Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 53
  • 1

    полный текст

    ББК 74.268.3Беі А43

    Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
    Аб арфаграфічным разнабоі ў слоўніках
    / І. В. Піваварчык, М. А. Якалцэвіч // Актуальныя праблемы выкладання мовы і літаратуры ў сярэдняй і вышэйшай школе : Матэрыялы рэспубліканскай навуковай канф., 16 красавіка 2004 года., г.Гродна / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. І. У. Каяла. – Гродна : ГрДУ, 2004. – С. 60-66. 

    Статья


    Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
  • 2

    полный текст

    ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

    Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
    Асаблівасці намінацыі культавых пабудоў Гродзенскай вобласці
    / І. В. Піваварчык // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зборнік навуковых прац, прысвечаны 140-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; гал. рэд. А. С. Садоўская ; рэдкал.: Т. А. Аляшкевіч [и др.]. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2021. – С. 188-193. 

    Статья


    Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
  • 3

    полный текст

    ББК 81. Н36

    Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
    Асаблівасці савецкай рэкламы 1960-1980-х гг. (на прыкладзе газеты "Астравецкая праўда")
    / І. В. Піваварчык // Нацыянальна-культурны кампанент у лiтаратурнай і дыялектнай мове : зборнік навуковых артыкулаў. – Брэст : БрДУ імя А. С. Пушкіна, 2021. – С. 153-156. 

    Статья


    Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
  • 4

    полный текст

    ББК 60. І74

    Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
    Асаблівасці этыкетных жанраў публітыстычнага рэлігійнага дыскурса
    / І. В. Піваварчык // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф., м. Киів, 15 травня 2018 р. – Кіів : КНУКіМ, 2018. – С. 47-49. 

    Статья


    Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
  • 5

    ББК 82.3(4Бел.)-41 Д18

    Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
    Беларускае вяселле: Абрад. Зычэнні. Тосты. Прыказкі. Фразеалагізмы
    : на матэрыяле Гродзеншчыны / М. А. Даніловіч, Н. К. Памецька, І. В. Піваварчык. – Гродна : Таварыства беларускай мовы, 2000. – 136 с. – 400р., 11экз. 

    Книга


    Добавить в корзинуМеста хранения
  • 6

    полный текст

    ББК 60. С69

    Мінчук, Іна Іванаўна
    Беларуская мова на старонках раённых выданняў Гродзенскай вобласці: актуальныя пытанні
    / І. І. Мінчук, І. В. Піваварчык // Социальные, культурные и коммуникативные практики в динамике общественного развития : сборник научных статей / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; гл. ред. Т. А. Пивоварчик ; редкол.: В. А. Белозорович [и др.]. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2020. – С. 248-251. 

    Статья


    Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
  • 7

    полный текст

    ББК 81.411.3 Б43

    Беларуская мова. Прафесійная лексіка
    : дапаможнік па аднайменнаму курсу для студэнтай усіх спецыяльнасцей / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; аўт.-склад.: І. В. Піваварчык, А. С. Садоўская, В. В. Маршэўская. – Гродна : ГрДУ, 2006. – 84 с. – ISBN 985-417-772-6 : 2200р., 347экз. 

    Книга


    Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
  • 8

    полный текст

    ББК 81. П32

    Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
    Беларуская мова (прафесійная лексіка)
    [Электрон.ресурс] : электрон.учебно-метод.комплекс для студентов всех специальностей / І. В. Піваварчык. – Электрон.текст.дан. и прогр. (46 Мб). – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2014. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Режим доступа: https://elib.grsu.by/doc/26853. – 2014-264. – 4141404407. 

    Электронное издание


    Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
  • 9

    полный текст

    ББК 63. Г72

    Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
    Біблейская тапанімія ў беларускім магічным фальклоры
    / І. В. Піваварчык // Государства Центральной и Восточной Европы в исторической перспективе. Вып. 2: в 2 ч. Ч. 1 : сб. науч. ст. по материалам II Междунар. науч.-конф., Пинск, 24–25 ноября 2017 г. – Пинск : ПГУ, 2017. – С. 59-62. 

    Статья


    Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
  • 10

    полный текст

    ББК 83.

    Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
    Намітка ў нацыянальнай карціне свету: функцыі і семантыка
    / І. В. Піваварчык // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія і сацыялогія. Культуралогія. Мастацтвазнаўства. Педагогіка. Псіх. – 2003. – № 3. – С. 145-154. 

    Статья


    Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


123456>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека