Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 119
 • 101

  полный текст

  ББК С14

  Садоўская, Алена Станiславаўна
  Фразеалагiзмы-словаспалучэннi ў сучаснай беларускай мове
  : аўтарэф. дыс....канд. фiлалаг. навук: 10.02.01 / А. С. Садоўская ; НАН Беларусі. Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа. – Мінск, 2002. – 21 с., 2экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 102

  ББК 81.411.3 С14

  Садоўская, Алена Станiславаўна
  Фразеалагізмы - спалучэнні ў сучаснай беларускай мове
  / А. С. Садоўская ; Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ГрДУ, 2003. – 117 с. – ISBN 985-417-505-7 : 2672р., 11экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 103

  полный текст

  ББК 81. В74

  Садоўская, Алена Станiславаўна
  Фразеалагізмы з кампанентамі ежы і харчавання: асаблівасці функцыянавання ў кантэксце
  / А. С. Садоўская // Вопросы лингводидактики : сборник научных статей. Вып. 7 / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы", Филологический факультет ; отв. ред. В. С. Истомин ; редкол.: И. Д. Матько, С. С. Масленникова, Н. И. Власюк. – Гродно : ЮрСаПринт, 2021. – С. 20-23. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 104

  полный текст

  ББК 81. В74

  Садоўская, Алена Станiславаўна
  Фразеалагізмы з рэлігійнай лексікай у кампанентным складзе: семантыка-сінтаксічны аспект
  / А. С. Садоўская // Вопросы лингводидактики : сборник научных статей. Вып. 5 / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы", Филологический факультет ; ред. кол.: В. С. Истомин [и др.]. – Гродно : ЮрСаПринт, 2019. – С. 47-51. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 105

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Садоўская, Алена Станiславаўна
  Фразеалагізмы са значэннем асобы ў творах Янкі Купалы
  / А. С. Садоўская // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : (да 130-годдзя з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Янкі Купалы) 20-21 красавіка 2012 г. : зборнік навуковых артыкулаў / рэд. рада: І. В. Жук [и др.]. – Гродна : ГрДУ, 2013. – С. 186-190. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 106

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. С48

  Садоўская, Алена Станiславаўна
  Фразеалагізмы ў мове твораў Янкі Купалы: семантычны аспект
  / А. С. Садоўская // Слова класічная вышыня : (да 130-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа) : зб. навук. прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ЮрСаПринт, 2012. – С. 206-111. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 107

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) Ш70

  Садоўская, Алена Станiславаўна
  Фразеалагізмы ў паэме Адама Міцкевіча "Пан Тадэвуш"
  / А. С. Садоўская // Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemnosci : матэрыялы XXIV міжнар. навук. канф., Гродна, 26 кастрычніка 2018 г. / Упаўнаважаны па справах рэлігій і нацыянальнасцей Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь [і інш.] ; рэдкал.: Я. Панькоў [і інш.]. – Гродна : Гродзенская друкарня, 2019. – С. 48-50. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 108

  полный текст

  ББК 83.3(4П)5-8 Ажэшка Т28

  Садоўская, Алена Станiславаўна
  Фразеалагізмы ў сказе
  / А. С. Садоўская // Творчасць Элізы Ажэшкі і беларуская культура : зборнiк навуковых прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы", Кафедра польскай філалогіі ; пад рэд. С. П. Мусіенкі. – Гродна : ГрДУ, 2002. – С. 321-326. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 109

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Садоўская, Алена Станiславаўна
  Фразеалагізмы ў творах Янкі Купалы: семантычны аспект
  / А. С. Садоўская // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зборнік навуковых прац : да 135-годдзя з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Янкі Купалы / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказ. рэд.: А. С. Садоўская ; рэд. рада: М. А. Даніловіч, Д. М. Лебядзевіч, А. Э. Сабуць. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2017. – С. 46-49. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 110

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Садоўская, Алена Станiславаўна
  Фразеалагізмы-сінонімы ў мове твораў Янкі Купалы
  / А. С. Садоўская // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: У. I. Каяла. – Гродна : ГрДУ, 2010. – С. 215-219. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 111

  полный текст

  ББК 83. А28

  Садоўская, Алена Станiславаўна
  Фразеалагізмы-сінонімы ў мове твораў Янкі Купалы і Якуба Коласа
  / А. С. Садоўская // ХІ Калеснікаўскія чытанні : зб. матэрыялаў Рэсп. навук.-практ. канф., Брэст, 29 кастр. 2021 г. – Брэст : БрДУ імя А. С. Пушкіна, 2021. – С. 134-138. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 112

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Садоўская, Алена Станiславаўна
  Фразеалагізмы-спалучэнні ў мове твораў Янкі Купалы
  / А. С. Садоўская // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: У. I. Каяла, І. В. Жук. – Гродна : ГрДУ, 2009. – С. 148-152. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 113

  полный текст

  ББК 81.0 С47

  Садоўская, Алена Станiславаўна
  Фразеалагічная і парэміялагічная сінанімія: тыпы сінонімаў
  / А. С. Садоўская, М. А. Якалцэвіч // Славянский мир и национальная речевая культура в современной коммуникации. В 2 ч. Ч. 1 : сб. науч. ст., посвящ. 160-летию со дня рождения академика Е.Ф. Карского, 80-летию филол. фак. Гродненского гос. ун-та имени Янки Купалы и 80-летию Гродненского гос. ун-та имени Янки Купалы / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; гл. ред. Т. А. Пивоварчик ; редкол.: А. А. Булгакова [и др.]. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2020. – С. 347-356. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 114

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. С48

  Садоўская, Алена Станiславаўна
  Фразеалагічная сінанімія ў моўнай спадчыне Якуба Коласа
  / А. С. Садоўская // Слова класічная вышыня : (да 130-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа) : зб. навук. прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ЮрСаПринт, 2012. – С. 200-205. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 115

  полный текст

  ББК 83. Я44

  Садоўская, Алена Станiславаўна
  Фразеалагічная спадчына ў мове твораў Якуба Коласа
  / А. С. Садоўская // Якуб Колас і яго сучаснікі: да вывучэння творчых і асабістых узаемасувязей пісьменніка : матэрыялы XXVI навуковай канферэнцыі, Мінск, 4 лістапада 2011 г. – Мінск : Ковчег, 2012. – С. 323-328. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 116

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Садоўская, Алена Станiславаўна
  Фразеалагічныя адзінкі як сродак характарыстыкі чалавека
  / А. С. Садоўская // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зборнік навуковых прац, прысвечаны 140-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; гал. рэд. А. С. Садоўская ; рэдкал.: Т. А. Аляшкевіч [и др.]. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2021. – С. 126-129. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 117

  полный текст

  ББК 83. S90

  Садоўская, Алена Станiславаўна
  Фразеалогія славянскіх моў: семантычны аспект
  / А. С. Садоўская // Studia Wschodnioslowianskie. Т. 18. – Bialystok : Instytut Filologii Wschodnioslowianskiej, 2018. – С. 189-199. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 118

  полный текст

  ББК 88. О40

  Садоўская, Алена Станiславаўна
  Школьная алімпіяда як перадумова фарміравання адораных вучняў
  / А. С. Садоўская // Одарённые дети: выявление, обучение, развитие: в 3 ч. Ч.2 : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Гродно, 15 - 16 декабря 2011 г. – Гродно : Гродненский областной институт развития образования, 2012. – С. 76-78. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 119

  полный текст

  ББК 80. Ф51

  Садоўская, Алена Станiславаўна
  Яго асоба паўстае ў самых светлых фарбах [Пра І. Я. Лепешава]
  / А. С. Садоўская // Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны : матэрыялы і даследаванні : зборнік навуковых артыкулаў. Вып. 8. Да 95-годдзя з дня нараджэння прафесара І. Я. Лепешава / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; гал. рэд. М. А. Даніловіч, А. Э. Сабуць ; рэдкал.: Р. К. Казлоўскі [і інш.]. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2019. – С. 12-13. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<12345
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека