Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 667
 • 41

  ББК 82.3(4БЕI) Н33

  Наталевіч, Вольга Генадзьеўна
  Беларускае Купалле ў кантэксце фальклорнай традыцыi славян. Тыпалагiчны аспект
  : аўтарэф. дыс. канд. фiлалаг. навук: 10.01.09 /нац. акад. навук беларусi / В. Г. Наталевіч ; НАН Беларусі. – Мн., 2002. – 20 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 42

  ББК 91.9:81.411.3 Б43

  Беларускае мовазнаўства
  : Бібліяграфічны паказальнік. 1986-1991 / НАН Беларусі ; аўтары уступ. тэксту Ф. Д. Клімчук, В. П. Русак ; склад.: А. У. Каратышэўская, А. У. Траццякова. – Мн. : Беларуская навука, 2005. – 484 с. – ISBN 985-08-0610-9 : 13380р., 3экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 43

  ББК 63.442.7(4Беі) З45

  Звяруга, Я. Г.
  Беларускае Павілле у жалезным веку і раннім сярэдневякоўі
  / Я. Г. Звяруга ; НАН Беларусі, Ін-т гісторыі. – Мн. : Ін-т гісторыі НАН Беларусі, 2005. – 174 с. – (матэрыялы па археалогіі Беларусі. вып. 10). – ISBN 985-6769-07-8 : 3500р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 44

  ББК 63.3(4Беі)6 Б25

  Бароўская, В. М.
  Беларускае пытанне на савецка-польскіх перагаворах 1918 - 1921 гг.
  / В. М. Бароўская ; НАН Беларусі, Ін-т гісторыі ; навук. рэд. А. М. Літвін. – Мінск : Беларуская навука, 2017. – 269 с. – ISBN 978-985-08-2093-8 : 7,31р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 45

  ББК 80. Б43

  Беларуска-італьянскае культурнае ўзаемадзеянне і праблема захавання нацыянальнай ідэнтычнасці: сацыяльны вопыт і перспектывы = Internazione culturale Italo-Bielorussa e problemi di conservazione dell'identita nazionale: esperienza sociale prospettive
  : зборнік навуковых артыкулаў / НАН Беларусі, Цэнтр даследаванняў бел. культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа ; навук. рэд.: В. У. Міцкевіч, І. У. Ялынцава ; пад агульн. рэд. І. Л. Капылова ; рэдкал.: С. Л. Гаранін, В. У. Міцкевіч, І. У. Ялынцава. – Мінск : Беларуская навука, 2020. – 193 с. – ISBN 978-985-08-2525-4 : 11,17р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 46

  ББК 81.411.3-4 Б43

  Беларуска-рускі слоўнік = Белорусско-русский словарь. У 3 т. Т. 1. А-З
  / НАН Беларусі, Ін-т мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы ; пад рэд. А. А. Лукашанца. – Выд. 4. перапрац. і дап. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2012. – 1072 с. – ISBN 978-985-11-0614-7 : 70295р., 3экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 47

  ББК 81.411.3-4 Б43

  Беларуска-рускі слоўнік = Белорусско-русский словарь. У 3 т. Т. 2. З - П
  / НАН Беларусі, Ін-т мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы ; пад рэд. А. А. Лукашанца. – Выд. 4. перапрац. і дап. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2012. – 1088 с. – ISBN 978-985-11-0624-6 : 69760р., 3экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 48

  ББК 81.411.3-4 Б43

  Беларуска-рускі слоўнік = Белорусско-русский словарь. У 3 т. Т. 3. П - Я
  / НАН Беларусі, Ін-т мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы ; пад рэд. А. А. Лукашанца. – Выд. 4. перапрац. і дап. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2012. – 1120 с. – ISBN 978-985-11-0641-3 : 54991р., 3экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 49

  ББК 81.411.3-4 Б43

  Беларуска-рускі слоўнік: У 3 т. Т.1. А - З
  / НАН Беларусі. Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа ; пад рэд. А. І. Падлужны ; рэд. К. К. Атраховіч. – 3-выд., папраўленае і дап. – Мн. : Беларуская навука, 2003. – 1119 с. – ISBN 985-11-0271-7 : 5132р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 50

  ББК 81.411.3-4 Б43

  Беларуска-рускі слоўнік: У 3 т. Т.2. З - П
  / НАН Беларусі. Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа ; пад рэд. А. І. Падлужны ; рэд. К. К. Атраховіч. – 3-выд., папраўленае і дап. – Мн. : БелЭн, 2003. – 1119 с. – ISBN 985-11-0274-7 : 7283р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения


<<<123456789...>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека