Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 667
 • 11

  ББК 63.2 А43

  Актавая кніга полацкага магістрата 1650 г.
  : зборнік дакументаў / НАН Беларусі, Ін-т гісторыі ; склаў і падрыхтаваў да друку М. Ю. Гардзееў. – Мінск : Беларуская навука, 2006. – 270 с. – ISBN 985-08-0751-2 : 15000р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 12

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Колас Я. Ж91

  Жураўлеў, Васiль Пракопавiч
  Актуальнасць традыцый
  : Якуб Колас у пісьменніцкім асяродку / В. П. Жураўлеў ; НАН Беларусі, Ін-т літаратуры імя Я. Купалы. – Мн. : Беларуская навука, 2002. – 184 с. – ISBN 985-08-0524-2 : 3450р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 13

  ББК 63.3(0) А43

  Актуальные проблемы истории и культуры
  : зб. навук. арт. Вып. 2. Парламентарызм у Вялікім Княстве Літоўскім у XVIII стагоддзі / НАН Беларусі, Ін-т гісторыі ; рэдкал.: В. В. Аніпяркоў, Д. В. Віцько, А. У. Мацук ; склад.: А. У. Мацук, Р. Юргайціс. – Мінск : Беларуская навука, 2020. – 362 с. – ISBN 978-085-08-2613-8 : 15,89р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 14

  ББК 83.3(2=Рус)5-8 Пушкін А.С. Т93

  Тычына, Мiхаiл Аляксандравiч
  Аляксандр Пушкін і Якуб Колас
  / М. А. Тычына ; НАН Беларусі, Ін-т літаратуры імя Я. Купалы. – Мінск : Беларуская навука, 1999. – 168 с. – 18000р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 15

  ББК 83.3(4Беі) А72

  Анталогія даўняй беларускай літаратуры
  : XI - першая палова XVIII стагоддя / НАН Беларусі, Ін-т літаратуры імя Я. Купалы ; навук. рэд. В. А. Чамярыцкi ; падрыхтавалі: А. І. Богдан, А. У. Бразгуноў. – 2-е выд., выпр. – Мінск : Беларуская навука, 2005. – 1015 с. – ISBN 985-08-0664-8 : 36560р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 16

  ББК 81.411.3 Л99

  Ляшкевіч, Вольга Міхайлаўна
  Антрапанімная сістэма Віцебшчыны і Магілеўшчыны XVI-XVIII стст. (На матэрыяле мясцовай дзелавой пісьменнасці)
  : аўтарэф. дыс....канд. філалаг. навук:10.02.01 / В. М. Ляшкевіч ; НАН Беларусі. Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа. – Мн., 2004. – 21 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 17

  ББК 81.411.3-4 А86

  Арфаэпічны слоўнік беларускай мовы
  / НАН Беларусі. Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры ; рэд. кал.: В. П. Русак, Ю. С. Гецэвіч, С. І. Лысы ; уклад.: В. П. Русак [и др.]. – Мінск : Беларуская навука, 2017. – 757 с. – ISBN 978-985-08-2128-7 : 22,31р., 3экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 18

  ББК 63.48(4Беі) К49

  Клімаў, М. В.
  Археалагічны комплекс Лучна-1 у акрузе Полацка (XI - XVI стст.)
  : [манаграфія] / М. В. Клімаў ; НАН Беларусі, Ін-т гісторыі. – Мінск : Беларуская навука, 2019. – 568 с. – ISBN 978-985-08-2412-7 : 28,26р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 19

  ББК 63.4(2Б) А87

  Археалогія Беларусі. У 4 т. Т. 1. Каменны i бронзавы вякi
  / НАН Беларусі, Ін-т гісторыі ; аўт.: Э. М. Зайкоўскі [и др.] ; пад рэд.: М. М. Чарняўскага, А. Г. Калечыц. – Мінск : Беларуская навука, 1997. – 423 с. – 111700р., 14экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 20

  ББК 63.4(4Бел.) А87

  Археалогія Беларусі. У 4 т. Т. 2. Жалезны век і ранняе сярэднявечча
  / НАН Беларусі ; аўт.: А. А. Егарэйчанка [и др.] ; пад рэд.: В. І. Шадыры, В. С. Вяргей. – Мінск : Беларуская навука, 1999. – 502 с. – 656р., 15экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения


<123456789...>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека