Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 106
 • 1

  полный текст

  ББК 83.

  Сабуць, Аліна Эдмундаўна
  " Выяўляць красу свайго народа і краю " Кліч стагадовай нашаніўскай дыскуссіі
  /А.Э. Сабуць // Роднае слова.- 2013 .- № 8.- С.6-8 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 2

  полный текст

  ББК 83. С42

  Сабуць, Аліна Эдмундаўна
  Абагаўленне вобраза маці як дамінанта мастацкага мыслення Барадуліна-творцы
  /А.Э. Сабуць // Скарына і наш час : матэрыялы Міжнар. навук. канф., Гомель, 14-15 кастрычніка 2011 г..- Гомель : Гомельскi дзярж. ун-т iмя Ф.Скарыны, 2011 .- С.4 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 3

  полный текст

  ББК 83. М31

  Сабуць, Аліна Эдмундаўна
  "Акно ў Еўропу": М.Багдановіч і французская літаратура
  /А.Э. Сабуць // Мастацкі свет Максіма Багдановіча: адметнасць, шматграннасць, універсальнасць : Міжнар. навук. канф., Мінск, 15-16 снежня 2011 г..- Мінск : БДПУ, 2012 .- С.107-109 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 4

  полный текст

  ББК 83. М15

  Сабуць, Аліна Эдмундаўна
  "Асенняя песня"
  /А.Э. Сабуць // Максім Багдановіч : энцыклапедыя/пад навук. рэд. М.В. Труса; склад.: М.В. Трус, І.У. Саламевіч.- Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2011 .- С.41 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 5

  полный текст

  ББК 83. К17

  Сабуць, Аліна Эдмундаўна
  Асоба Якуба Коласа ў эпісталярнай спадчыне ягонай творчасці ваеннага перыяду
  /А.Э. Сабуць, Н.Э. Шандроха // Каласавіны-2010: Я.Колас і яго сучаснікі: да вывучэння творчых і асабістых узаемасувязей пісьменніка : ХХV Міжнар. навук. канф., Мінск, 3 лістап. 2010г..- Мінск : [Б. и.], 2010 .- С.1 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 6

  полный текст

  ББК 83.001 А22

  Сабуць, Аліна Эдмундаўна
  Аўстарскія і чытацкія інтэрпрэтацыі ў пастмадэрнісцкім тэксце
  /А.Э. Сабуць // Автор как проблема теоретической и исторической поэтики. в 2 ч. ч. 2 : сб. науч. ст./Учреждение образования "Гродненский гос. ун-т им. Я.Купалы"; ред.кол.: Б.Ф. Егоров, Т.Е. Автухович, А. Варда.- Гродно : ГрГУ, 2008 .- С.308-315 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 7

  полный текст

  ББК 81. С48

  Сабуць, Аліна Эдмундаўна
  Аўтарскае "я" ў мастацкай публіцыстыцы Р.Барадуліна
  /А.Э. Сабуць // Слова ў кантэксце часу : да 85-годдзя прафесара А.І. Наркевіча : зб. навук. прац. У 2 т. Т. 1.- Мінск : Выдавецкі цэнтр БДУ, 2014 .- С.204-209 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 8

  полный текст

  Сабуць, Аліна Эдмундаўна
  Беларуская літаратура
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-23 01 08 Журналістыка (па напрамках) 1-23 01 08 Журналістыка (па напрамках) 1-23 01 08 Журналістыка (па напрамках) / А.Э. Сабуць ; Учреждение образования "Гродненский гос. ун-т им. Я. Купалы". - Утв. 23.06.16. - 2016. - УД-2016_Филфак_д/о-257. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 9

  полный текст

  Сабуць, Аліна Эдмундаўна
  Беларуская літаратура
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-23 01 08 Журналістыка (па напрамках) / А.Э. Сабуць ; Учреждение образования "Гродненский гос. ун-т им. Я. Купалы". - Утв. 29.06.17. - 2017. - УД-2017_Филфак_д/о-112. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 10

  полный текст

  Сабуць, Аліна Эдмундаўна
  Беларуская літаратура ў кантэксце сусветнай
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01-01 02 Літаратуразнаўства 1-21 05 01-03 02 Літаратуразнаўства / А.Э. Сабуць ; Учреждение образования "Гродненский гос. ун-т им. Я. Купалы". - Утв. 23.06.16. - 2016. - УД-2016_Филфак_д/о-341. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


123456789...>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека