Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 36
 • 1

  полный текст

  ББК 63.

  Марозаў, Сяргей Паўлавіч
  «Апошнія Магікане гістарычнай Літвы» і яе дзяржаўна-палітычная традыцыя ў сярэдзіне 20-х –сярэдзіне 40-х гадоў ХХ ст.
  / С. П. Марозаў // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя і археалогія. Філасофія. Паліталогія. – 2018. – Т. 10. – № 1. – С. 40-47. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 2

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) Р86

  Марозаў, Сяргей Паўлавіч
  Вільнюс - Гродна: гісторыя ў назвах вуліц
  / С. П. Марозаў // Румлёўскія старонкі : помнікі гісторыі, прыроды і культуры паміж турыстычнай прывабнасцю і навуковай цікавасцю : матэрыялы IV адкрытай рэгіянальнай навукова-практычнай канферэнцыі па праблемах рэгіяналістыкі і краязнаўства "Румлёўскія чытанні", Гродна, 18 лютага 2011 г. / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: В. Р. Карнялюк [і інш.]. – Гродна : ГрДУ, 2011. – С. 88-93. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 3

  полный текст

  ББК 63. Г72

  Марозаў, Сяргей Паўлавіч
  Вобраз Францыска Скарыны, увасоблены ў камені і бронзе
  / С. П. Марозаў // Государства Центральной и Восточной Европы в исторической перспективе. Вып. 2: в 2 ч. Ч. 1 : сб. науч. ст. по материалам II Междунар. науч.-конф., Пинск, 24–25 ноября 2017 г. – Пинск : ПГУ, 2017. – С. 82-87. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 4

  полный текст

  ББК 63. В65

  Марозаў, Сяргей Паўлавіч
  Войны 1805-1815 гг. и 1914-1918 гг. як каталізатар ідэі аднаўлення Вялікага Княства Літоўскага
  / С. П. Марозаў // Войны XIV-XX вв. в судьбах белорусского народа : сб. науч. ст. Междунар. науч.-теоретич. конф., Минск, 4 декабря 2014 г. – Минск : БГАТУ, 2015. – С. 78-88. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 5

  полный текст

  ББК 63.1(4Беи)6 П44

  Марозаў, Сяргей Паўлавіч
  Гістарычная свядомасць і шляхі яе фарміравання
  / С. П. Марозаў // Подготовка педагогических и научных кадров историков и развитие исторической науки в Беларуси : Материалы республиканской научно-практической конференции. 30 сентября 2004 г. Гродно. Республика Беларусь / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; под ред.: Е. А. Ровбы, А. Н. Нечухрина, И. П. Креня ; редкол.: Е. А. Ровба [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2005. – С. 123-126. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 6

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі)5 М28

  Марозаў, Сяргей Паўлавіч
  Грамадска-палітычны рух у Беларусі за адраджэнне Вялікага Княства Літоўскага (канец XVIII - першая чвэрць XX стст.)
  : автореф. дис. ... канд. гіст. навук : 07.00.02 / С. П. Марозаў ; Установа адукацыі "Беларускі дзярж. педагагічны ун-т ім. Максіма Танка". – Мінск, 2016. – 28 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 7

  ББК 63.3(4Беі) Г86

  Марозаў, Сяргей Паўлавіч
  Гродзенскі сейм 1793 года: дзейнасць апазіцыі
  / С. П. Марозаў // Гродна і гродзенцы : дзевяць стагоддзяў гісторыі (да 880-годдзя горада) : матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі (Гродна, 10-11 красавіка 2008 г.) / Ін-т гісторыі НАН Беларусі [и др.] ; адказны рэд. А. І. Антоненка, А. А. Каваленя, Я. А. Роўба ; навук. рэд. I.П. Крэнь. – Гродна : ГрДУ, 2008. – С. 248-253. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 8

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) Г20

  Марозаў, Сяргей Паўлавіч
  Гродна ў дні апошняга сейма Рэчы Паспалітай
  / С. П. Марозаў // Гарады Беларусі ў кантэксце палітыкі, эканомікі, культуры : зб. навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: І. В. Соркіна, В. А. Белазаровіч, I.П. Крэнь. – Гродна : ГрДУ, 2007. – С. 151-157. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 9

  ББК 63.3(4Беи)

  Марозаў, Сяргей Паўлавіч
  Даследаванне гісторыі Вялікага Княства Літоўскага ў Гродзенскім дзяржаўным універсітэце імя Янкі Купалы ў 50–90-я гг. ХХ ст.
  / С. П. Марозаў // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя і археалогія. Філасофія. Паліталогія. – 2021. – Т. 13. – № 3. – С. 86-95. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 10

  полный текст

  ББК 63.

  Марозаў, Сяргей Паўлавіч
  Дзяржаўна-палітычная традыцыя Вялікага княства Літоўскага ў нацыянальных рухах яго правапераемнікаў у пачатку ХХ стагоддзя
  / С. П. Марозаў // Вестник Полоцкого государственного университета. Сер. A. Гуманитарные науки. – 2015. – № 9. – С. 94-105. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


1234>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека