Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 129
 • 41

  полный текст

  Беларуская мова (прафесійная лексіка)
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-31 03 01 Матэматыка (па напрамках) 1-98 01 01 Камп'ютарная бяспека (па напрамках) 1-31 03 03 Прыкладная матэматыка (па напрамках) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Утв. 03.12.21. – 2021. – УД-2021_Филфак_д/о-1291. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 42

  ББК 81.411.3 М30

  Маршэўская, Валянцiна Васiльеўна
  Беларуская мова. Прафесійная лексіка для юрыстаў і эканамістаў
  : вучэбны дапаможнік для студ. устаноў вышэйшай адукацыі па юрыд. і эканам. спецыяльнасцях / В. В. Маршэўская, А. С. Садоўская. – Мінск : РІВШ, 2020. – 232 с. – ISBN 978-985-586-299-5 : 12,13р., 60экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 43

  полный текст

  ББК 81.411.3 А90

  Асіпчук, Аксана Мікалаеўна
  Беларуская мова. Прафесійная лексіка [Электронный ресурс]
  : дапаможнік / А. М. Асіпчук, В. В. Маршэўская, А. С. Садоўская ; Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ГрДУ, 2008, 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 44

  полный текст

  ББК 81. С21

  Садоўская, Алена Станiславаўна
  Беларуская мова: прафесійная лексіка [Электронный ресурс]
  : (практыкум для курсантаў ваенных спецыяльнасцяў) / А. С. Садоўская. – Гродна : ГрДУ, 2012, 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 45

  полный текст

  Белоруская мова (культура маўлення)
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-40 05 01 Інфармацыйныя сістэмы і тэхналогіі (па напрамках) / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Утв. 30.06.15. – 2015. – УД-2015_Филфак_д/о-223. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 46

  полный текст

  Белоруская мова (культура маўлення)
  : Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 1-40 05 01 Інфармацыйныя сістэмы і тэхналогіі (па напрамках) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Утв. 25.11.20. – 2020. – УД-2020_Филфак_д/о-967. 

  Учебная программа


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 47

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Садоўская, Алена Станiславаўна
  Варыянтнасць фразеалагізмаў-спалучэнняў
  / А. С. Садоўская // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : матэрыялы навук. канф., Гродна, 24 кастрычніка 2003 г. / Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсітэт iмя Янкі Купалы ; рэд. рада: У. I. Каяла, П. У. Сцяцко, Т. І. Тамашэвіч. – Гродна : ГрДУ, 2003. – С. 387-3922. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 48

  ББК 81.

  Садоўская, Алена Станiславаўна
  Рэц. на кн: Даніловіч М.А. Слова і фразеалагізм у беларускай мове: зб. навук. арт/ М.А. Даніловіч. - Гродна : ЮрСаПрынт, 2015.- 300с.
  / А. С. Садоўская // Веснік БДУ. Сер. 4, Філалогія, журналістыка, педагогіка. – 2016. – № 2. – С. 141-144. 

  Статья


  Добавить в корзинуМеста хранения
 • 49

  полный текст

  ББК 81.

  Садоўская, Алена Станiславаўна
  Сінанімічныя парадыгмы фразеалагізмаў і прыказак
  / А. С. Садоўская, М. А. Якалцэвіч // Веснік Брэсцкага ўніверсітэта.. Сер. 3, Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2016. – № 1. – С. 14-22. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 50

  полный текст

  ББК 81.

  Садоўская, Алена Станiславаўна
  Рэлігійная лексіка ва ўстойлівых адзінках мовы: лексіка-семантычны аспект
  / А. С. Садоўская, М. А. Якалцэвіч // Веснік Брэсцкага ўніверсітэта.. Сер. 3, Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2017. – № 2. – С. 76-86. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<123456789...>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека