Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 53
 • 21

  полный текст

  ББК 81.411.3 Г77

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Лексіка-семантычная група "шлюбнае ўбранне маладой" (этналінгвістычнае апісанне)
  / І. В. Піваварчык // Грані роднага слова : зб. мовазнаўчых навук. артыкулаў (да 80-годдзя прафесара П.У. Сцяцко) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: М. А. Даніловіч [і інш.]. – Гродна : ГрДУ, 2010. – С. 221-227. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 22

  полный текст

  ББК 81.0 С48

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Лексічнае выражэнне паняцця "вянок" у слоўніках і народнай культуры
  / І. В. Піваварчык // Слово и словарь = Vocabulum et vocabularium : сб. науч. тр. по лексикографии / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; отв. ред.: И. А. Усаченко, Л. В. Рычкова. – Гродно : ГрГУ, 2009. – С. 117-119. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 23

  полный текст

  ББК 81.

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Лінгвакраязнаўчае вывучэнне Гродзеншчыны.- Рэц. на кн.: Даніловіч М. Лінгвістычнае краязнаўства Гродзеншчыны.- Гродна: ГрДУ, 2008.- 227 с.
  / І. В. Піваварчык // Роднае слова. – 2009. – № 3. – С. 52. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 24

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Матыў плачу ў творчасці Янкі Купалы
  / І. В. Піваварчык // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: У. I. Каяла, І. В. Жук. – Гродна : ГрДУ, 2009. – С. 128-131. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 25

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) P80

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Медыцынская рэклама ў беларускамоўных і польскамоўных выданнях пачатку XX ст.
  / І. В. Піваварчык // Polsko-bialoruskie zwiazki jezykowe, literackie, historyczne i kulturowe = Польска-беларускія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі. T. XVIII : materialy XXV Miedzynarodowej Konferencji Naukowej "Droga ku wzajemnosci". Bialystok 18-19 X 2019 = Матэрыялы XXV Міжнароднай навуковай канферэнцыі "Шлях да ўзаемнасці", Беласток, 18-19 X 2019 / Katedra filologii bialoruskiej un-tu w Bialymstoku, Grodzienski Panstwowy un-t im. J.Kupaly ; pod red. B. Siegienia. – Bialystok : 2019. – С. 231-237. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 26

  полный текст

  ББК 80. Ф51

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Мікратапонімы вёскі Танявічы Шчучынскага раёна
  / І. В. Піваварчык // Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны (матэрыялы і даследаванні) : зб. навук. арт. (да 100-годдзя з дня нараджэння Максіма Танка) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ЮрСаПринт, 2012. – С. 122-125. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 27

  полный текст

  ББК 80. Ф51

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Мікратапонімы Падлабенскага сельскага Савета
  / І. В. Піваварчык // Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны : (матэрыялы і даследаванні) : зборнік навуковых артыкулаў. Вып. 3. Да 110-годдзя з дня нараджэння Т.Ф. Сцяшковіч / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: М. А. Даніловіч [і інш.]. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2014. – С. 114-120. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 28

  полный текст

  ББК 82. Ф19

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Міфалагема "жывая вада" ў рэкламным тэксце газеты "Наша Ніва"
  / І. В. Піваварчык // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі : зборнік навуковых артыкулаў. Вып. 15 / пад навук. рэд.: Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка ; рэдкал.: В. П. Рагойша [и др.]. – Мінск : РІВШ, 2019. – С. 70-79. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 29

  полный текст

  ББК 81.411.3 К78

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Назвы каталіцкіх храмаў як аб'ект анамастычнага даследавання
  / І. В. Піваварчык // Краявіды роднай мовы : зб. мовазнаўч. навук. арт. (памяці прафесара І.Я. Лепешава) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. М. А. Даніловіч ; рэд. кал.: М. А. Даніловіч [і інш.]. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2014. – С. 181-186. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 30

  полный текст

  ББК 81.411.3 П32

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Намінацыі беларускага вясельна-абрадавага жаночага касцюма (этналінгвістычная характарыстыка)
  : Аўтарэф. дыс....канд. філалаг. навук: 10.02.01 / І. В. Піваварчык. – Гомель, 2002. – 19 с., 2экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<123456>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека