Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 118
 • 1

  полный текст

  ББК 81.41 Ф42

  Садоўская, Алена Станiславаўна
  Аб беларуска-польскіх кантактах у галіне фразеалогіі
  / А. С. Садоўская // Феномен памежжа. Славянскія мовы, літаратуры і культуры: этнас у святле гісторыі і сучаснасці : зб. навук. прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: А. І. Білюценка, Я. Панькоў, С.Ф. Мусіенка. – Гродна : ГрДУ, 2009. – С. 249-252. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 2

  полный текст

  ББК 74.580 С17

  Садоўская, Алена Станiславаўна
  Аб некаторых падыходах да выкладання беларускай мовы на неспецыяльных факультэтах
  / А. С. Садоўская // Самостоятельная работа студентов как звено в учебном процессе и научной деятельности студентов : тезисы докладов и выступлений на научно-методическом семинаре университета 24 мая 1994 года / Гродненский гос. ун-т им. Янки Купалы ; Отв. ред. И. И. Прокопьев. – Гродно : 1994. – С. 143-145. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 3

  полный текст

  ББК 81.0 С48

  Садоўская, Алена Станiславаўна
  Аб семантычных працэсах у эканамічнай тэрміналогіі
  / А. С. Садоўская // Слово и словарь = Vocabulum et vocabularium : сборник науч. трудов по лексикографии / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; отв. ред. Л. В. Рычкова. – Гродно : ГрГУ, 2005. – С. 179-181. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 4

  полный текст

  ББК 74. К19

  Садоўская, Алена Станiславаўна
  Аб статусе дзеепрыметнікаў у тэрміналагічных слоўніках
  / А. С. Садоўская // Канцэптуальныя падыходы да рэалізацыі філалагічнай адукацыі ў школе і ВНУ : матэрыялы Рэсп. навук.-практ. канф., прысвеч. 80-годдзю праф. Зарэцкай (Ляшук) Веры Якаўлеўны, Брэст, 14 лістапада. 2013 г. – Брэст : БрДУ імя А. С. Пушкіна, 2015. – С. 216-218. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 5

  полный текст

  ББК 82. Ф19

  Садоўская, Алена Станiславаўна
  Аб фальклорнай аснове некаторых фразеалагізмаў
  / А. С. Садоўская // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі : зборнік артыкулаў. Вып. 7 / пад навук. рэд. Р. М. Кавалевай, В. В. Прыемка. – Мінск : РІВШ, 2010. – С. 160-164. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 6

  полный текст

  ББК 81.

  Садоўская, Алена Станiславаўна
  Адлюстраванне гідрасферы ва ўстойлівых адзінках сучаснай беларускай мовы
  / А. С. Садоўская, М. А. Якалцэвіч // Вестник Полоцкого государственного университета. Сер. A. Гуманитарные науки. – 2019. – № 10. – С. 104-110. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 7

  полный текст

  ББК 83. A89

  Садоўская, Алена Станiславаўна
  Беларуска-польскія ўзаемасувязі ў парэміялогіі і фразеалогіі
  / А. С. Садоўская, М. А. Якалцэвіч // Acta Albaruthenica. – 2018. – № 18. – С. 245-253. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 8

  полный текст

  ББК 81.411.3 С14

  Садоўская, Алена Станiславаўна
  Беларуская мова : прафесійная лексіка
  [Электрон.ресурс] : практыкум для курсантаў ваенных спец. / А. С. Садоўская. – Электрон. дан. – Гродна, 2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

  Электронное издание


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 9

  полный текст

  ББК 81.411.3 С14

  Садоўская, Алена Станiславаўна
  Беларуская мова: Арфаграфія
  : дапаможнік / А. С. Садоўская, М. А. Якалцэвіч ; Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2015. – 81 с. – ISBN 978-985-515-927-9 : 30120р., 20экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 10

  полный текст

  ББК 81.411.3 Б43

  Беларуская мова. Прафесійная лексіка
  : дапаможнік па аднайменнаму курсу для студэнтай усіх спецыяльнасцей / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; аўт.-склад.: І. В. Піваварчык, А. С. Садоўская, В. В. Маршэўская. – Гродна : ГрДУ, 2006. – 84 с. – ISBN 985-417-772-6 : 2200р., 347экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 11

  полный текст

  ББК 81.411.3 А90

  Асіпчук, Аксана Мікалаеўна
  Беларуская мова. Прафесійная лексіка
  : дапаможнік / А. М. Асіпчук, В. В. Маршэўская, А. С. Садоўская ; Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ГрДУ, 2009. – 271 с. – ISBN 978-985-515-119-8 : 6476р., 396экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 12

  полный текст

  ББК 81. С21

  Садоўская, Алена Станiславаўна
  Беларуская мова: прафесійная лексіка
  : практыкум для курсантаў ваенных спецыяльнасцяў : практикум / А. С. Садоўская. – Гродна : ГрДУ, 2011. – 62 с., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 13

  полный текст

  81. С14

  Садоўская, Алена Станiславаўна
  Беларуская мова (прафесійная лексіка)
  [Электронный ресурс] : электрон.вучэбна-метад.комплекс для студэнтаў спецыяльнасці 1-950103 "Тылавое забеспячэнне войскаў (па напрамках)" / А. С. Садоўская. – Электрон., тэкст. даныя і праграмы (10,5 Мб). – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2016. – 1 электрон. апт. дыск (CD-ROM). – Режим доступа: https://elib.grsu.by/doc/49973. – 2016-871. – 4141610207. 

  Электронное издание


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 14

  полный текст

  Беларуская мова (прафесійная лексіка)
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-25 01 03 Сусветная эканомiка / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 30.06.15. – 2015. – УД-2015_Филфак_д/о-224. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 15

  полный текст

  Беларуская мова (прафесійная лексіка)
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-25 01 04 Фiнансы i крэдыт / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 30.06.15. – 2015. – УД-2015_Филфак_д/о-225. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 16

  полный текст

  Беларуская мова (прафесійная лексіка)
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-25 01 07 Эканомiка i кiраванне на прадпрыемстве / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 30.06.15. – 2015. – УД-2015_Филфак_д/о-226. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 17

  полный текст

  Беларуская мова (прафесійная лексіка)
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-95 01 03 Тылавое забеспячэнне войск (па напрамках) / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 30.06.15. – 2015. – УД-2015_Филфак_д/о-415. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 18

  полный текст

  Беларуская мова (прафесійная лексіка)
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-31 03 01-02 Матэматыка (навукова-педагагічная дзейнасць) / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 30.06.15. – 2015. – УД-2015_Филфак_д/о-421. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 19

  полный текст

  Беларуская мова (прафесійная лексіка)
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-31 03 03-01 Прыкладная матэматыка (навукова-вытворчая дзейнасць) / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 30.06.15. – 2015. – УД-2015_Филфак_д/о-422. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 20

  полный текст

  Беларуская мова (прафесійная лексіка)
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-98 01 01-01 Камп'ютэрная бяспека (матэматычныя метады і праграмныя сістэмы) / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 30.06.15. – 2015. – УД-2015_Филфак_д/о-423. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 21

  полный текст

  Беларуская мова (прафесійная лексіка)
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-25 01 08 Бухгалтарскi ўлiк, аналiз i аўдыт (па напрамках) / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 23.06.16. – 2016. – УД-2016_Филфак_д/о-67. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 22

  полный текст

  Беларуская мова (прафесійная лексіка)
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-25 01 07 Эканомiка i кiраванне на прадпрыемстве / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 23.06.16. – 2016. – УД-2016_Филфак_з/о-76. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 23

  полный текст

  Беларуская мова (прафесійная лексіка)
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-25 01 08 Бухгалтарскi ўлiк, аналiз i аўдыт (па напрамках) / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 23.06.16. – 2016. – УД-2016_Филфак_з/о-77. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 24

  полный текст

  Беларуская мова (прафесійная лексіка)
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-25 01 10 Камерцыйная дзейнасць / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 23.06.16. – 2016. – УД-2016_Филфак_з/о-78. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 25

  полный текст

  Беларуская мова (прафесійная лексіка)
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-25 01 03 Сусветная эканомiка / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Утв. 25.11.20. – 2020. – УД-2020_Филфак_д/о-968. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


12345>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека