Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 100
 • 61

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Мікуліч, Мікалай Уладзіміравіч
  Паэзія Алеся Смаленца
  / М. У. Мікуліч // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : матэрыялы навук. канф., Гродна, 24 кастрычніка 2003 г. / Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсітэт iмя Янкі Купалы ; рэд. рада: У. I. Каяла, П. У. Сцяцко, Т. І. Тамашэвіч. – Гродна : ГрДУ, 2003. – С. 216-219. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 62

  ББК 83.

  Мікуліч, М. У.
  Паэзія Анатоля Бярозкі
  / М. У. Мікуліч // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Сер. гуманітарных навук. – 2008. – № 1. – С. 92-97. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 63

  ББК 83.

  Мікуліч, М. У.
  Паэзія Заходняй Беларусі: мастацкія плыні
  / М. У. Мікуліч // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. – 2008. – № 6, ч. 1. – С. 138-143. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 64

  ББК 83.(4Беі)

  Мікуліч, М. У.
  Паэзія Заходняй Беларусі: нявывучаныя старонкі
  / М. У. Мікуліч // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Сер. гуманітарных навук. – 2017. – № 4. – С. 90-100. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 65

  полный текст

  ББК 81.411.3 А43

  Мікуліч, Мікалай Уладзіміравіч
  Паэзія Ігната Дварчаніна
  / М. У. Мікуліч // Актуальныя праблемы мовазнаўства (да 80-годдзя І.Я. Лепешава) : Матэрыялы Міжнар. навук. канф., 28 кастр. 2004 г., Гродна, Рэспубліка Беларусь / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. Т. І. Тамашэвіч. – Гродна : ГрДУ, 2004. – С. 220-224. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 66

  ББК 83.3(4Пол) Ш70

  Мікуліч, М. У.
  Паэзія Ларысы Геніюш 30-х гадоў ХХ ст.
  / М. У. Мікуліч // Шлях да ўзаемнасці : матэрыялы XII Міжнар. навук. канф., Гродна, 11-12 лістап. 2004 г. / Камітэт па справах рэлігій і нацыянальнасцей пры Савеце Міністраў РБ, Гродзенскі аблвыканкам, Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; пад рэд.: С. П. Мусіенкі, П. Скрабко ; рэд. кал.: С.Ф. Мусіенка [і інш.]. – Гродна : ГрДУ, 2006. – С. 76-83. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 67

  полный текст

  ББК 83.3(0) В40

  Мікуліч, Мікалай Уладзіміравіч
  Паэзія Міхася Васілька: некаторыя назіранні над асаблівасцямі праблемна-тэматычнага зместу і характарам лірычнага героя
  / М. У. Мікуліч // Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе (проблемы теоретической и исторической поэтики): в 2 ч. Ч. 2 : материалы Международной научной конференции, Гродно, 15-17 апреля 1998 г. / Гродненский гос. ин-т им. Янки Купалы ; ред. кол. Т. Е. Автухович [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 1998. – С. 456-463. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 68

  ББК 83.3(4Пол) D82

  Мікуліч, М. У.
  Паэзія Міхася Васілька: пошукі лірычнага героя
  / М. У. Мікуліч // Droga ku wzajemnosci = Шлях да ўзаемнасці . У 2 ч. Ч. 1 : materialy X Miedzynarodowej Konferencji Naukowej, Grodno - Mir, 24 - 25 pazdziernika 2002 r. / In-cja edykacji "Grodzienski un-t panstwowy im. J. Kupaly", Katedra filologii bialoruskiej un-tu w Bialymstoku ; pod red. S. Musijenko. – Grodno : ГАУПП "Гродзенская друкарня", 2004. – С. 293-303. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 69

  полный текст

  ББК 74.268.3Беі А43

  Мікуліч, Мікалай Уладзіміравіч
  Паэзія Паўлюка Шукайлы
  / М. У. Мікуліч // Актуальныя праблемы выкладання мовы і літаратуры ў сярэдняй і вышэйшай школе : Матэрыялы рэспубліканскай навуковай канф., 16 красавіка 2004 года., г.Гродна / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. І. У. Каяла. – Гродна : ГрДУ, 2004. – С. 158-164. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 70

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Танк М59

  Мікуліч, Мікалай Уладзіміравіч
  Паэзія рэчаіснасці
  : У свеце Максіма Танка / М. У. Мікуліч. – Мн. : Мастацкая лiтаратура, 2001. – 126 с. – ISBN 985-02-0537-7 : 900р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения


<<<12345678910>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека