Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 100
 • 1

  полный текст

  ББК 83.

  Мікуліч, Мікалай Уладзіміравіч
  " Мы жывем надзеяй..." : да 130-годзя з дня нараджэння Гальяша Леўчыка
  / М. У. Мікуліч // Роднае слова. – 2010. – № 7. – С. 24-28. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 2

  полный текст

  ББК 83.

  Мікуліч, Мікалай Уладзіміравіч
  " Я песні барацьбы нясу з сабою" : Паэзія Алеся Салагуба
  / М. У. Мікуліч // Роднае слова. – 2004. – № 10. – С. 11-15. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 3

  полный текст

  ББК 83.3

  Мікуліч, Мікалай Уладзіміравіч
  " 3 глыбінь роднай зямлі..." (невядомыя вершы заходнебеларускага паэта Янкі Маланкі).
  / М. У. Мікуліч // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Сер. гуманітарных навук. – 2021. – Т. 66. – № 3. – С. 343-348. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 4

  ББК 74.261.9 А43

  Актуальныя праблемы выкладання літаратуры ў сярэдняй і вышэйшай школе
  : матэрыялы рэсп. навукова-практыч. канф. 11 мая 1999 г. / адказ. рэд.: М. І. Мішчанчук, М. У. Мікуліч. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 1999. – 133 с. – 250р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 5

  ББК 81.411.3 М74

  Грымута, Святлана Віктараўна
  Асаблівасці асэнсавання жыцця і чалавека ў зборніку п'ес Георгія Марчука «Вясёлыя, бедныя, багатыя»
  / С. В. Грымута, М. У. Мікуліч // Мова і літаратура ў сярэдняй і вышэйшай школе: актуальныя праблемы выкладання : матэр. рэсп. навуковай канф. 27 красавіка 2000 г., Гродна, РБ / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; пад рэд. М. У. Мікуліч. – Гродна : ГрДУ, 2000. – С. 314-319. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 6

  ББК 83.3(0) В40

  Мікуліч, М. У.
  Асаблівасці вобразнага свету паэзіі Максіма Танка 90-х гадоў (на прыкладзе верша "Мне пагаварыць бы")
  / М. У. Мікуліч // Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе. Проблемы теоретической и исторической поэтики : материалы Международной научной конференции. 3 - 5 октября 2000 г. Гродно, Беларусь. В 2 ч. Ч. 2 / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; Под ред. Т. Е. Автухович. – Гродно : ГрГУ, 2001. – С. 334-337. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 7

  ББК 83.

  Мікуліч, Мікалай Уладзіміравіч
  Асаблівасці рамантычнай мастацкай плыні ў заходнебеларускай паэзіі
  / М. У. Мікуліч // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Педагогіка. Псіхалогія. Правазнаўства. Філалогія. – 2004. – № 3. – С. 194-202. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 8

  ББК 83.(4Беі)

  Мікуліч, М. У.
  Балада высокага таленту. Памяці Максіма Танка
  / М. У. Мікуліч // Беларуская думка. – 2015. – № 8. – С. 41-48. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 9

  ББК 82.3(2=БЕЛА) К14

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Беларускi фальклор: вучэбна-метадычны дапаможнiк для студэнтаў спец. г 0201 - "беларуская мова i лiтаратура"
  / Р. К. Казлоўскі, М. У. Мікуліч. – Мн., 1999. – 22 с. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 10

  ББК 83.3(4Беі) Б43

  Беларуска-еўрапейскія літаратурныя ўзаемасувязі і імагалогія
  : [калектыўная манаграфія] / Т. П. Барысюк [і інш.] ; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, Ін-т літаратуразнаўства імя Янкі Купалы ; навук. рэд.: У. В. Гніламедаў, М. У. Мікуліч. – Мінск : Беларуская навука, 2022. – 493 с. – ISBN 978-985-08-2832-3 : 20,46р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 11

  ББК 74.261.9 Б43

  Беларуская літаратура ў ВНУ і школе
  : праблемы вывучэння і выкладання / адказны рэд. М. У. Мікуліч. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 1999. – 170 с. – 250р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 12

  ББК 63.3(4Беи)6 Э92

  Гніламёдаў, У. В.
  Беларуская паэзія перыяду Вялікай Айчыннай вайны
  / У. В. Гніламёдаў, М. У. Мікуліч // Этот день мы приближали, как могли... : материалы Междунар. науч.-практич. конф., посвящ. 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и окончания Второй мировой войны (Минск, 7-8 мая 2015 г.). В 2 ч. Ч. 2 / НАН Беларуси, Мин-во обороны РБ ; гл. ред. В. Г. Гусаков ; ред. кол.: А. А. Равков [и др.] ; сост.: А. А. Криворот [и др.]. – Минск : Беларуская навука, 2016. – С. 26-32. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 13

  полный текст

  ББК 74.261.9 Б43

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Беларускі фальклор: актуальныя праблемы выкладання курса
  / Р. К. Казлоўскі, М. У. Мікуліч // Беларуская літаратура ў ВНУ і школе : праблемы вывучэння і выкладання / адказны рэд. М. У. Мікуліч. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 1999. – С. 25-28. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 14

  ББК 83.3 (4Беи)

  Мікуліч, Мікалай Уладзіміравіч
  Вершы як вострыя стрелы. Творчая індывідуальнасць Валянціна Таўлая
  / М. У. Мікуліч // Беларуская думка. – 2022. – № 1. – С. 92-99. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 15

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Р96

  Мікуліч, М. У.
  "Вы такі патрэбны!.." (да праблемы ліставаня Ларысы Геніюш і Максіма Танка)
  / М. У. Мікуліч // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : матэрыялы навуковай канферэнцыі, Гродна, 24 кастрычнiка 2001 г. / Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсітэт iмя Янкі Купалы ; рэд. кал.: А. Э. Астраух [и др.]. – Гродна : ГрДУ, 2002. – С. 158-166. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 16

  ББК 83.

  Мікуліч, М. У.
  Гісторыю твораць асобы... Перапіска Уладзіміра Калесніка і Максіма Танка
  / М. У. Мікуліч // Роднае слова. – 2012. – № 9. – С. 22-26. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 17

  ББК 83.

  Мікуліч, М. У.
  Дасягненне літаратуразнаўцаў
  / М. У. Мікуліч // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Сер. гуманітарных навук. – 2016. – № 4. – С. 126-129. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 18

  ББК 83.

  Мікуліч, М. У.
  Духоўна-мастацкія пошукі Анатоля Бярозкі
  / М. У. Мікуліч // Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя філалагічных навук. – 2006. – № 2(5). – С. 3-8. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 19

  ББК 83.

  Мікуліч, Мікалай Уладзіміравіч
  Духоўна-мастацкія пошукі заходнебеларускіх паэтаў-святароў (Янка Быліна, Казімір Сваяк, Вінцук Адважны)
  / М. У. Мікуліч // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Сер. гуманітарных навук. – 2007. – № 1. – С. 95-102. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 20

  ББК 83.(4Беі)

  Мікуліч, М. У.
  Духоўна-мастацкія пошукі Пятра Сеўрука
  / М. У. Мікуліч // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Сер. гуманітарных навук. – 2007. – № 2. – С. 90-98. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 21

  ББК 83.

  Мікуліч, М. У.
  Духоўна-філасоўская канцэпцыя асобы ў паэзіі Казіміра Сваяка
  / М. У. Мікуліч // Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя філалагічных навук. – 2006. – № 3(6). – С. 3-11. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 22

  полный текст

  ББК 74.261.9 Б43

  Раманчук, Анатоль Анатольевіч
  Духоўны свет героя паэзіі Максіма Танка 90-х гадоў
  / А. А. Раманчук, М. У. Мікуліч // Беларуская літаратура ў ВНУ і школе : праблемы вывучэння і выкладання / адказны рэд. М. У. Мікуліч. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 1999. – С. 159-163. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 23

  полный текст

  ББК 74.261.9 Б43

  Мікуліч, Мікалай Уладзіміравіч
  Дыялектыка рацыянальнага і эмацыянальнага ў паэзіі Максіма Багдановіча (суб'ектыўныя нататкі)
  / М. У. Мікуліч, А. Міхаленка // Беларуская літаратура ў ВНУ і школе : праблемы вывучэння і выкладання / адказны рэд. М. У. Мікуліч. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 1999. – С. 136-140. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 24

  ББК 83.

  Мікуліч, М. У.
  Жыццё як маральны падзвіг. Лісты да Максіма Танка
  / М. У. Мікуліч // Маладосць. – 2012. – № 9. – С. 75-86. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 25

  ББК 83.

  Мікуліч, М. У.
  З ідэяй свабоднай дзейнасці духу
  / М. У. Мікуліч // Полымя. – 2012. – № 2. – С. 144-157. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 26

  полный текст

  ББК 74.268.3 Беі А43

  Мікуліч, Мікалай Уладзіміравіч
  "З майго ваконца...": паэзія Станіслава Станкевіча
  / М. У. Мікуліч // Актуальныя праблемы выкладання мовы і літаратуры ў сярэдняй і вышэйшай школе : Матэрыялы рэспубліканскай навуковай канферэнцыі. 30 кастрычніка 2002 г. Гродна, Беларусь / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; пад рэд.: У. І. Каялы, Т. І. Тамашэвіча. – Гродна : ГрДУ, 2003. – С. 222-231. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 27

  ББК 81.411.3 М74

  Мікуліч, М. У.
  З назіранняў над асаблівасцямі ранняй паэзіі М. Танка (Верш «На касагоры»)
  / М. У. Мікуліч // Мова і літаратура ў сярэдняй і вышэйшай школе: актуальныя праблемы выкладання : матэр. рэсп. навуковай канф. 27 красавіка 2000 г., Гродна, РБ / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; пад рэд. М. У. Мікуліч. – Гродна : ГрДУ, 2000. – С. 204-208. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 28

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Мікуліч, Мікалай Уладзіміравіч
  "З народу мы...": мастацкія пошукі Франука Грышкевіча
  / М. У. Мікуліч // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : матэрыялы навук. канф., Гродна, 24 кастрычніка 2003 г. / Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсітэт iмя Янкі Купалы ; рэд. рада: У. I. Каяла, П. У. Сцяцко, Т. І. Тамашэвіч. – Гродна : ГрДУ, 2003. – С. 212-215. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 29

  ББК 83.3 (4Беі)

  Мікуліч, М. У.
  Забытыя старонкі літаратурнай гісторыі Заходняй Беларусі
  / М. У. Мікуліч // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Сер. гуманітарных навук. – 2022. – Т. 67. – № 3. – С. 309-319. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 30

  ББК 83.

  Мікуліч, Мікалай Уладзіміравіч
  Заходнебеларуская паэзія: асаблівасці лірыка-апавядальнай мастацкай плыні
  / М. У. Мікуліч // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія і сацыялогія. Культуралогія. Мастацтвазнаўства. Педагогіка. Псіх. – 2003. – № 4. – С. 176-183. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 31

  ББК 83.3(4Беі)6 З38

  Заходнебеларуская паэзія: творчая асоба і літаратурны рух
  : Справаздача аб навукова-даследчай працы(заключная) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; выканаўца А. А. Раманчук ; кіраўнік НДП М. У. Мікуліч. – Гродна, 2003. – 116 с. – 2001877, 1экз. 

  Отчет о НИР


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 32

  ББК 83.3(4Беі)6 З38

  Заходнебеларуская паэзія: творчая асоба і літаратурны рух
  : Справаздача аб навукова-даследчай працы (прамежкавая) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны выканаўца А. Э. Астраух ; выканаўца А. А. Раманчук ; кіраўнік НДП М. У. Мікуліч. – Гродна, 2002. – 25 с. – 2001877, 1экз. 

  Отчет о НИР


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 33

  ББК 83.3(4Беі)6 З38

  Заходнебеларуская паэзія: творчая асоба і літаратурны рух. Нацыянальна-рамантычны напрамак развіцця заходнебеларускай паэзіі
  : Справаздача аб навукова-даследчай працы (прамежкавая) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; кіраўнік НДП М. У. Мікуліч. – Гродна, 2001. – 20 с. – 2001877, 1экз. 

  Отчет о НИР


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 34

  полный текст

  ББК 83.3(0) В40

  Мікуліч, М. У.
  "Здабыць хачу жыцця правы...": заходнебеларуская рэчаіснасць і паэтычны свет Міхася Машары
  / М. У. Мікуліч // Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе. Проблемы теоретической и исторической поэтики : Материалы международной научной конференции, 1-3 октября 2002 г. Гродно. В 2 ч. Ч.2 / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; отв. ред.: Т. Е. Автухович, А. С. Смирнов. – Гродно : ГрГУ, 2003. – С. 236-242. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 35

  ББК 83(4Беі)

  Мікуліч, Мікола Уладзіміравіч
  «Каб згінула цемра, прапала няволя...» Творчая індывідуальнасць Улад-Ініцкага
  / М. У. Мікуліч // Полымя. – 2022. – № 4. – С. 66-78. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 36

  ББК 84.(4Беі)6 К60

  Кола
  : зборнік вершаў / уклад. і рэд. М. У. Мікуліч. – Гродна, 1993. – 127 с. – 500р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 37

  ББК 83.3(4Беі)6 М59

  Мікуліч, Мікалай Уладзіміравіч
  Краса, і праўда, і змаганне
  : літаратурна-крытычныя артыкулы / М. У. Мікуліч ; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, Ін-т літаратуразнаўства імя Янкі Купалы ; навук. рэд. У. В. Гніламедаў. – Мінск : Беларуская навука, 2022. – 403 с. : [8] л. іл. – ISBN 978-985-08-2936-8 : 29,88р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 38

  полный текст

  ББК 83.3(2=Бела)6-8 Купала Р96

  Козніна, С.
  Купалаўскія традыцыі сёння: некаторыя асаблівасці зборніка навэл Георгія Марчука "Хаос"
  / С. Козніна, М. У. Мікуліч // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : матэрыялы навуковай канферэнцыі 27 кастрычнiка 1999 года. Гродна / Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсітэт iмя Янкі Купалы ; пад рэд. М. У. Мікуліч. – Гродна : ГрДУ, 2000. – С. 134-142. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 39

  ББК 83.

  Мікуліч, М. У.
  Лірычны герой у паэзіі Максіма Танка давераснёўскага перыяду
  / М. У. Мікуліч // Веснік БДУ. Сер. 4, Філалогія, журналістыка, педагогіка. – 2007. – № 1. – С. 19-23. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 40

  ББК 83.3(4) Л64

  Літаратурная карта Еўропы
  : кантакты, тыпалогія, інтэртэкстуальнасць / НАН Беларусі, Ін-т мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы ; аўт.: А. В. Вальчук, і інш. ; навук. рэд. М. У. Мікуліч. – Мінск : Беларуская навука, 2012. – 577 с. – ISBN 978-985-08-1397-8 : 39482р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 41

  ББК 83.

  Мікуліч, М. У.
  "Маё царства - унутраны свет..." Паэзія Пятра Сеўрука
  / М. У. Мікуліч // Полымя. – 2007. – № 5. – С. 153-164. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 42

  ББК 83.3(2=Бела)7-8 Танк М59

  Мікуліч, М. У.
  Максім Танк і сучасная беларуская лірыка
  / М. У. Мікуліч ; навук. рэд. У. В. Гніламёдаў. – Мінск : Навука і тэхніка, 1994. – 191 с. – 492р., 6экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 43

  ББК 80.4 Ш22

  Мікуліч, М. У.
  Максім Танк і сучасная беларуская лірыка
  / М. У. Мікуліч // Шануючы спадчыну Я. Карскага... : чацвёртыя навуковыя чытаннi. У 2 ч. Ч. 2 / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; Рэдкал. С. Я. Кострыца ; Рэдкал.: М. І. Канюшкевіч. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 1994. – С. 187-189. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 44

  ББК 83.3(4=Бела)6-8 Танк М. М59

  Мікуліч, Мікола Уладзіміравіч
  Максім Танк: на скразняках стагоддзя
  / М. У. Мікуліч. – Мінск : Мастацкая лiтаратура, 1999. – 254 с. – 403р., 7экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 45

  ББК 83.3(4=Бела)6-8 Танк М. М59

  Мікуліч, Мікола Уладзіміравіч
  Максім Танк: на скразняках стагоддзя
  / М. У. Мікуліч. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1999. – 254 с. – 1409р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 46

  ББК 83.3(4=Бела)6-8 Танк М. М59

  Мікуліч, Мікалай Уладзіміравіч
  Максім Танк: на скразняках стагоддзя
  / М. У. Мікуліч. – Мінск : Мастацкая лiтаратура, 1999. – 254 с. – 403р., 4экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 47

  ББК 81.411.3 М74

  Міхаленка, А. В.
  Маральна-філасофская канцэпцыя лірычнага «Я» ў паэзіі Ларысы Геніюш
  / А. В. Міхаленка, М. У. Мікуліч // Мова і літаратура ў сярэдняй і вышэйшай школе: актуальныя праблемы выкладання : матэр. рэсп. навуковай канф. 27 красавіка 2000 г., Гродна, РБ / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; пад рэд. М. У. Мікуліч. – Гродна : ГрДУ, 2000. – С. 233-241. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 48

  ББК 74.261.9 А43

  Кіянка, А. Ф.
  Міжпрадметныя сувязі на ўроку літаратуры
  / А. Ф. Кіянка, М. У. Мікуліч // Актуальныя праблемы выкладання літаратуры ў сярэдняй і вышэйшай школе : матэрыялы рэсп. навукова-практыч. канф. 11 мая 1999 г. / адказ. рэд.: М. І. Мішчанчук, М. У. Мікуліч. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 1999. – С. 59-63. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 49

  полный текст

  ББК 83.

  Мікуліч, М. У.
  Міжпрадметныя сувязі на ўроку літаратуры
  / М. У. Мікуліч, А. Ф. Кіянка // Беларуская мова і літаратура : У дапамогу педагогу. – 1999. – № 4. – С. 65-69. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 50

  полный текст

  ББК 81.411.3 М74

  Мова і літаратура ў сярэдняй і вышэйшай школе: актуальныя праблемы выкладання
  : матэр. рэсп. навуковай канф. 27 красавіка 2000 г., Гродна, РБ / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; пад рэд. М. У. Мікуліч. – Гродна : ГрДУ, 2000. – 333 с. – 1099р., 5экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


12>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека