Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 155
 • 76

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі) П70

  Лебядзевіч, Дзмітрый Мікалаевіч
  Жанр рубаі ў творчасці Амара Хаяма: беларускі кантэкст
  / Д. М. Лебядзевіч // Працы кафедры беларускай літаратуры. Вып. III : зборнік навуковых артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; пад агульнай рэд. Д. М. Лебядзевіча ; рэдкал.: Д. М. Лебядзевіч [і інш.]. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2016. – С. 86-92. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 77

  ББК 83.3(4Беі) Л33

  Лебядзевіч, Дзмітрый Мікалаевіч
  З жыватворных крыніц Гелікона
  : Антычная спадчына і станаўленне беларускай класічнай літаратурнай традыцыі / Д. М. Лебядзевіч. – Слонім : ГАУПП "Слонімдрук", 2002. – 112 с. – ISBN 985-6602-21-1 : 600р., 8экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 78

  полный текст

  ББК 83.3(4П) Л64

  Лебядзевіч, Дзмітрый Мікалаевіч
  Зборнік "Лірыка" Гая Валерыя Катула і "Вянок" Максіма Багдановіча (тыпалогія параўнання)
  / Д. М. Лебядзевіч // Літаратура, мова, культура: этнас у святле гісторіі і сучаснасці : матэрыялы "круглага стала" і Міжнароднай навуковай канферэнцыі, 15-18 верасня 1999 г. Гродна / Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсітэт iмя Янкі Купалы ; пад рэд. С. П. Мусіенкі. – Гродна : ГрДУ, 1999. – С. 123-127. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 79

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)5-8 Багдановіч М. М15

  Лебядзевіч, Дзмітрый Мікалаевіч
  Катул
  / Д. М. Лебядзевіч // Максім Багдановіч : энцыклапедыя / пад навук. рэд. М. В. Труса ; склад.: М. В. Трус, І. У. Саламевіч. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2011. – С. 275-276. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 80

  полный текст

  ББК 74.

  Лебядзевіч, Дзмітрый Мікалаевіч
  Класікі беларускай літаратуры як спадкаемцы антычнасці ( матэрыял да ўрока-лекцыі, ІХ клас )
  / Д. М. Лебядзевіч // Беларуская мова і літаратура : У дапамогу педагогу. – 2014. – № 7. – С. 22-29. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 81

  полный текст

  ББК 83.

  Лебядзевіч, Дзмітрый Мікалаевіч
  Класічная персідская паэзія : матэрыял па беларускай літаратуры ў Х класе
  / Д. М. Лебядзевіч // Беларуская мова і літаратура : У дапамогу педагогу. – 2005. – № 2. – С. 41-46. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 82

  полный текст

  ББК 83.

  Лебядзевіч, Дзмітрый Мікалаевіч
  Класічная персідская паэзія: матэрыял па курсе беларускай літаратуры ў Х класе. Заканчэнне. Пачатак у № 2
  / Д. М. Лебядзевіч // Беларуская мова і літаратура : У дапамогу педагогу. – 2005. – № 3. – С. 54-57. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 83

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі) С30

  Лебядзевіч, Дзмітрый Мікалаевіч
  Класічная персідская фарсімоўная паэзія (аб некаторых прынцыпах аб'яднання тэкстаў)
  / Д. М. Лебядзевіч // VII рэспубліканскія Калеснікаўскія чытанні : матэрыялы Рэспубл. навук. канф., Брэст, 15 снеж. 2009 г.: у 2-х ч. Ч. 2 / Установа адукацыі "Брэсцкі дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна" ; рэдкал.: А. М. Мельнікава [и др.]. – Брэст : Альтернатива, 2010. – С. 109-115. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 84

  полный текст

  Кнігазнаўства і гісторыя кніжнай справы
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01-01 02 Літаратуразнаўства 1-21 05 01-03 02 Літаратуразнаўства / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 23.06.16. – 2016. – УД-2016_Филфак_д/о-356. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 85

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)5-8 Багдановіч М. М15

  Лебядзевіч, Дзмітрый Мікалаевіч
  Корш
  / Д. М. Лебядзевіч // Максім Багдановіч : энцыклапедыя / пад навук. рэд. М. В. Труса ; склад.: М. В. Трус, І. У. Саламевіч. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2011. – С. 285. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 86

  полный текст

  ББК 74.

  Лебядзевіч, Дзмітрый Мікалаевіч
  Культурная спадчына антычнасці ў беларускай і сусветнай літаратуры. Праграма курса на выбар для Х класа
  / Д. М. Лебядзевіч // Беларуская мова і літаратура : У дапамогу педагогу. – 2007. – № 10. – С. 22-30. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 87

  полный текст

  ББК 83.

  Лебядзевіч, Дзмітрый Мікалаевіч
  Лацінская літаратура ад Антычнасці да Сярэднявечча: феномен пераходнасці
  / Д. М. Лебядзевіч // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 3, Філалогія. Педагогіка. – 2007. – № 1. – С. 70-74. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 88

  ББК 83. П53

  Лебядзевіч, Дзмітрый Мікалаевіч
  Лацінская літаратура Сярэднявечча: змена парадыгм і ўстойлівасць антычных традыцый
  / Д. М. Лебядзевіч // Польска-беларускія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі = Polsko-bialoruskie zwiazki jezykowe, literackie, historyczne i kulturowe : матэрыялы XXI Міжнар. навук. канф. "Шлях да ўзаемнасці", Беласток, 25-26 верасня 2015 г. – Беласток : 2015. – С. 185-196. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 89

  полный текст

  ББК 74. Л64

  Лебядзевіч, Дзмітрый Мікалаевіч
  Лацінская літаратура Сярэднявечча: некаторыя аспекты вывучэння ў школе
  / Д. М. Лебядзевіч // Літаратурная адукацыя ў Беларусі на сучасным этапе: новыя падыходы і тэндэнцыі : зб. навук. прац. – Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2008. – С. 109-112. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 90

  полный текст

  ББК 80. Ф54

  Лебядзевіч, Дзмітрый Мікалаевіч
  Літаратура Візантыі
  / Д. М. Лебядзевіч // Філалагічная адукацыя. Вып. 2 : навукова-метадычны зборнік / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт ; гал. рэд. А. І. Бельскі ; рэдкал.: Д. М. Лебядзевіч, I. Я. Лепешаў, Г. М. Валочка. – Мінск : БДУ, 2011. – С. 31-36. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 91

  полный текст

  Літаратура Візантыі
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 04 02 Літаратуразнаўства / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 30.06.15. – 2015. – УД-2015_Филфак_д/о-404. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 92

  полный текст

  Літаратура Старажытнага Усходу
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01-01 02 Літаратуразнаўства 1-21 05 01-03 02 Літаратуразнаўства / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 30.06.15. – 2015. – УД-2015_Филфак_д/о-574. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 93

  полный текст

  ББК 83.

  Лебядзевіч, Дзмітрый Мікалаевіч
  Максім Багдановіч - перакладчык Гарацыя і Авідыя
  / Д. М. Лебядзевіч // Беларуская мова і літаратура : У дапамогу педагогу. – 1996. – № 4. – С. 23-34. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 94

  полный текст

  Мастацкія напрамкі і плыні ў беларускай літаратуры XIX века:еўрапейскі кантэкст
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 80 10 Літаратуразнаўства / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 30.06.15. – 2015. – УД-2015_Филфак_д/о-540. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 95

  полный текст

  Мастацкія напрамкі і плыні ў беларускай літаратуры XIX века:еўрапейскі кантэкст
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 80 10 Літаратуразнаўства 1-21 80 10 Літаратуразнаўства / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 29.06.17. – 2017. – УД-2017_Филфак_д/о-205. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 96

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6 М34

  Матыўная прастора беларускай літаратуры пачатку ХХ стагоддзя
  : манаграфія / Д. М. Лебядзевіч [і інш.] ; Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ГрДУ, 2009. – 255 с. – ISBN 978-985-515-238-6 : 11424р., 15экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 97

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) D82

  Лебядзевіч, Дзмітрый Мікалаевіч
  Мікола Гусоўскі і Вергілій (Літаратура эпохі Адраджэння і традыцыі антычнай класікі)
  / Д. М. Лебядзевіч // Droga ku wzajemnosci = Шлях да ўзаемнасці . У 2 ч. Ч. 1 : materialy X Miedzynarodowej Konferencji Naukowej, Grodno - Mir, 24 - 25 pazdziernika 2002 r. / In-cja edykacji "Grodzienski un-t panstwowy im. J. Kupaly", Katedra filologii bialoruskiej un-tu w Bialymstoku ; pod red. S. Musijenko. – Grodno : ГАУПП "Гродзенская друкарня", 2004. – С. 180-186. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 98

  полный текст

  ББК 80. Ф51

  Лебядзевіч, Дзмітрый Мікалаевіч
  Міфалагічныя матывы і вобразы ў Александрыйскай паэзіі
  / Д. М. Лебядзевіч // Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны : (матэрыялы і даследаванні) : зборнік навуковых артыкулоў. Вып. 2 / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. М. А. Даніловіч ; рэдкал.: М. А. Даніловіч [і інш.]. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2013. – С. 206-211. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 99

  полный текст

  ББК 81.411.3 А43

  Лебядзевіч, Дзмітрый Мікалаевіч
  Міфалогія і фальклор у александрыйскай паэзіі эпохі элінізму
  / Д. М. Лебядзевіч // Актуальныя праблемы мовазнаўства і лінгвадыдактыкі (да 80-годдзя з дня нараджэння прафесара Г. М. Малажай) : у 2 ч. Ч. 2 : зб. навук. арт. – Брэст : БрДУ, 2018. – С. 113-116. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 100

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)5-8 Багдановіч М. М15

  Лебядзевіч, Дзмітрый Мікалаевіч
  "Мудрай прамовы…"
  / Д. М. Лебядзевіч // Максім Багдановіч : энцыклапедыя / пад навук. рэд. М. В. Труса ; склад.: М. В. Трус, І. У. Саламевіч. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2011. – С. 352. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<1234567>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека