Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 100
 • 21

  ББК 83.

  Мікуліч, М. У.
  Духоўна-філасоўская канцэпцыя асобы ў паэзіі Казіміра Сваяка
  / М. У. Мікуліч // Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя філалагічных навук. – 2006. – № 3(6). – С. 3-11. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 22

  полный текст

  ББК 74.261.9 Б43

  Раманчук, Анатоль Анатольевіч
  Духоўны свет героя паэзіі Максіма Танка 90-х гадоў
  / А. А. Раманчук, М. У. Мікуліч // Беларуская літаратура ў ВНУ і школе : праблемы вывучэння і выкладання / адказны рэд. М. У. Мікуліч. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 1999. – С. 159-163. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 23

  полный текст

  ББК 74.261.9 Б43

  Мікуліч, Мікалай Уладзіміравіч
  Дыялектыка рацыянальнага і эмацыянальнага ў паэзіі Максіма Багдановіча (суб'ектыўныя нататкі)
  / М. У. Мікуліч, А. Міхаленка // Беларуская літаратура ў ВНУ і школе : праблемы вывучэння і выкладання / адказны рэд. М. У. Мікуліч. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 1999. – С. 136-140. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 24

  ББК 83.

  Мікуліч, М. У.
  Жыццё як маральны падзвіг. Лісты да Максіма Танка
  / М. У. Мікуліч // Маладосць. – 2012. – № 9. – С. 75-86. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 25

  ББК 83.

  Мікуліч, М. У.
  З ідэяй свабоднай дзейнасці духу
  / М. У. Мікуліч // Полымя. – 2012. – № 2. – С. 144-157. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 26

  полный текст

  ББК 74.268.3 Беі А43

  Мікуліч, Мікалай Уладзіміравіч
  "З майго ваконца...": паэзія Станіслава Станкевіча
  / М. У. Мікуліч // Актуальныя праблемы выкладання мовы і літаратуры ў сярэдняй і вышэйшай школе : Матэрыялы рэспубліканскай навуковай канферэнцыі. 30 кастрычніка 2002 г. Гродна, Беларусь / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; пад рэд.: У. І. Каялы, Т. І. Тамашэвіча. – Гродна : ГрДУ, 2003. – С. 222-231. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 27

  ББК 81.411.3 М74

  Мікуліч, М. У.
  З назіранняў над асаблівасцямі ранняй паэзіі М. Танка (Верш «На касагоры»)
  / М. У. Мікуліч // Мова і літаратура ў сярэдняй і вышэйшай школе: актуальныя праблемы выкладання : матэр. рэсп. навуковай канф. 27 красавіка 2000 г., Гродна, РБ / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; пад рэд. М. У. Мікуліч. – Гродна : ГрДУ, 2000. – С. 204-208. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 28

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Мікуліч, Мікалай Уладзіміравіч
  "З народу мы...": мастацкія пошукі Франука Грышкевіча
  / М. У. Мікуліч // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : матэрыялы навук. канф., Гродна, 24 кастрычніка 2003 г. / Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсітэт iмя Янкі Купалы ; рэд. рада: У. I. Каяла, П. У. Сцяцко, Т. І. Тамашэвіч. – Гродна : ГрДУ, 2003. – С. 212-215. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 29

  ББК 83.3 (4Беі)

  Мікуліч, М. У.
  Забытыя старонкі літаратурнай гісторыі Заходняй Беларусі
  / М. У. Мікуліч // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Сер. гуманітарных навук. – 2022. – Т. 67. – № 3. – С. 309-319. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 30

  ББК 83.

  Мікуліч, Мікалай Уладзіміравіч
  Заходнебеларуская паэзія: асаблівасці лірыка-апавядальнай мастацкай плыні
  / М. У. Мікуліч // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія і сацыялогія. Культуралогія. Мастацтвазнаўства. Педагогіка. Псіх. – 2003. – № 4. – С. 176-183. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения


<<<12345678910>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека