Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 100
 • 81

  ББК 83.

  Гніламедаў, У. В.
  Прарок адраджэння (Да 135-годдзя э дня нараджэння Янкі Купалы)
  / У. В. Гніламедаў, М. У. Мікуліч // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Сер. гуманітарных навук. – 2017. – № 3. – С. 87-102. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 82

  ББК 83.

  Гніламедаў, Уладзімір
  «Ратуй дабром і цеплынёю...». У свеце паэзіі Васіля Зуёнка
  / У. Гніламедаў, М. У. Мікуліч // Полымя. – 2020. – № 9. – С. 110-126. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 83

  ББК 83.

  Мікуліч, Мікалай Уладзіміравіч
  "Сею песні на ўзмежкі"... Паэзія Міхася Машары давераснеўскага перыяду
  / М. У. Мікуліч // Полымя. – 2004. – № 12. – С. 181-193. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 84

  ББК 82.3(0) К14

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Славянскi фальклор: вучэбна-метадычны дапаможнiк для студэнтаў
  / Р. К. Казлоўскі, М. У. Мікуліч. – Мн. : Бцгц, 1999. – 35 с. – 100р. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 85

  полный текст

  ББК 74.261.9 А43

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Славянскі фальклор: з вопыту выкладання курса
  / Р. К. Казлоўскі, М. У. Мікуліч // Актуальныя праблемы выкладання літаратуры ў сярэдняй і вышэйшай школе : матэрыялы рэсп. навукова-практыч. канф. 11 мая 1999 г. / адказ. рэд.: М. І. Мішчанчук, М. У. Мікуліч. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 1999. – С. 23-26. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 86

  ББК 83.3(4Беі) П22

  Гніламедаў, У. В.
  Старажытная беларуская літаратура: нацыянальныя духоўныя карані
  / У. В. Гніламедаў, М. У. Мікуліч // Паэтыка літаратурных сувязей / НАН Беларусі. Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, Ін-т літаратуразнаўства імя Янкі Купалы ; аўт.: У. В. Гніламёдаў [и др.] ; навук. рэд.: У. В. Гніламёдаў, М. У. Мікуліч. – Мінск : Беларуская навука, 2017. – С. 13-112. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 87

  ББК 83.

  Гніламёдаў, У. В.
  Сучасная рускамоўная паэзія Беларусі
  / У. В. Гніламёдаў, М. У. Мікуліч // Полымя. – 2019. – № 9. – С. 114-129. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 88

  полный текст

  ББК 83.3(0) В40

  Мікуліч, Мікалай Уладзіміравіч
  Творчасць Сяргея Крыўца
  / М. У. Мікуліч // Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе. Проблемы теоретической и исторической поэтики: В 2 ч. Ч.2 : Материалы Х Международной научной конференции. 19-21 сентября 2004 г. г. Гродно / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; отв. ред. А. С. Смирнов, Т. Е. Автухович. – Гродно : ГрГУ, 2005. – С. 247-252. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 89

  ББК 83.3 (4Беі)

  Мікуліч, Мікалай Уладзіміравіч
  Традыцыі Янкі Купалы і Якуба Коласа ў паэзіі Максіма Танка
  / М. У. Мікуліч // Беларуская думка. – 2022. – № 7. – С. 89-98. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 90

  ББК 83.

  Мікуліч, М. У.
  "Трэба ўчуцца, адтварыць вобраз..." Максім Танк у рускіх перакладах
  / М. У. Мікуліч // Роднае слова. – 2012. – № 8. – С. 21-26. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения


<<<12345678910>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека