Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 53
 • 41

  полный текст

  ББК 81.0 С47

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Самаідэнтыфікацыя ў віртуальнай камунікацыі (на прыкладзе каментарыяў да рэлігійных тэкстаў)
  / І. В. Піваварчык // Славянский мир и национальная речевая культура в современной коммуникации : сборник научных трудов / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; гл. ред. М. И. Конюшкевич ; ред. кол.: М. И. Конюшкевич [и др.]. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2018. – С. 146-148. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 42

  полный текст

  ББК 81.0 С47

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Семантыка назваў водных локусаў у беларускіх магічных тэкстах
  / І. В. Піваварчык // Славянский мир и национальная речевая культура в современной коммуникации. В 2 ч. Ч. 2 : сб. науч. ст., посвящ. 160-летию со дня рождения академика Е.Ф. Карского, 80-летию филол. фак. Гродненского гос. ун-та имени Янки Купалы и 80-летию Гродненского гос. ун-та имени Янки Купалы / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; гл. ред. Т. А. Пивоварчик ; редкол.: А. А. Булгакова [и др.]. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2020. – С. 305-310. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 43

  полный текст

  ББК 81.41 С47

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Семантыка слова чапец у вясельнай абраднасці
  / І. В. Піваварчык // Славянскія мовы, літаратуры і культуры: этнас у святле гісторыі і сучаснасці : Зб. навук. прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; пад рэд. С.Ф. Мусіенка. – Гродна : ГрДУ, 2003. – С. 217-221. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 44

  полный текст

  ББК 81.41 С48

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Славянская этналінгвістыка: праблемы і перспектывы
  / І. В. Піваварчык // Словообразование и номинативная деривация в славянских языках : Материалы VIII Международной научной конференции. 15 - 16 апреля 2003 г. Гродно / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; отв. ред.: А. В. Никитевич, С. А. Емельянова. – Гродно : ГрГУ, 2003. – С. 378-381. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 45

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Спецыфіка рэлігійнай камунікацыі
  / І. В. Піваварчык // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зборнік навуковых прац : да 135-годдзя з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Янкі Купалы / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказ. рэд.: А. С. Садоўская ; рэд. рада: М. А. Даніловіч, Д. М. Лебядзевіч, А. Э. Сабуць. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2017. – С. 288-291. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 46

  полный текст

  ББК 81.02 С48

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Структурна-семантычны аналіз групы словаў з агульнай семай 'стужка, што ўплятаюць у косы'
  / І. В. Піваварчык // Словообразование и номинативная деривация в славянских языках: в 2 ч. Ч. 1 : материалы VI Международной научной конференции, 28-29 мая 1998 г. / Гродненский гос. ун-т им. Янки Купалы ; отв. ред. С. А. Емельянова. – Гродно : 1998. – С. 191-195. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 47

  полный текст

  ББК 81.0 С48

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Структурна-семантычны аналіз і лексікаграфічнае прадстаўленне справавых лістоў як жанравай разнавіднасці афіцыйна-справавога стылю
  / І. В. Піваварчык // Слово и словарь = Vocabulum et vocabularium : сборник науч. трудов по лексикографии / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; отв. ред. Л. В. Рычкова. – Гродно : ГрГУ, 2005. – С. 173-175. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 48

  полный текст

  ББК 81.0 С47

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Традыцыйная беларуская культура ў сучасным рэкламным тэксце
  / І. В. Піваварчык // Славянский мир и национальная речевая культура в современной коммуникации: к 155-летию со дня рождения академика Евфимия Фёдоровича Карского : сборник научных трудов / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; гл. ред. М. И. Конюшкевич ; ред. кол.: М. И. Конюшкевич, Т. А. Пивоварчик, И. И. Минчук. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2016. – С. 222-229. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 49

  полный текст

  ББК 72.3 Л75

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Хрысціянскія айконімы ў тапаніміцы Гродзеншчыны
  / І. В. Піваварчык // М.В. Ломоносов в истории науки, культуры, университетского образования : материалы Международной научной конференции (Гродно,15-16 декабря 2011 г.) / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; гл. ред. А. В. Никитевич. – Гродно : ГрГУ, 2013. – С. 237-239. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 50

  полный текст

  ББК 83.

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  "Шануйце, хлопцы, вяночак маладых дзявочак": шлюбны вянок у наіўнай карціне свету беларусаў
  / І. В. Піваварчык // Роднае слова. – 2004. – № 6. – С. 31-34. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<123456>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека