки Купалы ; ред. кол. Т. Е. Автухович, И. В. Егоров, И. В. Жук. – Гродно : 1996. – С. 186-189. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 10

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Лебядзевіч, Дзмітрый Мікалаевіч
  Анакрэонт і сусветная літаратурная традыцыя
  / Д. М. Лебядзевіч // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : матэрыялы навук. канф., Гродна, 24 кастрычніка 2003 г. / Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсітэт iмя Янкі Купалы ; рэд. рада: У. I. Каяла, П. У. Сцяцко, Т. І. Тамашэвіч. – Гродна : ГрДУ, 2003. – С. 148-154. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 11

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)5-8 Багдановіч М. М15

  Лебядзевіч, Дзмітрый Мікалаевіч
  Антычная літаратура і Максім Багдановіч
  / Д. М. Лебядзевіч // Максім Багдановіч : энцыклапедыя / пад навук. рэд. М. В. Труса ; склад.: М. В. Трус, І. У. Саламевіч. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2011. – С. 29. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 12

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) Ш70

  Лебядзевіч, Дзмітрый Мікалаевіч
  Антычная літаратура і станаўленне беларускай пародыі
  / Д. М. Лебядзевіч // Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemnosci : матэрыялы XVIII Міжнар. навук. канф., Гродна, 15-16 лістапада 2012 г. / рэд. кал.: Я. Панькоў, І. Папоў, Э. С. Ярмусік. – Ліда : Лідская друкарня, 2014. – С. 53-58. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 13

  ББК 83.3(0)32 А72

  Антычная літаратура ў беларускіх перакладах. Старажытная Грэцыя
  : хрэстаматыя / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; уклад., аўт. прадм. Д. М. Лебядзевіч. – Гродна : ГрДУ, 2002. – 225 с. – ISBN 985-417-332-1 : 3740р., 48экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 14

  ББК 83.3(0)323 А72

  Антычная літаратура ў беларускіх перакладах. Старажытны Рым
  : Хрэстаматыя / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; уклад., аўт. прадм. Д. М. Лебядзевіч. – Гродна : ГрДУ, 2003. – 217 с. – ISBN 985-417-427-1 : 3478р., 48экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 15

  полный текст

  ББК 83.3(0)32 Л33

  Лебядзевіч, Дзмітрый Мікалаевіч
  Антычная літаратура ў імёнах, тэрмінах і назвах
  : слоўнік-даведнік / Д. М. Лебядзевіч. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2019. – 201 с. – ISBN 978-985-7134-65-6 : 16,4р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 16

  полный текст

  ББК 83.

  Лебядзевіч, Дзмітрый Мікалаевіч
  Антычная міфалогія ў паэтычнай спадчыне Максіма Багдановіча
  / Д. М. Лебядзевіч // Беларуская мова і літаратура : У дапамогу педагогу. – 2000. – № 2. – С. 103-114. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 17

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Лебядзевіч, Дзмітрый Мікалаевіч
  Антычная пародыя ў беларускім літаратурным кантэксце
  / Д. М. Лебядзевіч // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : (да 130-годдзя з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Янкі Купалы) 20-21 красавіка 2012 г. : зборнік навуковых артыкулаў / рэд. рада: І. В. Жук [и др.]. – Гродна : ГрДУ, 2013. – С. 99-103. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 18

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) П53

  Лебядзевіч, Дзмітрый Мікалаевіч
  Антычная пародыя ў кантэксце беларускай літаратуры XVII-XIX стст.: генезіс і рэцэпцыя
  / Д. М. Лебядзевіч // Polsko-bialoruskie zwiazki jezykowe, literackie, historyczne i kulturowe = Польска-беларускія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі. T. XVIII : materialy XXIII Miedzynarodowej Konferencji Naukowej "Droga ku wzajemnosci". Bialystok 22-23 IX 2017 = Матэрыялы XXIII Міжнароднай навуковай канферэнцыі "Шлях да ўзаемнасці", Беласток, 22-23 IX 2017 / Katedra filologii bialoruskiej un-tu w Bialymstoku, Grodzienski Panstwowy un-t im. J.Kupaly ; pod red. B. Siegienia. – Bialystok : 2017. – С. 101-110. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 19

  полный текст

  ББК 80.7 Л33

  Лебядзевіч, Дзмітрый Мікалаевіч
  Антычная рыторыка
  : вучэб.-метад. дапаможнік па аднайм. спецкурсе для студ. спец. 1-210501 "Беларуская філалогія" / Д. М. Лебядзевіч ; Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ЮрСаПрынт, 2015. – 90 с. – ISBN 978-985-90462-8-12 : 19000р., 3экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 20

  полный текст

  Антычная рыторыка
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01-01 03 Рыторыка / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 30.06.15. – 2015. – УД-2015_Филфак_д/о-465. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 21

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі) Р96

  Лебядзевіч, Дзмітрый Мікалаевіч
  Антычная рэцэпцыя ў паэзіі Адама Міцкевіча і Яна Чачота (на матэрыяле беларускіх перакладаў)
  / Д. М. Лебядзевіч // Рэгіянальныя асаблівасці літаратуры : Пісьменнікі Гродзеншчыны : зборнік навуковых артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; навук. рэд. У. I. Каяла. – Гродна : ГрДУ, 2010. – С. 26-36. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 22

  полный текст

  ББК 83.

  Лебядзевіч, Дзмітрый Мікалаевіч
  Антычная спадчына і беларуская літаратура (на матэрыяле старажытнагрэчаскай трагедыі) (Эсхіл "Прыкуты Праметэй", Сафокл "Цар Эдып")
  / Д. М. Лебядзевіч // Беларуская мова і літаратура : У дапамогу педагогу. – 2008. – № 11. – С. 14-19. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 23

  полный текст

  Антычная спадчына ў сусветнай і беларускай літаратуры
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па напрамках) / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 30.06.15. – 2015. – УД-2015_Филфак_д/о-331. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 24

  полный текст

  Антычная спадчына ў сусветнай і беларускай літаратуры
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па напрамках) / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 30.06.15. – 2015. – УД-2015_Филфак_з/о-332. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 25

  полный текст

  Антычная спадчына ў сусветнай і беларускай літаратуры
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01-01 02 Літаратуразнаўства / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 31.12.15. – 2015. – УД-2015_Филфак_д/о-713. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 26

  полный текст

  Антычная спадчына ў сусветнай і беларускай літаратуры
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01-01 02 Літаратуразнаўства 1-21 05 01-03 02 Літаратуразнаўства / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 31.12.15. – 2015. – УД-2015_Филфак_д/о-722. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 27

  полный текст

  Антычная спадчына ў сусветнай і беларускай літаратуры
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01-01 02 Літаратуразнаўства / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 23.06.16. – 2016. – УД-2016_Филфак_д/о-355. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 28

  полный текст

  Антычная спадчына ў сусветнай і беларускай літаратуры
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01-01 02 Літаратуразнаўства / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 28.12.16. – 2016. – УД-2016_Филфак_д/о-628. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 29

  полный текст

  ББК 86.37 Х95

  Лебядзевіч, Дзмітрый Мікалаевіч
  Антычныя і хрысціянскія матывы ў лацінскай літаратуры сярэднявечча
  / Д. М. Лебядзевіч // Хрысціянства ў гістарычным лёсе беларускага народа : зборнік навуковых артыкулаў / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы", Ін-т гісторыі НАН Беларусі ; рэдкал.: С. В. Марозава, Э. С. Ярмусік. – Гродна : ГрДУ, 2008. – С. 377-381. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 30

  полный текст

  ББК 83.

  Лебядзевіч, Дзмітрый Мікалаевіч
  Антычныя матывы і вобразы ў беларускай літаратуры XIX стагоддзя ( на матэрыяле творчасці Яна Чачота, Адама Міцкевіча, Яна Баршчэўскага, ІХ клас )
  / Д. М. Лебядзевіч // Беларуская мова і літаратура. Сер. "У дапамогу педагогу". – 2015. – № 6. – С. 34-41. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 31

  полный текст

  ББК 83. Б43

  Лебядзевіч, Дзмітрый Мікалаевіч
  Антычныя матывы ў візантыйскай літаратуры ІV - VІІ стст.
  / Д. М. Лебядзевіч // Беларуская мова i лiтаратура ў славянскiм этнакультурным кантэксце : матэрыялы рэсп. навук.-практ. канф., Віцебск, 21-22 кастрычніка 2010 г. – Витебск : ВГУ им. П. М. Машерова, 2010. – С. 184-187. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 32

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол)

  Лебядзевіч, Дзмітрый Мікалаевіч
  Антычныя матывы ў паэзіі вагантаў
  / Д. М. Лебядзевіч // Polsko-bialoruskie zwiazki jezykowe, literackie, historyczne i kulturowe = Польска-беларускія моўныя літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі. T. VIII : materialy X Miedzynarodowej Konferencji Naukowej "Droga ku wzajemnosci". Bialystok 15-16 VII 2005 / Katedra filologii bialoruskiej un-tu w Bialymstoku, Grodzienski Panstwowy un-t im. J.Kupaly ; pod red. M. Kondratiuka, B. Siegienia. – Bialystok : Wyd. Un-tu w Bialymstoku, 2006. – С. 17-21. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 33

  полный текст

  ББК 83.3(0) В40

  Лебядзевіч, Дзмітрый Мікалаевіч
  Антычныя матывы ў паэзіі Яна Чачота
  / Д. М. Лебядзевіч // Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе (Проблемы теоретической и исторической поэтики): в 2 ч. Ч. 2 : материалы Международной научной конференции, Гродно, 15-17 апреля 1997 г. / Гродненский гос. ин-т им. Янки Купалы ; ред. кол. Т. Е. Автухович [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 1997. – С. 159-167. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 34

  полный текст

  ББК 74. К78

  Лебядзевіч, Дзмітрый Мікалаевіч
  Антычныя матывы ў польскамоўных творах Яна Чачота
  / Д. М. Лебядзевіч // Краязнаўства як адзін з накірункаў вучэбна-выхаваўчай работы ў школе і ВНУ : матэрыялы Рэсп. навук. канф., Брэст, 28-29 сакавіка 2008 г. – Брэст : Альтернатива, 2008. – С. 99-103. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 35

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) Ш70

  Лебядзевіч, Дзмітрый Мікалаевіч
  Антычныя матывы ў творчасці беларуска-польскамоўных пісьменнікаў ХІХ стагоддзя
  / Д. М. Лебядзевіч // Polsko-bialoruskie zwiazki jezykowe, literackie, historyczne i kulturowe = Польска-беларускія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі. T. XI : materialy XVI Miedzynarodowej Konferencji Naukowej "Droga ku wzajemnosci". Bialystok 25-26 IX 2009 = Матэрыялы XVI Міжнароднай навуковай канферэнцыі "Шлях да ўзаемнасці", Беласток, 25-26 IX 2009 / Grodzienski Panstwowy un-t im. J.Kupaly, Katedra filologii bialoruskiej un-tu w Bialymstoku ; pod red. B. Siegienia, M. Kondratiuka. – Bialystok : Wyd. Un-tu w Bialymstoku, 2009. – С. 309-319. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 36

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол)5 Т28

  Лебядзевіч, Дзмітрый Мікалаевіч
  Антычныя рэмінісцэнцыі ў візантыйскай літаратуры IV-VII стст.
  / Д. М. Лебядзевіч // Творчество Адама Мицкевича и современная мировая культура : сборник научных работ / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; под ред. С. Ф. Мусиенко ; ред. кол.: Е. И. Билютенко, О. Е. Панькова, С. Ф. Мусиенко. – Гродно : Ламарк, 2010. – С. 201-206. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 37

  полный текст

  ББК 83.3(4) У34

  Лебядзевіч, Дзмітрый Мікалаевіч
  Антычныя рэмінісцэнцыі ў паэме "Энеіда навыварат" Вікенція Равінскага
  / Д. М. Лебядзевіч // Узаемадзеянне еўрапейскіх літаратур: праблемы творчых метадаў XIX - XX ст.ст. : матэрыялы міжнароднай навуковай канференцыі / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы. – Гродна : 1994. – С. 57-63. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 38

  полный текст

  ББК 83.3 (4БЕЛА) Л33

  Лебядзевіч, Дзмітрый Мікалаевіч
  Антычныя традыцыi ў беларускай лiтаратуры XIX-пачатку XX стагоддзя
  : аўтарэф. дыс....канд. фiлалаг. навук: 10.01.01 /брэсцкi дзярж. ун-т / Д. М. Лебядзевіч ; Брэсцкі дзярж. ун-т. – Брэст, 1997. – 22 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 39

  полный текст

  ББК 80.4 Ш22

  Лебядзевіч, Дзмітрый Мікалаевіч
  Антычныя традыцыі ў беларускай літаратуры эпохі Адраджэння
  / Д. М. Лебядзевіч // Шануючы спадчыну Я. Карскага... : трэція навуковыя чытаннi / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; адказны за вып. С. М. Антонава ; рэдкал.: С. М. Антонава [и др.]. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 1992. – С. 132-136. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 40

  полный текст

  ББК 83.

  Лебядзевіч, Дзмітрый Мікалаевіч
  Антычныя традыцыі ў старабеларускай літаратуры: праспект-агляд
  / Д. М. Лебядзевіч // Роднае слова. – 2015. – № 9. – С. 7-10. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 41

  полный текст

  ББК 83.

  Лебядзевіч, Дзмітрый Мікалаевіч
  Антычныя традыцыі ў старабеларускай літаратуры: праспект-агляд. Заканчэнне. Пачатак у №9/15
  / Д. М. Лебядзевіч // Роднае слова. – 2015. – № 10. – С. 3-5. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 42

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Р96

  Лебядзевіч, Дзмітрый Мікалаевіч
  Апакаліпсіс Іаана Багаслова і антычнасць
  / Д. М. Лебядзевіч // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : матэрыялы навуковай канферэнцыі, Гродна, 24 кастрычнiка 2001 г. / Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсітэт iмя Янкі Купалы ; рэд. кал.: А. Э. Астраух [и др.]. – Гродна : ГрДУ, 2002. – С. 219-224. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 43

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі) П70

  Лебядзевіч, Дзмітрый Мікалаевіч
  Арганізацыя самастойнай працы студэнтаў пры вывучэнні антычнай літаратуры
  / Д. М. Лебядзевіч // Працы кафедры беларускай літаратуры. Вып. III : зборнік навуковых артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; пад агульнай рэд. Д. М. Лебядзевіча ; рэдкал.: Д. М. Лебядзевіч [і інш.]. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2016. – С. 94-105. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 44

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)5-8 Багдановіч М. М15

  Лебядзевіч, Дзмітрый Мікалаевіч
  Арыстоцель
  / Д. М. Лебядзевіч // Максім Багдановіч : энцыклапедыя / пад навук. рэд. М. В. Труса ; склад.: М. В. Трус, І. У. Саламевіч. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2011. – С. 40. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 45

  полный текст

  Беларуская і сусветная літаратура
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-18 01 01-02 Народная творчасць (інструментальная музыка) 1-18 01 01-01 Народная творчасць (харавая музыка) / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 23.06.16. – 2016. – УД-2016_Филфак_д/о-390. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 46

  полный текст

  Беларуская і сусветная літаратура
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-18 01 01 Народная творчасць (па напрамках) / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 21.06.18. – 2018. – УД-2018_Филфак_д/о-774. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 47

  полный текст

  Візантыйская і лацінская літаратура Сярэднявечча
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01-01 02 Літаратуразнаўства / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 30.06.15. – 2015. – УД-2015_Филфак_д/о-508. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 48

  полный текст

  Візантыйская і лацінская літаратура Сярэднявечча
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01-01 02 Літаратуразнаўства / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 28.12.16. – 2016. – УД-2016_Филфак_д/о-679. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 49

  полный текст

  Візантыйская і лацінская літаратура Сярэднявечча
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01-03 02 Літаратуразнаўства / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 14.12.17. – 2017. – УД-2017_Филфак_д/о-367. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 50

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Лебядзевіч, Дзмітрый Мікалаевіч
  Візантыйская і лацінская літаратура Сярэднявечча ў кантэксце антычнасці
  / Д. М. Лебядзевіч // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зборнік навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. Д. М. Лебядзевіч ; рэд. рада: І. В. Жук [и др.]. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2015. – С. 154-164. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


1234>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека