Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 5
 • 1

  ББК 63.(4Беи)

  Паўлоўская, Г. Г.
  Хроніка кляштара кармелітаў босых гаспадарскага месца Гародні як Silva rerum Conventus Grodnensis
  / Г. Г. Паўлоўская // Веснік ГрДУ імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. – 2009. – № 1. – С. 35-40. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 2

  ББК 83.

  Паўлоўская, Г. Г.
  Чалавек і лес у эпічных творах Гамера і Вергілія
  / Г. Г. Паўлоўская // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.А. Куляшова. – 2003. – № 2-3. – С. 118-124. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 3

  полный текст

  ББК 83.3(0) В40

  Паўлоўская, Г. Г.
  Вывучэнне антычнасці як элемент нацыянальнай самаідэнтыфікацыі (на прыкладзе Беларусі і Польшчы)
  / Г. Г. Паўлоўская // Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе. Проблемы теоретической и исторической поэтики: В 2 ч. Ч.2 : Материалы Х Международной научной конференции. 19-21 сентября 2004 г. г. Гродно / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; отв. ред. А. С. Смирнов, Т. Е. Автухович. – Гродно : ГрГУ, 2005. – С. 284-289. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 4

  полный текст

  ББК 63.1(4Беі) П21

  Паўлоўская, Г. Г.
  Гродзенскія кляштарныя хронікі як крыніца па гісторыі Гродна другой паловы XVII - XVIII ст.
  : аўтарэф. дыс. ... канд. гіст. навук : 07.00.09 / Г. Г. Паўлоўская ; Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна, 2012. – 23 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 5

  ББК 63.1(4Беі) П21

  Паўлоўская, Г. Г.
  Гродзенскія кляштарныя хронікі як крыніца па гісторыя Гродна другой паловы XVII - XVIII ст.
  : дыс. ... канд. гіст. навук : 07.00.09 / Г. Г. Паўлоўская ; Дзяржаўная навуковая ўстанова "Ін-т гісторыі НАН Беларусі". – Мінск, 2011. – 152 с., 1экз. 

  Диссертация


  Добавить в корзинуМеста хранения


Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека