Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 7
 • 1

  полный текст

  ББК 330:005(082) Э40

  Бедратдзінава, Алена Мікалаеўна
  Лічбавая эканоміка як патэнцыял інавацыйнага развіцця Рэспублікі Беларусь
  / А. М. Бедратдзінава, М. А. Пятрова ; науч. рук. А. М. Бедратдзінава // Экономика и управление XXI века : сб. науч. статей по материалам XVI Международной научной конференции студентов, магистрантов, аспирантов НИРС ФЭУ-2021 / ГрГУ им. Янки Купалы ; гл. ред. М. Е. Карпицкая ; редкол.: М. Е. Карпицкая [и др.]. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2021. – С. 481-485. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 2

  полный текст

  ББК 80. Ф51

  Пятрова, Маргарыта Аляксандраўна
  Паэтыка пейзажу ў аповесці Васіля Быкава «Жураўліны крык»
  / М. А. Пятрова, С. М. Тарасава // Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны: матэрыялы і даследаванні : зборнік навуковых артыкулаў. Вып. 9. Да 75-годдзя Гродзенскай вобласці / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы", Кафедра беларускай філалогіі ; гал. рэд.: Ж. С. Сіплівеня, Р. К. Казлоўскі ; рэдкал.: А. С. Садоўская [і інш.]. – Гродна : ЮрСаПринт, 2020. – С. 138-144. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 3

  полный текст

  ББК 74.48 Н34

  Пятрова, Маргарыта Аляксандраўна
  Структурныя тыпы і мадэлі фразеалагізмаў са значэннем асобы (на матэрыяле «Фразеалагічнага слоўніка мовы твораў Якуба Коласа»)
  / М. А. Пятрова ; науч. рук. А. С. Садоўская // Наука - 2021 : сборник научных статей / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; гл. ред. Ю. Я. Романовский ; зам. гл. ред. А. С. Горный ; редкол.: Т. Г. Барановская [и др.]. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2021. – С. 238-241. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 4

  полный текст

  ББК 83.3(4Беи) І18

  Пятрова, Маргарыта Аляксандраўна
  Стылістычныя функцыі фразеалагізмаў у мове рамана І.П. Шамякіна "Сэрца на далоні"
  / М. А. Пятрова // Іван Шамякін – пісьменнік, акадэмік, грамадскі дзеяч. Да 100-годдзя з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі Івана Шамякіна : матэрыялы адкрытага навук.-практ. семінара, Мінск, 18 лют. 2021 г. / гал. рэд. Т. І. Шамякіна ; рэдкал. А. І. Бельскі [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2021. – С. 115-121. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 5

  полный текст

  ББК 74.48 Н34

  Пятрова, Маргарыта Аляксандраўна
  Фразеалагізмы на на старонках сучасных перыядычных выданняў: семантычны аспект
  / М. А. Пятрова ; навук. кіраўнік А. С. Садоўская // Наука - 2022 : сборник научных статей / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; гл. ред. А. Ф. Проневич ; зам. гл. ред. А. С. Горный ; редкол.: Т. Г. Барановская [и др.]. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2022. – С. 364-366. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 6

  полный текст

  ББК 81'1:37 А59

  Пятрова, Маргарыта Аляксандраўна
  Фразеалагізмы са значэннем асобы ў мове твораў Якуба Коласа
  / М. А. Пятрова ; навук. кіраўнік А. С. Садоўская // Альфа-2021 : сб. науч. ст. V Междунар. науч.-практ. интернет-конференции молодых исследователей / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; отв. ред. И. Н. Кавинкина ; редкол.: И. Н. Кавинкина [и др.]. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2021. – С. 235-239. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 7

  полный текст

  ББК 63. Э90

  Пятрова, Маргарыта Аляксандраўна
  Хамерштайн - трагедыя маёй сям`і
  / М. А. Пятрова ; науч. рук. С. Г. Ляскевіч // Этих дней не смолкнет слава : сб. материалов VI Респуб. студ. военн.-науч. конф., посвящ. Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 3 мая 2021 г. / отв. ред. В. А. Новоселецкий. – Гродно : ГрГМУ, 2021. – С. 191-193. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека