Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 100
 • 71

  ББК 83.

  Мікуліч, М. У.
  Паэзія Станіслава Станкевіча
  / М. У. Мікуліч // Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя філалагічных навук. – 2008. – № 1(9). – С. 34-40. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 72

  ББК 83.

  Мікуліч, М. У.
  Паэзія Уладзіміра Жылкі : пошукі героя
  / М. У. Мікуліч // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. – 2007. – № 4. – С. 157-160. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 73

  ББК 83.

  Мікуліч, М. У.
  Паэзія Францішка Грышкевіча: матывы, вобразы, пафас
  / М. У. Мікуліч // Веснік БДУ. Сер. 4, Філалогія, журналістыка, педагогіка. – 2008. – № 1. – С. 6-9. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 74

  ББК 83.3(4Пол) Ш70

  Мікуліч, М. У.
  Паэзія Хведара Ілляшэвіча заходнебеларускага перыяду
  / М. У. Мікуліч // Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemnosci : матэрыялы ХIV Міжнар. навук. канф., Гродна, 26-27 кастр. 2006 г. / Упаўнаважаны па справах рэлігій і нацыянальнасцей Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; пад рэд. С. П. Мусіенкі, І. П. Крэня ; рэд. кал.: С.Ф. Мусіенка [і інш.]. – Гродна : ГрДУ, 2007. – С. 97-102. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 75

  полный текст

  ББК 83.

  Мікуліч, Мікалай Уладзіміравіч
  "Паэт сапраўдны - гэта воін..." : творчасць Міколы Засіма давераснёўскага перыяду
  / М. У. Мікуліч // Роднае слова. – 2003. – № 10. – С. 24-28. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 76

  ББК 83.3(4Беі) П22

  Паэтыка літаратурных сувязей
  / НАН Беларусі. Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, Ін-т літаратуразнаўства імя Янкі Купалы ; аўт.: У. В. Гніламёдаў [и др.] ; навук. рэд.: У. В. Гніламёдаў, М. У. Мікуліч. – Мінск : Беларуская навука, 2017. – 548 с. – ISBN 978-985-08-2153-9 : 17,06р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 77

  ББК 83.

  Мікуліч, Мікола Уладзіміравіч
  Паэтычны золак Янкі Брыля. Да 100-годдзя з дня нараджэння Янкі Брыля
  / М. У. Мікуліч // Роднае слова. – 2017. – № 8. – С. 31-33. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 78

  ББК 74.261.9 А43

  Мікуліч, М. У.
  "Песня пра радзіму": Максім Танк і яго паэзія
  / М. У. Мікуліч // Актуальныя праблемы выкладання літаратуры ў сярэдняй і вышэйшай школе : матэрыялы рэсп. навукова-практыч. канф. 11 мая 1999 г. / адказ. рэд.: М. І. Мішчанчук, М. У. Мікуліч. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 1999. – С. 49-55. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 79

  ББК 83.3(2=Бела)6 М59

  Мікуліч, М. У.
  Пошук вядзе ў глыбіню
  : літаратурна-крытычныя артыкулы, старонкі інтэрв'ю, публікацыі / М. У. Мікуліч. – Гродна, 1998. – 176 с. – 60000р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 80

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 М58

  Мікуліч, М. У.
  Праблемы станаўлення творчай індывідуальнасці Наталлі Арсенневай
  / М. У. Мікуліч, А. Ф. Кіянка // Міжнародныя Купалаўскія чытанні : матэрыялы навуковай канферэнцыі, Гродна, 25-27 лістапада 1997 г. / Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсітэт iмя Янкі Купалы ; рэд. кал.: Д. М. Лебядзевіч, М. У. Мікуліч, А. М. Пяткевіч. – Гродна : ГрДУ, 1999. – С. 158-161. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<12345678910>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека