Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 7
 • 1

  полный текст

  ББК 86.375

  Ляўшук, Уладзімір Яўгеньевіч
  Arte et humanitate, labore et scientia. Нататкі да 400-годдзя Гродзенскага ордэнскага дома таварыства Езуса
  / У. Я. Ляўшук // Studia Theologica Grodnensia. Вып. 14 : зборнік навуковых артыкулаў. – Гродно : Гродзенская дыяцэзія Рымска-каталіцкага Касцёла ў Рэспубліцы Беларусь, 2021. – С. 165-173. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 2

  полный текст

  ББК 63.

  Ляўшук, Уладзімір Яўгеньевіч
  Qui cantu templum exornabant, або аповесць пра музычную бурсу ў Гародні
  / У. Я. Ляўшук // Гарадзенскі гадавік. – 2014. – № 3. – С. 6-34. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 3

  полный текст

  ББК 63.3(49=41) Н30

  Ляўшук, Уладзімір Яўгеньевіч
  Аб культурастваральнай ролі езуіцкага калегіума ў Вялікім Княстве Літоўскім
  / У. Я. Ляўшук // Народы и культуры славянского мира Восточной Европы в исторической ретроспективе (Беларусь, Украина, Россия, Польша) : [сборник научных статей] / Международная ассоциация белоруссистов, Гродненский гос. ун-т им. Янки Купалы, Центр междисциплинарных исследований диаспор и зарубежного белорусоведения ; редкол.: М. Баньковская [и др.] ; ред.-сост. А. Д. Дудько. – Гродно : ЮрСаПринт, 2020. – С. 55-60. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 4

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) Б43

  Беларусь у кантэксце еўрапейскай гісторыі: асоба, грамадства, дзяржава
  : зб. навук. арт., прысвеч. 80-годдзю Гродзен. дзярж. ун-та імя Янкі Купалы і 65-годдзю гіст. адукацыі ў Гродзен. дзярж. ун-це імя Янкі Купалы : у 2 ч. Ч. 1 / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; гал. рэд.: А. А. Каваленя, І. Ф. Кітурка ; рэдкал.: В. В. Даніловіч [і інш.]. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2019. – 424 с. – ISBN 978-985-582-318-7 : 18,14р., 3экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 5

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) Б43

  Беларусь у кантэксце еўрапейскай гісторыі: асоба, грамадства, дзяржава
  : зб. навук. арт., прысвеч. 80-годдзю Гродзен. дзярж. ун-та імя Янкі Купалы і 65-годдзю гіст. адукацыі ў Гродзен. дзярж. ун-це імя Янкі Купалы : у 2 ч. Ч. 2 / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; гал. рэд.: А. А. Каваленя, І. Ф. Кітурка ; рэдкал.: В. В. Даніловіч [и др.]. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2019. – 344 с. – ISBN 978-985-582-319-4 : 17,9р., 3экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 6

  полный текст

  ББК 63.(4Беі)

  Ляўшук, Уладзімір Яўгеньевіч
  Персанальныя каталогі ордэна езуітаў як крыніца па гісторыі ўзаемадзеяння езуіцкага калегіума з гарадскім сацыякультурным асяродзем на беларускіх землях Вялікага княства Літоўскага ў 1569-1773 гг.
  / У. Я. Ляўшук // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя і археалогія. Філасофія. Паліталогія. – 2013. – № 2((152). – С. 57-64. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 7

  полный текст

  ББК 63.(4Гр)

  Ляўшук, Уладзімір Яўгеньевіч
  Хвароба, смерць і цуд ацалення ў наратыве гродзенскіх езуітаў у другой палове XVII ст.
  / У. Я. Ляўшук // Гарадзенскі гадавік. – 2017. – № 5. – С. 7-14. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека