Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 39
 • 1

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол)5 Т28

  Мусіенка, Святлана Піліпаўна
  "Kraj lat dziecinnych" Адама Міцкевіча
  / С.Ф. Мусіенка // Творчество Адама Мицкевича и современная мировая культура : сборник научных работ / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; под ред. С. Ф. Мусиенко ; ред. кол.: Е. И. Билютенко, О. Е. Панькова, С. Ф. Мусиенко. – Гродно : Ламарк, 2010. – С. 3-15. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 2

  полный текст

  ББК 83.

  Мусіенка, Святлана Піліпаўна
  Беларускія абрады і фальклор у "Баладах і рамансах" і драматычнай паэме "Дзяды" Адама Міцкевіча
  / С.Ф. Мусіенка // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія і сацыялогія. Культуралогія. Мастацтвазнаўства. Педагогіка. Псіх. – 1999. – № 1. – С. 70-80. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 3

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) P80

  Мусіенка, Святлана Піліпаўна
  Беларускія абрады і фальклор у творчасці Адама Міцкевіча
  / С.Ф. Мусіенка // Polsko-bialoruskie zwiazki jezykowe, literackie, historyczne i kulturowe = Польска-беларускія моўныя літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі. T. IV : materialy I X Miedzynarodowej Konferencji Naukowej "Droga ku wzajemnosci". Bialystok 20-22 VII 2001 / Katedra filologii bialoruskiej un-tu w Bialymstoku, Grodzienski Panstwowy un-t im. J.Kupaly ; pod red. M. Kondratiuka. – Bialystok : Wyd. Un-tu w Bialymstoku, 2002. – С. 141-157. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 4

  полный текст

  ББК 83.3(4П)5-8 Ажэшка Т28

  Мусіенка, Святлана Піліпаўна
  Беларускія матывы ў кантэксце дзейнасці і творчасці Элізы Ажэшкі
  / С.Ф. Мусіенка // Творчасць Элізы Ажэшкі і беларуская культура : зборнiк навуковых прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы", Кафедра польскай філалогіі ; пад рэд. С. П. Мусіенкі. – Гродна : ГрДУ, 2002. – С. 36-48. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 5

  полный текст

  ББК 83.

  Мусіенка, Святлана Піліпаўна
  Вобраз русалкі ў фальклоры і літаратуры рамантызму
  / С.Ф. Мусіенка // Роднае слова. – 2014. – № 8. – С. 9-12. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 6

  полный текст

  ББК 83.(4Пол) В90

  Вучэбная праграма для класаў з вывучэннем мовы нацыянальнай меншасці і класаў з навучаннем на мове нацыянальнай меншасці ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі (вучэбны прадмет "Літаратура нацыянальнай меншасці"). Польская літаратура. I - XI класы
  / С.Ф. Мусіенка [и др.] ; М-ва адукацыі РБ. – Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2012, 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 7

  полный текст

  ББК 83.

  Мусіенка, Святлана Піліпаўна
  Генрык Сянкевіч на Беларусі
  / С.Ф. Мусіенка // Маладосць. – 2016. – № 5. – С. 122-128. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 8

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) Ш70

  Мусіенка, Святлана Піліпаўна
  "Гродзенская эпапея" Зоф'і Налкоўскай
  / С.Ф. Мусіенка // Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemnosci : матэрыялы ХIV Міжнар. навук. канф., Гродна, 26-27 кастр. 2006 г. / Упаўнаважаны па справах рэлігій і нацыянальнасцей Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; пад рэд. С. П. Мусіенкі, І. П. Крэня ; рэд. кал.: С.Ф. Мусіенка [і інш.]. – Гродна : ГрДУ, 2007. – С. 23-30. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 9

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол)6-8 Налковская Т28

  Мусіенка, Святлана Піліпаўна
  Гродна ў дзенніку і творчасці Зоф'і Налкоўскай
  / С.Ф. Мусіенка // Творчасць Зоф`і Налкоўскай і славянскія культуры : Матэрыялы міжнар. навук. канф., 17-18 мая 2004 г., Гродна / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; пад рэд. С.Ф. Мусіенка. – Гродна : ГрДУ, 2005. – С. 32-40. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 10

  полный текст

  ББК 83.

  Мусіенка, Святлана Піліпаўна
  Гродна ў жыцці і творчасці Элізы Ажэшкі і Зоф'і Налкоўскай: да праблемы пераемнасці традыцый
  / С.Ф. Мусіенка // Роднае слова. – 2009. – № 8. – С. 20-25. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


1234>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека