Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 667
 • 31

  ББК 85.33 С51

  Смольская, К. Р.
  Асаблівасці засваення беларускай драматургіі ў нацыянальным театральным мастацтве канца ХХ - пачатку ХХI стагоддзя
  : аўтарэф. дыс. ... канд. мастацтвазнаўства : 17.00.01 / К. Р. Смольская ; НАН Беларусі. Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры. – Мінск, 2013. – 24 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 32

  ББК 81.411.3 Б85

  Босак, А.
  Атлас гаворак Пружанскага раёна Брэсцкай вобласці і сумежжа (Верхняга Над'ясельдзя)
  : лексіка / А. Босак, В. Босак ; Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа НАН Беларусі, НАН Беларусі. – Мінск : НАН Беларусі, 2006. – 123 с. – 2000р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 33

  ББК 81.411.3 Б85

  Босак, А.
  Атлас гаворак Пружанскага раёна Брэсцкай вобласці і сумежжа (Верхняга Над'ясельдзя)
  : фанетыка і марфалогія / А. Босак, В. Босак ; Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа НАН Беларусі, НАН Беларусі. – Мінск : НАН Беларусі, 2005. – 94 с. – 2000р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 34

  ББК 85.1(2Б) Б25

  Барока ў беларускай культуры і мастацтве
  / НАН Беларусі. Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ім. К.Крапівы ; навук. рэд. В. Ф. Шматаў. – Мінск : Беларуская навука, 1998. – 304 с. – 305900р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 35

  ББК 85.1(2Б) Б25

  Барока ў беларускай культуры і мастацтве
  / НАН Беларусі. Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ім. К.Крапівы ; навук. рэд. В. Ф. Шматаў. – Мінск : Бел. навука, 1998. – 304 с. – 299000р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 36

  ББК 85.1(4Беі) Б25

  Барока ў беларускай культуры і мастацтве
  / НАН Беларусі. Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ім. К.Крапівы ; навук. рэд. В. Ф. Шматаў. – 3-е выд. – Мінск : Беларуская навука, 2005. – 308 с. – ISBN 985-08-0638-9 : 11150р., 10экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 37

  ББК 63.3(4Беі) Б43

  Белавежская пушча
  : вытокі запаведнасці, гісторыя і сучаснасць / В. Г. Белявец [и др.] ; НАН Беларусі, Ін-т гісторыі. – Мінск : Беларуская навука, 2009. – 455 с. – ISBN 978-985-08-1087-8 : 30000р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 38

  ББК 81.411.3-4 Б43

  Беларуска-азербайджанскі слоўнік
  / НАН Беларусі. Аддзяленне гуманітарных навук і мастацтваў, Беларускі дзярж. пед. ун-т імя Максіма Танка ; навук. рэд.: В. Д. Старычонак, Т. Г. Шукурбейлі ; уклад.: В. Д. Старычонак, А. А. Гіруцкі, І. П. Кудраватых. – Мінск : Беларуская навука, 2015. – 287 с. – ISBN 978-985-08-1857-7 : 148238р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 39

  ББК 83.3(4Беі)6 Ш18

  Шаладонаў, Ігар Міхайлавіч
  Беларускае апавяданне 20-х гадоў аб рэвалюцыі і грамадзянскай вайне: праблема маральна-духоўных пошукаў
  : Аўтарэф. дыс.... канд. філалаг. навук: 10.01.01 / І. М. Шаладонаў ; НАН Беларусі, Ін-т літаратуры імя Я. Купалы. – Мн., 2002. – 20 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 40

  ББК 85.103(4Беі) Л17

  Лазука, Барыс Андрэевiч
  Беларускае барока. Гісторыка-тэарэтычныя праблемы стылю
  : Аўтарэф. дыс....доктара мастацтвазнаўства: 17.00.04 / Б. А. Лазука ; НАН Беларусі. Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ім. К.Крапівы. – Мн., 2003. – 37 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения


<<<123456789...>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека