Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 118
 • 91

  полный текст

  Сучасная беларуская мова
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 02 Руская філалогія (па напрамках) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Утв. 30.06.21. – 2021. – УД-2021_Филфак_д/о-1348. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 92

  полный текст

  81. С14

  Садоўская, Алена Станiславаўна
  Сучасная беларуская мова. Частка 1
  [Электронный ресурс] : электрон.вучэбна-метад.комплекс для студэнтаў спецыяльнасці 1-210502 "Руская філалогія (па напрамках)" / А. С. Садоўская. – Электрон., тэкст. даныя і праграмы (173 Мб). – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2020. – 1 электрон. апт. дыск (CD-ROM). – Режим доступа: https://elib.grsu.by/doc/67002. – 2020-1402. – 4142023990 ад 08.12.2020. 

  Электронное издание


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 93

  полный текст

  81. С14

  Садоўская, Алена Станiславаўна
  Сучасная беларуская мова. Частка 2
  [Электронный ресурс] : электрон.вучэбна-метад.комплекс для студэнтаў спецыяльнасці 1-210502 "Руская філалогія (па напрамках)" / А. С. Садоўская. – Электрон., тэкст. даныя і праграмы (10,8 Мб). – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2021. – 1 электрон. апт. дыск (CD-ROM). – Режим доступа: https://elib.grsu.by/doc/71695. – 2021-1457. – 4142125757 ад 02.06.2021. 

  Электронное издание


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 94

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) P80

  Садоўская, Алена Станiславаўна
  Узаемадзеянне беларускай і польскай моў: фразеалагічны аспект
  / А. С. Садоўская // Polsko-bialoruskie zwiazki jezykowe, literackie, historyczne i kulturowe: materialy XIV Miedzynarodowej Konferencji Naukowej "Droga ku wzajemnosci". Bialystok 20 - 21 wrzesnia 2013 / pod red. M. Kondratiuk. – Bialystok : Wyd. Un-tu w Bialymstoku, 2014. – С. 101-105. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 95

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Садоўская, Алена Станiславаўна
  Устарэлыя словы ў эканамічнай лексіцы
  / А. С. Садоўская // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэд. рада: С. А. Габрусевіч [і інш.]. – Гродна : ГрДУ, 2007. – С. 281-284. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 96

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Гарэцкі М. Г21

  Садоўская, Алена Станiславаўна
  Устойлівыя адзінкі мовы ў публіцыстыцы Максіма Гарэцкага
  / А. С. Садоўская // Максім і Гаўрыла Гарэцкія: жыццё і творчасць (да 95-годдзя з дня нараджэння Г.М.Гаржэцкай и 50-годдзя вяртання на Беларусь Г.І.Гарэцкага) : матэрыялы XXIV Гарэцкіх чытанняў. – Мінск : Беларуская навука, 2016. – С. 206-210. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 97

  полный текст

  Філасофія літаратуры
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 02 Руская філалогія (па напрамках) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Утв. 30.06.20. – 2020. – УД-2020_Филфак_д/о-200. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 98

  полный текст

  ББК С14

  Садоўская, Алена Станiславаўна
  Фразеалагiзмы-словаспалучэннi ў сучаснай беларускай мове
  : аўтарэф. дыс....канд. фiлалаг. навук: 10.02.01 / А. С. Садоўская ; НАН Беларусі. Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа. – Мінск, 2002. – 21 с., 2экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 99

  ББК 81.411.3 С14

  Садоўская, Алена Станiславаўна
  Фразеалагізмы - спалучэнні ў сучаснай беларускай мове
  / А. С. Садоўская ; Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ГрДУ, 2003. – 117 с. – ISBN 985-417-505-7 : 2672р., 11экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 100

  полный текст

  ББК 81. В74

  Садоўская, Алена Станiславаўна
  Фразеалагізмы з кампанентамі ежы і харчавання: асаблівасці функцыянавання ў кантэксце
  / А. С. Садоўская // Вопросы лингводидактики : сборник научных статей. Вып. 7 / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы", Филологический факультет ; отв. ред. В. С. Истомин ; редкол.: И. Д. Матько, С. С. Масленникова, Н. И. Власюк. – Гродно : ЮрСаПринт, 2021. – С. 20-23. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<...456789101112>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека