Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 26
 • 1

  полный текст

  ББК 81.02 В74

  Піваварчык, Тамара Анатольеўна
  Аб некаторых этнакультурных асаблівасцях беларускай маўленча-этыкетнай сітуацыі просьбы
  / Т. А. Піваварчык // Вопросы функциональной грамматики : сборник науч. трудов. Вып. 3. – Гродно : 2000. – С. 155-163. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 2

  полный текст

  ББК 81. Н36

  Піваварчык, Тамара Анатольеўна
  Адрасатыўныя прэдыкаты ветлівасці ў формулах беларускага маўленчага этыкету
  / Т. А. Піваварчык // Нацыянальна-культурны кампанент у лiтаратурнай і дыялектнай мове : зборнік навуковых артыкулаў. – Брэст : БрДУ імя А. С. Пушкіна, 2021. – С. 157-160. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 3

  полный текст

  ББК 81. Б43

  Піваварчык, Тамара Анатольеўна
  Беларуская мова на старонках раённых газет ва ўмовах беларуска-рускага медыйнага білінгвізму
  / Т. А. Піваварчык // Беларуская мова ў ХХІ стагоддзі: асноўныя тэндэнцыі развіцця (да 80-годдзя акадэміка А.І. Падлужнага) : зборнік матэрыялаў Міжнароднай навуковай канферэнцыi, Мінск, 28–29 кастрычніка 2015 г. – Мінск : Права і эканоміка, 2015. – С. 280-385. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 4

  полный текст

  ББК 81.

  Піваварчык, Тамара Анатольеўна
  Бог і людзі як фактар трэціх асоб у персаналізацыйнай структуры беларускіх маўленчаэтыкетных сітуацый
  / Т. А. Піваварчык // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія і сацыялогія. Культуралогія. Мастацтвазнаўства. Педагогіка. Псіх. – 2000. – № 3. – С. 139-145. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 5

  полный текст

  ББК 81.

  Піваварчык, Тамара Анатольеўна
  "Братка беларус..." роднай мовы чулыя і ветлівыя словы
  / Т. А. Піваварчык // Роднае слова. – 2002. – № 9. – С. 39-41. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 6

  полный текст

  Гісторыя журналістыкі Гродзеншчыны
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-23 01 08-01 01 Перыядычны друк / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 23.06.16. – 2016. – УД-2016_ФИКТ_д/о-253. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 7

  полный текст

  ББК 81.Г А72

  Піваварчык, Тамара Анатольеўна
  Да класіфікацыі этыкетных адзінак: беларускія развітальныя формулы
  / Т. А. Піваварчык // Антропоцентричний пiдхiд у дослiдженнi мови : матерiали VII Мiжнародних Карських читань, 13-14 травня 1998 р. / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсітэт iмя Янкі Купалы ; редакційна колегія А. С. Біла [и др.] ; упоряд.: Н. М. Арват, М. И. Конюшкевич. – Ніжин; Гродно : ТОВ Наука-сервис, 1998. – С. 200-204. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 8

  полный текст

  ББК 81. М63

  Піваварчык, Тамара Анатольеўна
  "Дыскурсныя змяшэнні" на старонках раённай газеты
  / Т. А. Піваварчык // Мир языков: ракурс и перспектива : материалы VI Междунар. науч.- практ. конф., Минск, 26 апреля 2015 г. – Минск : БГУ, 2015. – С. 53-59. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 9

  полный текст

  ББК 82.

  Піваварчык, Тамара Анатольеўна
  Займеннікавае ўвасабленне наратыўнай стратэгіі ў "Вясёлых гісторыях чытачоў" (на матэрыяле аднайменнаяй рубрыкі ў газеце "Звязда")
  / Т. А. Піваварчык // Казка ў еўрапейскай прасторы 2 : гісторыя і сучаснасць : матэрыялы II Міжнароднага форуму даследчыкаў беларускай казкі (Мінск, 27 - 29 мая 2021 г.) / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў бел. культуры, мовы і літаратуры ; гал. рэд. А. І. Лакотка ; рэд. кал.: I. В. Саверчанка [и др.] ; уклад. Ю. В. Пацюпа. – Мінск : Беларуская навука, 2022. – С. 170-175. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 10

  полный текст

  ББК 81.

  Піваварчык, Тамара Анатольеўна
  Заўседы ў пошуку
  / Т. А. Піваварчык // Роднае слова. – 2003. – № 11. – С. 57-58. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


123>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека