Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 58
 • 31

  ББК 81.411.3 М74

  Мова Нашай Нівы, 1906 - 1915. Варыянтнасць. Сінанімія
  / В. П. Лемцюгова [и др.] ; НАН Беларусі. Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа ; пад рэд. В. П. Лемцюговай. – Мінск : Беларуская навука, 2005. – 303 с. – ISBN 985-08-0674-5 : 28130р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 32

  ББК 81.411.3 К19

  Кандратеня, Ірына Уладзіміраўна
  Нулявая суфіксацыя ў сістэме беларускага словаўтварэння
  : Аўтарэф. дыс.... канд. філалаг. навук: 10.02.01 / І. У. Кандратеня ; НАН Беларусі. Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа. – Мн., 2003. – 20 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 33

  ББК 81.411.3 Л93

  Любецкая, Кацярына Пятроўна
  Нямецка-беларуская лексікаграфія XX ст. і фарміраванне беларускай тэрміналогіі
  : аўтарэф. дыс....канд. філалаг.навук: 10.02.01 / К. П. Любецкая ; НАН Беларусі. Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа. – Мн., 2004. – 21 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 34

  ББК 81.411.3 А91

  Астрэйка, В. Дз.
  Паўночна-Заходняя занальная лексіка ў найменнях з'яў жывой прыроды (лінгвагеаграфія і паходжанне)
  : автореф. дис. ... канд. філал. навук : 10.02.01 / В. Д. Астрэйка ; НАН Беларусі. Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа. – Мінск, 1997. – 16 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 35

  ББК 81.411.3 А50

  Алісіевіч, С. А.
  Перыяд у сучаснай беларускай літаратурнай мове (структурна-сінтаксічная арганізацыя і стылістычная функцыя)
  : аутарэф. дыс....канд. філал. навук : 10.02.01 / С. А. Алісіевіч ; НАН Беларусі. Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа ; навук. кіраўнік H. В. Гаурош. – Мн., 2005. – 19 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 36

  ББК 81.415.3-4 В67

  Волкава, Яўгенія Віталеўна
  Польска - беларускі слоўнік
  : звыш 40 000 слоў / Я. В. Волкава, В. Л. Авілава ; НАН Беларусі. Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа ; пад рэд. Г. А. Цыхуна. – Выд. 2. – Мінск : БелЭн, 2005. – 880 с. – ISBN 985-11-0317-9 : 31350р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 37

  ББК 81.411.3-4 С29

  Сельская гаспадарка
  : тэматычны слоўнік / НАН Беларусі. Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа ; навук. рэд.: В. М. Курцова, Л. П. Кунцэвіч ; склад.: В. Д. Астрэйка [и др.]. – Мінск : Беларуская навука, 2010. – 527 с. – ISBN 978-985-08-1230-8 : 26232р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 38

  ББК 81.411.3 Л97

  Лясовіч, С. М.
  Сістэма колераабазначэння ў мове твораў Уладзіміра Караткевіча : структурна-семантычны, функцыянальны і кагнітыўны аспекты
  : аўтарэф. дыс. ... канд. філал. навук : 10.02.01 / С. М. Лясовіч ; НАН Беларусі. Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа. – Мінск, 2006. – 21 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 39

  ББК 81.411.3 С13

  Савіцкая, Ірына Уладзіміраўна
  Складаныя сказы з рознымі відамі сувязі ў сучаснай беларускай літаратурнай мове
  : Аўтарэф. дыс....канд. філалаг. навук: 10.02.01 / І. У. Савіцкая ; НАН Беларусі. Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа. – Мн., 2003. – 20 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 40

  ББК 81.411.3-4 С48

  Слоўнік асабовых уласных імен
  / НАН Беларусі. Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа ; навук. рэд. А. А. Лукашанец ; уклад. М. Р. Суднік. – 2-е выд., выпр. і дапрац. – Мінск : Беларуская навука, 2005. – 176 с. – ISBN 985-08-0648-6 : 5460р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения


<<<123456>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека