Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 119
 • 26

  полный текст

  Беларуская мова (прафесійная лексіка)
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-25 01 03 Сусветная эканомiка / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Утв. 25.11.20. – 2020. – УД-2020_Филфак_д/о-968. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 27

  полный текст

  Беларуская мова (прафесійная лексіка)
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-25 01 04 Фiнансы i крэдыт / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Утв. 25.11.20. – 2020. – УД-2020_Филфак_д/о-969. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 28

  полный текст

  Беларуская мова (прафесійная лексіка)
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-25 01 07 Эканомiка i кiраванне на прадпрыемстве / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Утв. 25.11.20. – 2020. – УД-2020_Филфак_д/о-970. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 29

  полный текст

  Беларуская мова (прафесійная лексіка)
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-95 01 03 Тылавое забеспячэнне войск (па напрамках) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Утв. 30.06.21. – 2021. – УД-2021_Филфак_д/о-1099. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 30

  полный текст

  Беларуская мова (прафесійная лексіка)
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-25 01 07 Эканомiка i кiраванне на прадпрыемстве / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Утв. 30.06.21. – 2021. – УД-2021_Филфак_з/о-1163. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 31

  полный текст

  Беларуская мова (прафесійная лексіка)
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-25 01 04 Фiнансы i крэдыт / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Утв. 30.06.21. – 2021. – УД-2021_Филфак_з/о-1284. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 32

  полный текст

  81 С14

  Садоўская, Алена Станiславаўна
  Беларуская мова (прафесійная лексіка)
  [Электронный ресурс] : электрон.вучэбна-метад.комплекс для студэнтаў спецыяльнасцей 1-310301 "Матэматыка" (па напрамках); 1-310303 "Прыкладная матэматыка" (па напрамках); 1-980101 "Камп'ютарная бяспека" (па напрамках), 1 курс, 2 семестр, дзённая форма навучання / А. С. Садоўская. – Электрон., тэкст. даныя і праграмы (10,8 Мб). – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2021. – 1 электрон. апт. дыск (CD-ROM). – Режим доступа: https://elib.grsu.by/doc/78826. – 2021-1519. – 4142127163 ад 14.12.2021. 

  Электронное издание


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 33

  полный текст

  81 С14

  Садоўская, Алена Станiславаўна
  Беларуская мова (прафесійная лексіка)
  [Электронный ресурс] : электрон.вучэбна-метад.комплекс для студэнтаў спецыяльнасцей 1-400501 "Інфармацыйныя сістэмы і тэхналогіі" (па напрамках); 1-280102 " Электронны маркетынг"; 1-250103 "Сусветная эканоміка"; 1-250107 "Эканоміка і кіраванне на прадпрыемстве"; 1-250104 "Фінансы і крэдыт"; дзённая форма / А. С. Садоўская. – Электрон., тэкст. даныя і праграмы (64,6 Мб). – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2022. – 1 электрон. апт. дыск (CD-ROM). – Режим доступа: https://elib.grsu.by/doc/81483. – 2022-1545. – 4142228034 ад 22.03.2022. 

  Электронное издание


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 34

  ББК 81.411.3 М30

  Маршэўская, Валянцiна Васiльеўна
  Беларуская мова. Прафесійная лексіка для юрыстаў і эканамістаў
  : вучэбны дапаможнік для студ. устаноў вышэйшай адукацыі па юрыд. і эканам. спецыяльнасцях / В. В. Маршэўская, А. С. Садоўская. – Мінск : РІВШ, 2020. – 232 с. – ISBN 978-985-586-299-5 : 12,13р., 60экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 35

  полный текст

  ББК 81.411.3 А90

  Асіпчук, Аксана Мікалаеўна
  Беларуская мова. Прафесійная лексіка [Электронный ресурс]
  : дапаможнік / А. М. Асіпчук, В. В. Маршэўская, А. С. Садоўская ; Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ГрДУ, 2008, 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 36

  полный текст

  ББК 81. С21

  Садоўская, Алена Станiславаўна
  Беларуская мова: прафесійная лексіка [Электронный ресурс]
  : (практыкум для курсантаў ваенных спецыяльнасцяў) / А. С. Садоўская. – Гродна : ГрДУ, 2012, 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 37

  полный текст

  Белоруская мова (культура маўлення)
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-40 05 01 Інфармацыйныя сістэмы і тэхналогіі (па напрамках) / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 30.06.15. – 2015. – УД-2015_Филфак_д/о-223. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 38

  полный текст

  Белоруская мова (культура маўлення)
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-40 05 01 Інфармацыйныя сістэмы і тэхналогіі (па напрамках) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Утв. 25.11.20. – 2020. – УД-2020_Филфак_д/о-967. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 39

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Садоўская, Алена Станiславаўна
  Варыянтнасць фразеалагізмаў-спалучэнняў
  / А. С. Садоўская // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : матэрыялы навук. канф., Гродна, 24 кастрычніка 2003 г. / Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсітэт iмя Янкі Купалы ; рэд. рада: У. I. Каяла, П. У. Сцяцко, Т. І. Тамашэвіч. – Гродна : ГрДУ, 2003. – С. 387-3922. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 40

  ББК 81.

  Садоўская, Алена Станiславаўна
  Рэц. на кн: Даніловіч М.А. Слова і фразеалагізм у беларускай мове: зб. навук. арт/ М.А. Даніловіч. - Гродна : ЮрСаПрынт, 2015.- 300с.
  / А. С. Садоўская // Веснік БДУ. Сер. 4, Філалогія, журналістыка, педагогіка. – 2016. – № 2. – С. 141-144. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 41

  полный текст

  ББК 81.

  Садоўская, Алена Станiславаўна
  Сінанімічныя парадыгмы фразеалагізмаў і прыказак
  / А. С. Садоўская, М. А. Якалцэвіч // Веснік Брэсцкага ўніверсітэта.. Сер. 3, Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2016. – № 1. – С. 14-22. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 42

  полный текст

  ББК 81.

  Садоўская, Алена Станiславаўна
  Рэлігійная лексіка ва ўстойлівых адзінках мовы: лексіка-семантычны аспект
  / А. С. Садоўская, М. А. Якалцэвіч // Веснік Брэсцкага ўніверсітэта.. Сер. 3, Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2017. – № 2. – С. 76-86. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 43

  полный текст

  ББК 81.

  Садоўская, Алена Станiславаўна
  Кампаратыўныя фразеалагізмы-спалучэнні ў сучаснай беларускай мове
  / А. С. Садоўская // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 3, Філалогія. Педагогіка. – 2007. – № 3. – С. 36-40. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 44

  полный текст

  ББК 81.

  Садоўская, Алена Станiславаўна
  Адлюстраванне гідрасферы ва ўстойлівых адзінках сучаснай беларускай мовы
  / А. С. Садоўская, М. А. Якалцэвіч // Вестник Полоцкого государственного университета. Сер. A. Гуманитарные науки. – 2019. – № 10. – С. 104-110. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 45

  полный текст

  ББК 81

  Садоўская, Алена Станiславаўна
  Назвы мучных і крупяных вырабаў ва ўстойлівых адзінках мовы: лінгвакультуралагічны аспект
  / А. С. Садоўская, М. А. Якалцэвіч // Вестник Полоцкого государственного университета. Сер. A. Гуманитарные науки. – 2021. – № 10. – С. 79-84. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 46

  полный текст

  ББК 80. Ф51

  Садоўская, Алена Станiславаўна
  Гаспадар свайго слова: да 65-годдзя з дня нараджэння Мікалая Аляксандравіча Даніловіча
  / А. С. Садоўская // Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны: матэрыялы і даследаванні : зборнік навуковых артыкулаў. Вып. 9. Да 75-годдзя Гродзенскай вобласці / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы", Кафедра беларускай філалогіі ; гал. рэд.: Ж. С. Сіплівеня, Р. К. Казлоўскі ; рэдкал.: А. С. Садоўская [і інш.]. – Гродна : ЮрСаПринт, 2020. – С. 11-13. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 47

  полный текст

  ГрДзУ імя Я.Купалы: гісторыя, місія,структура
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па напрамках) 1-21 05 02 Руская філалогія (па напрамках) 1-21 05 06 Рамана-германская філалогія 1-21 06 01 Сучасныя замежныя мовы (па напрамках) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Утв. 03.12.21. – 2021. – УД-2021_Филфак_д/о-1360. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 48

  полный текст

  ГрДзУ імя Янкі Купалы: місія, гісторыя, структура
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-70 04 02 Цеплагазазабеспячэнне, вентыляцыя i ахова паветранага басейна / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Утв. 30.06.21. – 2021. – УД-2021_Филфак_д/о-1166. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 49

  полный текст

  ГрДзУ імя Янкі Купалы: місія, гісторыя, структура
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-70 02 01 Прамысловае i грамадзянскае будаўнiцтва / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Утв. 30.06.21. – 2021. – УД-2021_Филфак_з/о-1167. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 50

  полный текст

  ГрДзУ імя Янкі Купалы: місія, гісторыя, структура
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-70 02 01 Прамысловае i грамадзянскае будаўнiцтва / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Утв. 30.06.21. – 2021. – УД-2021_Филфак_д/о-1165. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<12345>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека