Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 53
 • 11

  полный текст

  ББК 81.41 Ф42

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Вяселле на Гродзеншчыне: сінтэз польскага і беларускага
  / І. В. Піваварчык // Феномен памежжа. Славянскія мовы, літаратуры і культуры: этнас у святле гісторыі і сучаснасці : зб. навук. прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: А. І. Білюценка, Я. Панькоў, С.Ф. Мусіенка. – Гродна : ГрДУ, 2009. – С. 314-320. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 12

  полный текст

  ББК 80. Ф51

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Гідранімія Гродзеншчыны ў "Материалах..." П.О.Баброўскага
  / І. В. Піваварчык // Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны : (матэрыялы і даследаванні) : зборнік навуковых артыкулоў. Вып. 2 / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. М. А. Даніловіч ; рэдкал.: М. А. Даніловіч [і інш.]. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2013. – С. 85-90. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 13

  полный текст

  ББК 81.411.3 А43

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Да пытання аб класіфікацыі памылак у пісьмовай мове
  / І. В. Піваварчык // Актуальныя праблемы мовазнаўства (да 80-годдзя І.Я. Лепешава) : Матэрыялы Міжнар. навук. канф., 28 кастр. 2004 г., Гродна, Рэспубліка Беларусь / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. Т. І. Тамашэвіч. – Гродна : ГрДУ, 2004. – С. 281-285. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 14

  полный текст

  ББК 80. Ф51

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Два лёсы, дзве творчасці: Максім Багдановіч і Лейб Найдус
  / І. В. Піваварчык, С. М. Тарасава // Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны (матэрыялы і даследаванні) : зб. навук. арт. (да 100-годдзя з дня нараджэння Максіма Танка) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ЮрСаПринт, 2012. – С. 30-34. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 15

  полный текст

  Дзелавая камунікацыя
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-23 01 07 Інфармацыя і камунікацыя / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Утв. 28.12.16. – 2016. – УД-2016_ФИКТ_д/о-366. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 16

  полный текст

  ББК 82.

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  "Ідзе маладая, як сонца...": знакава-сімвалічны аналіз вясельнага ўбрання
  / І. В. Піваварчык // Роднае слова. – 2002. – № 5. – С. 29-32. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 17

  ББК 74. К19

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Інтэрдысцыплінарныя метады ў вывучэнні фальклору і вуснай гісторыі
  / І. В. Піваварчык // Канцэптуальныя падыходы да рэалізацыі філалагічнай адукацыі ў школе і ВНУ : матэрыялы Рэсп. навук.-практ. канф., прысвеч. 80-годдзю праф. Зарэцкай (Ляшук) Веры Якаўлеўны, Брэст, 14 лістапада. 2013 г. – Брэст : БрДУ імя А. С. Пушкіна, 2015. – С. 187-190. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 18

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Камунікатыўныя стратэгіі самаідэнтыфікацыі ў канфесійным інтэрнэт-дыскурсе
  / І. В. Піваварчык // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зборнік навуковых прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; гал. рэд. А. С. Садоўская ; рэдкал.: М. А. Даніловіч [і інш.]. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2019. – С. 254-259. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 19

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Канцэпт "дзявочая прыгажосць" у наіўнай карціне свету беларусаў
  / І. В. Піваварчык // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : матэрыялы навук. канф., Гродна, 24 кастрычніка 2003 г. / Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсітэт iмя Янкі Купалы ; рэд. рада: У. I. Каяла, П. У. Сцяцко, Т. І. Тамашэвіч. – Гродна : ГрДУ, 2003. – С. 363-369. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 20

  полный текст

  ББК 81.411.3 К78

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Каштоўнасныя арыенціры савецкай рэкламы (на матэрыяле газеты «Астравецкая праўда» за 1960–1990 гады)
  / І. В. Піваварчык // Краявіды роднай мовы. Вып. 2 : зб. навук. арт. (памяці прафесара І.Я. Лепешава) / Мін-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. В. Л. Варановiч ; рэд. кал.: В. Л. Варановiч, М. А. Даніловіч, А. С. Садоўская. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2017. – С. 102-106. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<123456>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека