Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 100
 • 1

  полный текст

  ББК 83.

  Мікуліч, Мікалай Уладзіміравіч
  " Мы жывем надзеяй..." : да 130-годзя з дня нараджэння Гальяша Леўчыка
  / М. У. Мікуліч // Роднае слова. – 2010. – № 7. – С. 24-28. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 2

  полный текст

  ББК 83.

  Мікуліч, Мікалай Уладзіміравіч
  " Я песні барацьбы нясу з сабою" : Паэзія Алеся Салагуба
  / М. У. Мікуліч // Роднае слова. – 2004. – № 10. – С. 11-15. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 3

  полный текст

  ББК 83.3

  Мікуліч, Мікалай Уладзіміравіч
  " 3 глыбінь роднай зямлі..." (невядомыя вершы заходнебеларускага паэта Янкі Маланкі).
  / М. У. Мікуліч // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Сер. гуманітарных навук. – 2021. – Т. 66. – № 3. – С. 343-348. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 4

  ББК 74.261.9 А43

  Актуальныя праблемы выкладання літаратуры ў сярэдняй і вышэйшай школе
  : матэрыялы рэсп. навукова-практыч. канф. 11 мая 1999 г. / адказ. рэд.: М. І. Мішчанчук, М. У. Мікуліч. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 1999. – 133 с. – 250р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 5

  ББК 81.411.3 М74

  Грымута, Святлана Віктараўна
  Асаблівасці асэнсавання жыцця і чалавека ў зборніку п'ес Георгія Марчука «Вясёлыя, бедныя, багатыя»
  / С. В. Грымута, М. У. Мікуліч // Мова і літаратура ў сярэдняй і вышэйшай школе: актуальныя праблемы выкладання : матэр. рэсп. навуковай канф. 27 красавіка 2000 г., Гродна, РБ / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; пад рэд. М. У. Мікуліч. – Гродна : ГрДУ, 2000. – С. 314-319. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 6

  ББК 83.3(0) В40

  Мікуліч, М. У.
  Асаблівасці вобразнага свету паэзіі Максіма Танка 90-х гадоў (на прыкладзе верша "Мне пагаварыць бы")
  / М. У. Мікуліч // Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе. Проблемы теоретической и исторической поэтики : материалы Международной научной конференции. 3 - 5 октября 2000 г. Гродно, Беларусь. В 2 ч. Ч. 2 / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; Под ред. Т. Е. Автухович. – Гродно : ГрГУ, 2001. – С. 334-337. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 7

  ББК 83.

  Мікуліч, Мікалай Уладзіміравіч
  Асаблівасці рамантычнай мастацкай плыні ў заходнебеларускай паэзіі
  / М. У. Мікуліч // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Педагогіка. Псіхалогія. Правазнаўства. Філалогія. – 2004. – № 3. – С. 194-202. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 8

  ББК 83.(4Беі)

  Мікуліч, М. У.
  Балада высокага таленту. Памяці Максіма Танка
  / М. У. Мікуліч // Беларуская думка. – 2015. – № 8. – С. 41-48. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 9

  ББК 82.3(2=БЕЛА) К14

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Беларускi фальклор: вучэбна-метадычны дапаможнiк для студэнтаў спец. г 0201 - "беларуская мова i лiтаратура"
  / Р. К. Казлоўскі, М. У. Мікуліч. – Мн., 1999. – 22 с. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 10

  ББК 83.3(4Беі) Б43

  Беларуска-еўрапейскія літаратурныя ўзаемасувязі і імагалогія
  : [калектыўная манаграфія] / Т. П. Барысюк [і інш.] ; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, Ін-т літаратуразнаўства імя Янкі Купалы ; навук. рэд.: У. В. Гніламедаў, М. У. Мікуліч. – Мінск : Беларуская навука, 2022. – 493 с. – ISBN 978-985-08-2832-3 : 20,46р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения


12345678910>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека