Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 158
 • 1

  полный текст

  ББК 83.

  Сабуць, Аліна Эдмундаўна
  " Выяўляць красу свайго народа і краю " Кліч стагадовай нашаніўскай дыскуссіі
  / А. Э. Сабуць // Роднае слова. – 2013. – № 8. – С. 6-8. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 2

  полный текст

  ББК 83. С42

  Сабуць, Аліна Эдмундаўна
  Абагаўленне вобраза маці як дамінанта мастацкага мыслення Барадуліна-творцы
  / А. Э. Сабуць // Скарына і наш час : матэрыялы Міжнар. навук. канф., Гомель, 14-15 кастрычніка 2011 г. – Гомель : Гомельскi дзярж. ун-т iмя Ф. Скарыны, 2011. – С. 4. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 3

  полный текст

  ББК 83.

  Сабуць, Аліна Эдмундаўна
  "Адчуй зямлю гэту кожнай тканкай...": мадэль "малой радзімы" ў падарожных нарысах Генадзя Пашкова [да 70-годдзя Генадзя Пашкова]
  / А. Э. Сабуць // На Нёманскай хвалі : Літаратурны альманах. – 2019. – № 6. – С. 205-210. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 4

  полный текст

  ББК 83. М31

  Сабуць, Аліна Эдмундаўна
  "Акно ў Еўропу": М.Багдановіч і французская літаратура
  / А. Э. Сабуць // Мастацкі свет Максіма Багдановіча: адметнасць, шматграннасць, універсальнасць : Міжнар. навук. канф., Мінск, 15-16 снежня 2011 г. – Мінск : БДПУ, 2012. – С. 107-109. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 5

  полный текст

  ББК 83

  Сабуць, Аліна Эдмундаўна
  "Акно ў Еўропу":"еўрапейскасць" беларускага класіка Максіма Багдановіча
  / А. Э. Сабуць // Роднае слова. – 2021. – № 11. – С. 23-26. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 6

  полный текст

  ББК 74.48 Н34

  Лебедзь, Кацярына Леанідаўна
  Алесь Адамовіч як таленавіты стваральнік літаратурных партрэтаў
  / К. Л. Лебедзь ; навук. кіраўнік А. Э. Сабуць // Наука - 2022 : сборник научных статей / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; гл. ред. А. Ф. Проневич ; зам. гл. ред. А. С. Горный ; редкол.: Т. Г. Барановская [и др.]. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2022. – С. 323-326. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 7

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)5-8 Багдановіч М. М15

  Сабуць, Аліна Эдмундаўна
  "Асенняя песня"
  / А. Э. Сабуць // Максім Багдановіч : энцыклапедыя / пад навук. рэд. М. В. Труса ; склад.: М. В. Трус, І. У. Саламевіч. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2011. – С. 41. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 8

  полный текст

  ББК 83. К17

  Сабуць, Аліна Эдмундаўна
  Асоба аўтара ў эпісталярнай спадчыне Якуба Коласа ваеннага перыяду
  / А. Э. Сабуць, Н. Э. Шандроха // Каласавіны-2010: Я.Колас і яго сучаснікі: да вывучэння творчых і асабістых узаемасувязей пісьменніка : ХХV Міжнар. навук. канф., Мінск, 3 лістап. 2010г. – Мінск : 2010. – С. 164-169. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 9

  полный текст

  ББК 80. Ф51

  Сабуць, Аліна Эдмундаўна
  Асобасны фактар у мастацкай публіцыстыцы Дануты Бічэль (эсэ «Мурожныя Біскупцы»)
  / А. Э. Сабуць // Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны : матэрыялы і даследаванні : зборнік навуковых артыкулаў. Вып. 8. Да 95-годдзя з дня нараджэння прафесара І. Я. Лепешава / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; гал. рэд. М. А. Даніловіч, А. Э. Сабуць ; рэдкал.: Р. К. Казлоўскі [і інш.]. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2019. – С. 161-167. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 10

  полный текст

  ББК 83.0 А22

  Сабуць, Аліна Эдмундаўна
  Аўстарскія і чытацкія інтэрпрэтацыі ў пастмадэрнісцкім тэксце
  / А. Э. Сабуць // Автор как проблема теоретической и исторической поэтики. в 2 ч. ч. 2 : сб. науч. ст. / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; ред. кол.: Б. Ф. Егоров, Т. Е. Автухович, А. Варда. – Гродно : ГрГУ, 2008. – С. 308-315. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


123456789...>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека