Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 58
 • 1

  ББК 81.411.3 Р15

  Радзіваноўская, Наталля Аляксандраўна
  Айконімы, суадносныя з назвамі расліннага свету: структура, утварэнне, пашырэнне
  : Аўтарэф. дыс.... канд. філалаг. навук: 10.02.01 / Н. А. Радзіваноўская ; НАН Беларусі. Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа. – Мн., 2003. – 20 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 2

  ББК 81.411.3 Л99

  Ляшкевіч, Вольга Міхайлаўна
  Антрапанімная сістэма Віцебшчыны і Магілеўшчыны XVI-XVIII стст. (На матэрыяле мясцовай дзелавой пісьменнасці)
  : аўтарэф. дыс....канд. філалаг. навук:10.02.01 / В. М. Ляшкевіч ; НАН Беларусі. Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа. – Мн., 2004. – 21 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 3

  ББК 81.411.3-4 Б43

  Беларуска-рускі слоўнік: У 3 т. Т.1. А - З
  / НАН Беларусі. Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа ; пад рэд. А. І. Падлужны ; рэд. К. К. Атраховіч. – 3-выд., папраўленае і дап. – Мн. : Беларуская навука, 2003. – 1119 с. – ISBN 985-11-0271-7 : 5132р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 4

  ББК 81.411.3-4 Б43

  Беларуска-рускі слоўнік: У 3 т. Т.2. З - П
  / НАН Беларусі. Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа ; пад рэд. А. І. Падлужны ; рэд. К. К. Атраховіч. – 3-выд., папраўленае і дап. – Мн. : БелЭн, 2003. – 1119 с. – ISBN 985-11-0274-7 : 7283р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 5

  ББК 81.411.3-4 Б43

  Беларуска-рускі слоўнік: У 3 т. Т.3. П - Я
  / НАН Беларусі. Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа ; пад рэд. А. І. Падлужны ; рэд. К. К. Атраховіч. – 3-выд., папраўленае і дап. – Мн. : БелЭн, 2003. – 1151 с. – ISBN 985-11-0275-Х : 7486р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 6

  полный текст

  ББК 81.411.3 Д18

  Даніловіч, Мікола Аляксандравіч
  Беларуская дыялектная фразеалогія: тыпалогія, лексічны склад
  : Аўтарэф. дыс....доктара філалаг. навук: 10.02.01 / М. А. Даніловіч ; НАН Беларусі. Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа. – Мн., 2004. – 41 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 7

  ББК 81.411.3 Б43

  Беларуская лінгвістыка. Вып. 47
  / НАН Беларусі. Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа ; адказны рэд. А. І. Падлужны. – Мінск : Беларуская навука, 1997. – 96 с. – 71800р., 5экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 8

  ББК 81.411.3 Б43

  Беларуская лінгвістыка. Вып. 48
  / НАН Беларусі. Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа. – Мінск : Беларуская навука, 1998. – 95 с. – 205100р., 5экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 9

  ББК 81.411.3 Б43

  Беларуская лінгвістыка. Вып. 49
  / НАН Беларусі. Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа. – Мінск : Беларуская навука, 2000. – 96 с. – 500р., 5экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 10

  ББК 81.411.3 Б43

  Беларуская лінгвістыка. Вып. 50
  / НАН Беларусі. Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа ; адк. рэд. А. І. Падлужны. – Мінск : Беларуская навука, 2001. – 96 с. – 2370р., 5экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 11

  ББК 81.411.3 Б43

  Беларуская лінгвістыка. Вып. 52
  / НАН Беларусі. Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа ; рэдкал.: А. М. Булыка [и др.]. – Мінск : Беларуская навука, 2002. – 112 с. – 3323р., 5экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 12

  ББК 81.411.3 Б43

  Беларуская лінгвістыка. Вып. 53
  / НАН Беларусі. Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа ; рэдкал.: А. І. Жураўскi, А. А. Крывіцкі, А. М. Булыка. – Мн. : Беларуская навука, 2003. – 136 с. – ISBN 985-08-0388-6 : 7100р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 13

  ББК 81.411.3 Б43

  Беларуская лінгвістыка. вып. 54
  / НАН Беларусі. Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа ; рэдкал.: В. М. Нікалаева, А. М. Булыка, А. А. Лукашанец. – Мн. : Беларуская навука, 2004. – 121 с. – 18120р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 14

  ББК 81.411.3 Б43

  Беларуская лінгвістыка. Вып. 57
  / НАН Беларусі. Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа ; рэдкал.: А. І. Жураўскi, А. А. Крывіцкі, А. М. Булыка. – Мінск : Беларуская навука, 2006. – 135 с. – 10100р., 5экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 15

  ББК 81.411.3 Б43

  Беларуская лінгвістыка. вып. 62
  : юбілейны нумар да 80-годдзя з дня заснавання Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі / НАН Беларусі. Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа ; рэдкал.: В. М. Нікалаева, М. П. Антропаў, А. А. Лукашанец. – Мінск : Беларуская навука, 2008. – 188 с. – 20030р., 5экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 16

  полный текст

  ББК 81.411.3 Х60

  Хлусевіч, Ірына Міхайлаўна
  Варыянтнасць фразеалагiзмаў у сучаснай беларускай лiтаратурнай мове
  : аўтарэф. дыс....канд. фiлалаг. навук: 10.02.01 / І. М. Хлусевіч ; НАН Беларусі. Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа. – Мн., 2001. – 21 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 17

  ББК 81.411.3 Б93

  Бут-Гусаім, Святлана Феадосьеўна
  Варыятыўнасць і прагматычная значнасць слова ў беларускай мове (на матэрыяле субстантыўнай лексікі)
  : Аўтарэф. дыс....канд. філалаг. навук: / С. Ф. Бут-Гусаім ; НАН Беларусі. Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа. – Мн., 2003. – 21 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 18

  ББК 81.411.3 В92

  Выбраныя навуковыя працы акадэміка С.М. Некрашэвіча
  : да 120-годдзя з дня нараджэння / НАН Беларусі. Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа ; навук. рэд. А. І. Падлужны. – Мінск : Беларуская навука, 2004. – 190 с. – ISBN 985-08-0580-3 : 3402р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 19

  ББК 81.411.3 В15

  Валасенка, Алена Аляксандраўна
  Вытворча-прамысловыя тапанамічныя назвы Беларусі
  : Аўтарэф. дыс.... канд. філалаг. навук: 10.02.01 / А. А. Валасенка ; НАН Беларусі. Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа. – Мн., 2003. – 19 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 20

  ББК 81.411.3-4 Г51

  Гістарычны слоўнік беларускай мовы. Вып. 17. Лесничий - Местский
  / НАН Беларусі. Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа ; пад рэд. А. М. Булыкі ; склад.: Т. І. Блізнюк [и др.]. – Мінск : Беларуская навука, 1998. – 365 с. – 102400р., 10экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 21

  ББК 81.411.3-4 Г51

  Гістарычны слоўнік беларускай мовы. Вып. 21. Никой - Оддухъ
  / НАН Беларусі. Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа ; склад.: А. М. Булыка [и др.]. – Мінск : Беларуская навука, 2002. – 405 с. – 5500р., 10экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 22

  ББК 81.411.3-4 Г76

  Граматычны слоўнік дзеяслова
  / НАН Беларусі. Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа ; навук. рэд.: А. І. Падлужны ; уклад. В. П. Русак, Л. Ліхадзіеўская. – Мінск : Беларуская навука, 2007. – 1252 с. – ISBN 978-985-08-0842-4 : 45440р., 7экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 23

  ББК 81.411.3 Л84

  Лукашанец, Аляксандр Аляксандравiч
  Граматычныя аспекты беларускага словаўтварэння
  : аўтарэф. дыс....доктара фiлалаг. навук: 10.02.01 / А. А. Лукашанец ; НАН Беларусі. Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа. – Мн., 2001. – 37 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 24

  ББК 81.411.3 Д60

  Дода, Іван Генадзевіч
  Дзеясловы са значэннем інтэлектуальнай дзейнасці ў беларускай і рускай мовах
  : аўтарэф. дыс....канд. філалаг. навук: 10.02.01; 10.02.02 / І. Г. Дода ; НАН Беларусі. Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа. – Мн., 2004. – 20 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 25

  ББК 81.411.3 Х22

  Харчанка, Ала Мiкалаеўна
  Дзеяслоўная сiнанiмiка ў творах Кузьмы Чорнага
  : аўтарэф. дыс....канд. фiлал-х навук :10.02.01 / А. М. Харчанка ; НАН Беларусі. Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа. – Мн., 1999. – 19 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения


123>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека