Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 667
 • 21

  ББК 63.4(4Беі) А87

  Археалогія Беларусі: У 4 т. Т. 4. Помнікі XIV - XVIII стст.
  / В. М. Ляўко [і інш.] ; НАН Беларусі, Ін-т гісторыі ; пад рэд. В. М. Ляўко. – Мн. : Беларуская навука, 2001. – 597 с. – ISBN 985-08-0366-5 : 6000р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 22

  ББК 63.4(4Беі) А87

  Археалогія Беларусі: У 4 т. Т.2: Жалезны век і ранняе сярэднявечча
  / А. А. Егарэйчанка [и др.] ; НАН Беларусі ; пад рэд. В. С. Вяргей, В. І. Шадыра. – Мн. : Беларуская навука, 1999. – 502 с. – ISBN 985-08-0089-5 : 6000р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 23

  ББК 63.444(4Беі) А87

  Археологія эпохі сярэдневякоўя
  : да 70-годдзя з дня нараджэння П.Ф.Лысенкі / Ін-т гісторыі НАН Беларусі ; навук. рэд. В. М. Ляўко. – Мінск : Ін-т гісторыі НАН Беларусі, 2006. – 240 с. – (матэрыялы па археалогіі Беларусі. Вып. 12). – ISBN 985-6769-21-3 : 3000р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 24

  ББК 82.3(4Беі) К18

  Камарова, М. А.
  Архетыпічнасць, асаблівасці семантыкі і функцыянавання арнітаморфных вобразаў-сімвалаў у беларускім фальклоры
  : аўтарэф. дыс. ... канд. філал. навук : 10.01.09 / М. А. Камарова ; Дзярж. навуковая ўстанова "Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі". – Мінск, 2006. – 20 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 25

  ББК 85.113(4Беі) А87

  Архітэктура Беларусі
  : нарысы эвалюцыі ва ўсходнеславянскім і еўрапейскім кантэксце: у 4 т. т.1. IX - XIV стст. / НАН Беларусі. Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ім. К.Крапівы ; навук. рэд. А. І. Лакотка. – Мінск : Беларуская навука, 2005. – 392 с. – ISBN 985-08-0681-8 : 30710р., 6экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 26

  ББК 85.113(4Беі) А87

  Архітэктура Беларусі
  : нарысы эвалюцыі ва ўсходнеславянскім і еўрапейскім кантэксце. У 4 т. Т.2. XV - XVIII ст. / НАН Беларусі. Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ; навук. рэд. А. І. Лакотка ; рэдкал.: А. М. Кулагін, А. І. Лакотка, Т. В. Габрусь. – Мн. : Беларуская навука, 2006. – 626 с. – ISBN 985-08-0721-0 : 34350р., 6экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 27

  ББК 85.113(4Беі) А87

  Архітэктура Беларусі
  : нарысы эвалюцыі ва ўсходнеславянскім і еўрапейскім кантэксце. У 4 т. Т.3. кн.1. другая палова XVIII - першая палова XIX ст. / НАН Беларусі. Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ; навук. рэд. А. І. Лакотка ; рэдкал.: Т. В. Габрусь, А. М. Кулагін, А. І. Лакотка. – Мн. : Беларуская навука, 2006. – 626 с. – ISBN 978-985-08-0803-5 : 25930р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 28

  ББК 85.113(4Беі) А87

  Архітэктура Беларусі
  : нарысы эвалюцыі ва ўсходнеславянскім і еўрапейскім кантэксце. у 4 т. т.3. кн. 1. Другая палова XVIII першая палова XIX ст. / НАН Беларусі ; навук. рэд. А. І. Лакотка ; рэдкал.: Т. В. Габрусь, А. М. Кулагін, А. І. Лакотка. – Мінск : Беларуская навука, 2007. – 502 с. – ISBN 978-985-08-0803-5 : 25930р., 5экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 29

  ББК 85.113(4Беі) А87

  Архітэктура Беларусі
  : нарысы эвалюцыі ва ўсходнеславянскім і еўрапейскім кантэксце. У 4 т. Т. 3. кн. 2. Другая палова XIX - пачатак XX ст. / НАН Беларусі. Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ; навук. рэд. А. І. Лакотка ; рэдкал.: Т. В. Габрусь, А. М. Кулагін, А. І. Лакотка. – Мн. : Беларуская навука, 2007. – 549 с. – ISBN 978-985-08-0872-1 : 22700р., 6экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 30

  ББК 81.41 К44

  Кісялева, Наталля Барысаўна
  Арэальныя ўзаемасувязi славянскiх моў Цэнтральнай зоны
  : аўтарэф. дыс....канд. фiлалаг. навук: 10.02.03 / Н. Б. Кісялева ; НАН Беларусі. – Мн., 2000. – 18 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения


<<<123456789...>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека