Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 7
 • 1

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) Б43

  Беларусь у кантэксце еўрапейскай гісторыі: асоба, грамадства, дзяржава
  : зб. навук. арт., прысвеч. 80-годдзю Гродзен. дзярж. ун-та імя Янкі Купалы і 65-годдзю гіст. адукацыі ў Гродзен. дзярж. ун-це імя Янкі Купалы : у 2 ч. Ч. 1 / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; гал. рэд.: А. А. Каваленя, І. Ф. Кітурка ; рэдкал.: В. В. Даніловіч [і інш.]. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2019. – 424 с. – ISBN 978-985-582-318-7 : 18,14р., 3экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 2

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) Б43

  Беларусь у кантэксце еўрапейскай гісторыі: асоба, грамадства, дзяржава
  : зб. навук. арт., прысвеч. 80-годдзю Гродзен. дзярж. ун-та імя Янкі Купалы і 65-годдзю гіст. адукацыі ў Гродзен. дзярж. ун-це імя Янкі Купалы : у 2 ч. Ч. 2 / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; гал. рэд.: А. А. Каваленя, І. Ф. Кітурка ; рэдкал.: В. В. Даніловіч [и др.]. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2019. – 344 с. – ISBN 978-985-582-319-4 : 17,9р., 3экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 3

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) Б43

  Беларусь у кантэксце еўрапейскай гісторыі: асоба, грамадства, дзяржава
  : зборнік навуковых артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; гал. рэд.: А. А. Каваленя, І. Ф. Кітурка ; рэдкал.: В. Л. Лакіза [і інш.]. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2021. – 444 с. – ISBN 978-985-582-457-3 : 36,59р., 3экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 4

  полный текст

  ББК 87.

  Роўба, Яўгеній Аляксеевіч
  Рэктар і Чалавек (да 100-годдзя з дня нараджэння Дзмітрыя Спірыдонавіча Маркоўскага)
  / Я. А. Роўба, С. А. Габрусевіч, А. М. Нечухрын // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя і археалогія. Філасофія. Паліталогія. – 2013. – № 1(144). – С. 155-157. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 5

  полный текст

  ББК 63.

  Настаўнік, педагог, вучоны. Да 70-годдзя з дня нараджэння І.П.Крэня
  / А. М. Нечухрын [і інш.] // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. – 2007. – № 1. – С. 3-6. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 6

  ББК 63.3(0)31 М54

  Метадычныя указанні да семінарскіх заняткау па гісторыі статажытнага Усходу для студ. спец.0506-" Гісторыя"
  : метод. указания / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; склад.: А. М. Нечухрын, М. У. Марцён. – Гродна : ГрДУ, 1995. – 20 с. – 4300р. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 7

  ББК 63.3(2Б) Э91

  Этнасацыяльныя і палітычныя працэсы ў заходнім рэгіёне Беларусі ў 1921-1939 г.
  / А. М. Нечухрын [і інш.] // Этнасацыяльныя і культурныя працэсы ў заходнім рэгіёне Беларусі: гісторыя і сучаснасць : матэрыялы рэсп. навуковай канф. 5-6 снежня 1997 г. Гродна / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; адказны рэд. I.П. Крэнь. – Гродна : 1998. – С. 74-88. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения


Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека