Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 53
 • 1

  полный текст

  ББК 74.268.3Беі А43

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Аб арфаграфічным разнабоі ў слоўніках
  / І. В. Піваварчык, М. А. Якалцэвіч // Актуальныя праблемы выкладання мовы і літаратуры ў сярэдняй і вышэйшай школе : Матэрыялы рэспубліканскай навуковай канф., 16 красавіка 2004 года., г.Гродна / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. І. У. Каяла. – Гродна : ГрДУ, 2004. – С. 60-66. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 2

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Асаблівасці намінацыі культавых пабудоў Гродзенскай вобласці
  / І. В. Піваварчык // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зборнік навуковых прац, прысвечаны 140-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; гал. рэд. А. С. Садоўская ; рэдкал.: Т. А. Аляшкевіч [и др.]. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2021. – С. 188-193. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 3

  полный текст

  ББК 81. Н36

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Асаблівасці савецкай рэкламы 1960-1980-х гг. (на прыкладзе газеты "Астравецкая праўда")
  / І. В. Піваварчык // Нацыянальна-культурны кампанент у лiтаратурнай і дыялектнай мове : зборнік навуковых артыкулаў. – Брэст : БрДУ імя А. С. Пушкіна, 2021. – С. 153-156. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 4

  полный текст

  ББК 60. І74

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Асаблівасці этыкетных жанраў публітыстычнага рэлігійнага дыскурса
  / І. В. Піваварчык // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф., м. Киів, 15 травня 2018 р. – Кіів : КНУКіМ, 2018. – С. 47-49. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 5

  ББК 82.3(4Бел.)-41 Д18

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Беларускае вяселле: Абрад. Зычэнні. Тосты. Прыказкі. Фразеалагізмы
  : на матэрыяле Гродзеншчыны / М. А. Даніловіч, Н. К. Памецька, І. В. Піваварчык. – Гродна : Таварыства беларускай мовы, 2000. – 136 с. – 400р., 11экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 6

  полный текст

  ББК 60. С69

  Мінчук, Іна Іванаўна
  Беларуская мова на старонках раённых выданняў Гродзенскай вобласці: актуальныя пытанні
  / І. І. Мінчук, І. В. Піваварчык // Социальные, культурные и коммуникативные практики в динамике общественного развития : сборник научных статей / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; гл. ред. Т. А. Пивоварчик ; редкол.: В. А. Белозорович [и др.]. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2020. – С. 248-251. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 7

  полный текст

  ББК 81.411.3 Б43

  Беларуская мова. Прафесійная лексіка
  : дапаможнік па аднайменнаму курсу для студэнтай усіх спецыяльнасцей / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; аўт.-склад.: І. В. Піваварчык, А. С. Садоўская, В. В. Маршэўская. – Гродна : ГрДУ, 2006. – 84 с. – ISBN 985-417-772-6 : 2200р., 347экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 8

  полный текст

  81. П32

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Беларуская мова (прафесійная лексіка)
  [Электронный ресурс] : электрон.вучэбна-метад.комплекс для студэнтаў усіх спецыяльнасцей / І. В. Піваварчык. – Электрон., тэкст. даныя і праграмы (46 Мб). – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2014. – 1 электрон. апт. дыск (CD-ROM). – Режим доступа: https://elib.grsu.by/doc/26853. – 2014-264. – 4141404407. 

  Электронное издание


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 9

  полный текст

  ББК 63. Г72

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Біблейская тапанімія ў беларускім магічным фальклоры
  / І. В. Піваварчык // Государства Центральной и Восточной Европы в исторической перспективе. Вып. 2: в 2 ч. Ч. 1 : сб. науч. ст. по материалам II Междунар. науч.-конф., Пинск, 24–25 ноября 2017 г. – Пинск : ПГУ, 2017. – С. 59-62. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 10

  полный текст

  ББК 83.

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Намітка ў нацыянальнай карціне свету: функцыі і семантыка
  / І. В. Піваварчык // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія і сацыялогія. Культуралогія. Мастацтвазнаўства. Педагогіка. Псіх. – 2003. – № 3. – С. 145-154. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 11

  полный текст

  ББК 81.41 Ф42

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Вяселле на Гродзеншчыне: сінтэз польскага і беларускага
  / І. В. Піваварчык // Феномен памежжа. Славянскія мовы, літаратуры і культуры: этнас у святле гісторыі і сучаснасці : зб. навук. прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: А. І. Білюценка, Я. Панькоў, С.Ф. Мусіенка. – Гродна : ГрДУ, 2009. – С. 314-320. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 12

  полный текст

  ББК 80. Ф51

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Гідранімія Гродзеншчыны ў "Материалах..." П.О.Баброўскага
  / І. В. Піваварчык // Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны : (матэрыялы і даследаванні) : зборнік навуковых артыкулоў. Вып. 2 / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. М. А. Даніловіч ; рэдкал.: М. А. Даніловіч [і інш.]. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2013. – С. 85-90. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 13

  полный текст

  ББК 81.411.3 А43

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Да пытання аб класіфікацыі памылак у пісьмовай мове
  / І. В. Піваварчык // Актуальныя праблемы мовазнаўства (да 80-годдзя І.Я. Лепешава) : Матэрыялы Міжнар. навук. канф., 28 кастр. 2004 г., Гродна, Рэспубліка Беларусь / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. Т. І. Тамашэвіч. – Гродна : ГрДУ, 2004. – С. 281-285. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 14

  полный текст

  ББК 80. Ф51

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Два лёсы, дзве творчасці: Максім Багдановіч і Лейб Найдус
  / І. В. Піваварчык, С. М. Тарасава // Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны (матэрыялы і даследаванні) : зб. навук. арт. (да 100-годдзя з дня нараджэння Максіма Танка) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ЮрСаПринт, 2012. – С. 30-34. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 15

  полный текст

  Дзелавая камунікацыя
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-23 01 07 Інфармацыя і камунікацыя / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Утв. 28.12.16. – 2016. – УД-2016_ФИКТ_д/о-366. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 16

  полный текст

  ББК 82.

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  "Ідзе маладая, як сонца...": знакава-сімвалічны аналіз вясельнага ўбрання
  / І. В. Піваварчык // Роднае слова. – 2002. – № 5. – С. 29-32. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 17

  ББК 74. К19

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Інтэрдысцыплінарныя метады ў вывучэнні фальклору і вуснай гісторыі
  / І. В. Піваварчык // Канцэптуальныя падыходы да рэалізацыі філалагічнай адукацыі ў школе і ВНУ : матэрыялы Рэсп. навук.-практ. канф., прысвеч. 80-годдзю праф. Зарэцкай (Ляшук) Веры Якаўлеўны, Брэст, 14 лістапада. 2013 г. – Брэст : БрДУ імя А. С. Пушкіна, 2015. – С. 187-190. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 18

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Камунікатыўныя стратэгіі самаідэнтыфікацыі ў канфесійным інтэрнэт-дыскурсе
  / І. В. Піваварчык // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зборнік навуковых прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; гал. рэд. А. С. Садоўская ; рэдкал.: М. А. Даніловіч [і інш.]. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2019. – С. 254-259. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 19

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Канцэпт "дзявочая прыгажосць" у наіўнай карціне свету беларусаў
  / І. В. Піваварчык // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : матэрыялы навук. канф., Гродна, 24 кастрычніка 2003 г. / Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсітэт iмя Янкі Купалы ; рэд. рада: У. I. Каяла, П. У. Сцяцко, Т. І. Тамашэвіч. – Гродна : ГрДУ, 2003. – С. 363-369. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 20

  полный текст

  ББК 81.411.3 К78

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Каштоўнасныя арыенціры савецкай рэкламы (на матэрыяле газеты «Астравецкая праўда» за 1960–1990 гады)
  / І. В. Піваварчык // Краявіды роднай мовы. Вып. 2 : зб. навук. арт. (памяці прафесара І.Я. Лепешава) / Мін-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. В. Л. Варановiч ; рэд. кал.: В. Л. Варановiч, М. А. Даніловіч, А. С. Садоўская. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2017. – С. 102-106. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 21

  полный текст

  ББК 81.411.3 Г77

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Лексіка-семантычная група "шлюбнае ўбранне маладой" (этналінгвістычнае апісанне)
  / І. В. Піваварчык // Грані роднага слова : зб. мовазнаўчых навук. артыкулаў (да 80-годдзя прафесара П.У. Сцяцко) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: М. А. Даніловіч [і інш.]. – Гродна : ГрДУ, 2010. – С. 221-227. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 22

  полный текст

  ББК 81.0 С48

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Лексічнае выражэнне паняцця "вянок" у слоўніках і народнай культуры
  / І. В. Піваварчык // Слово и словарь = Vocabulum et vocabularium : сб. науч. тр. по лексикографии / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; отв. ред.: И. А. Усаченко, Л. В. Рычкова. – Гродно : ГрГУ, 2009. – С. 117-119. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 23

  полный текст

  ББК 81.

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Лінгвакраязнаўчае вывучэнне Гродзеншчыны.- Рэц. на кн.: Даніловіч М. Лінгвістычнае краязнаўства Гродзеншчыны.- Гродна: ГрДУ, 2008.- 227 с.
  / І. В. Піваварчык // Роднае слова. – 2009. – № 3. – С. 52. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 24

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Матыў плачу ў творчасці Янкі Купалы
  / І. В. Піваварчык // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: У. I. Каяла, І. В. Жук. – Гродна : ГрДУ, 2009. – С. 128-131. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 25

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) P80

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Медыцынская рэклама ў беларускамоўных і польскамоўных выданнях пачатку XX ст.
  / І. В. Піваварчык // Polsko-bialoruskie zwiazki jezykowe, literackie, historyczne i kulturowe = Польска-беларускія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі. T. XVIII : materialy XXV Miedzynarodowej Konferencji Naukowej "Droga ku wzajemnosci". Bialystok 18-19 X 2019 = Матэрыялы XXV Міжнароднай навуковай канферэнцыі "Шлях да ўзаемнасці", Беласток, 18-19 X 2019 / Katedra filologii bialoruskiej un-tu w Bialymstoku, Grodzienski Panstwowy un-t im. J.Kupaly ; pod red. B. Siegienia. – Bialystok : 2019. – С. 231-237. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


123>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека