Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 53
 • 31

  полный текст

  ББК 81.411.3 А43

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Не славіцца красавіца, а хто каму наравіцца: лінгвакультурная характарыстыка канцэпта 'дзявочая прыгажосць'
  / І. В. Піваварчык // Актуальныя праблемы мовазнаўства : зборнік навуковых артыкулаў (да 90-годдзя прафесара Паўла Уладзіміравіча Сцяцко) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказ. рэд.: С. Г. Ляскевіч, А. І. Кавальчук ; рэд. кал.: С. Г. Ляскевіч [і інш.]. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2020. – С. 117-123. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 32

  полный текст

  ББК 74. К78

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Некаторыя аспекты развіцця даследчай дзейнасці вучняў
  / І. В. Піваварчык, М. А. Якалцэвіч // Краязнаўства як адзін з накірункаў вучэбна-выхаваўчай работы ў школе і ВНУ : матэрыялы Рэсп. навук. канф., Брэст, 28-29 сакавіка 2008 г. – Брэст : Альтернатива, 2008. – С. 181-186. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 33

  полный текст

  ББК 81.411.3 Б43

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Праблема загалоўнай літары ў рэлігійнай тэрміналогіі (на матэрыяле СМІ Гродзеншчыны)
  / І. В. Піваварчык // Беларуская мова ў супольнасці моў : зборнік навуковых артыкулаў (да 85-годдзя прафесара П.У. Сцяцко) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. А. І. Кавальчук ; рэдкал.: І. І. Бубновіч [і інш.]. – Гродна : ЮрСаПринт, 2015. – С. 256-262. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 34

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) Ш70

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Прынцыпы намінацый азёр Гродзеншчыны
  / І. В. Піваварчык // Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemnosci : матэрыялы XVIII Міжнар. навук. канф., Гродна, 15-16 лістапада 2012 г. / рэд. кал.: Я. Панькоў, І. Папоў, Э. С. Ярмусік. – Ліда : Лідская друкарня, 2014. – С. 86-88. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 35

  полный текст

  ББК 63. Г86

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Прычыны змены прозвішчаў жыхарамі Гродзенскай губерніі ў пачатку ХХ ст.
  / І. В. Піваварчык, С. А. Піваварчык // Гродненщина в историческом, экономическом и культурном развитии 1800 - 1921 гг. (к 210-летию образования Гродненской губернии) : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Гродно, 22 - 23 сентября 2011 г. / гл. ред. Г. А. Хацкевич. – Гродно : ГрГУ, 2012. – С. 261-266. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 36

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Рэалізацыя канцэпта "сэрца" ў моўнай сістэме і паэтычных тэкстах Я. Купалы
  / І. В. Піваварчык, М. А. Якалцэвіч // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэд. рада: С. А. Габрусевіч [і інш.]. – Гродна : ГрДУ, 2007. – С. 143-148. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 37

  полный текст

  ББК 83. A89

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Рэлігійная культура этнаканфесійнай электроннай камунікацыі
  / І. В. Піваварчык // Acta Albaruthenica. – 2018. – № 18. – С. 355-369. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 38

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) П53

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Рэпрэзентацыя канцэпта "грэх" у газетна-публіцыстычным дыскурсе
  / І. В. Піваварчык // Polsko-bialoruskie zwiazki jezykowe, literackie, historyczne i kulturowe = Польска-беларускія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі. T. XVIII : materialy XXIII Miedzynarodowej Konferencji Naukowej "Droga ku wzajemnosci". Bialystok 22-23 IX 2017 = Матэрыялы XXIII Міжнароднай навуковай канферэнцыі "Шлях да ўзаемнасці", Беласток, 22-23 IX 2017 / Katedra filologii bialoruskiej un-tu w Bialymstoku, Grodzienski Panstwowy un-t im. J.Kupaly ; pod red. B. Siegienia. – Bialystok : 2017. – С. 161-167. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 39

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. С48

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Рэпрэзентацыя лексемы СЭРЦА ў лірыцы Янкі Купалы
  / І. В. Піваварчык, М. А. Якалцэвіч // Слова класічная вышыня : (да 130-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа) : зб. навук. прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ЮрСаПринт, 2012. – С. 174-179. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 40

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. С48

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Рэпрэзентацыя лексемы СЭРЦА ў лірыцы Янкі Купалы
  / І. В. Піваварчык, М. А. Якалцэвіч // Слова класічная вышыня : (да 130-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа) : зб. навук. прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ЮрСаПринт, 2012. – С. 174-179. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<123456>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека